Image

Šodien, 21. februārī, Finanšu darījumu darba grupas (FATF) plenārsēdes noslēgumā tika skaidri pausts lēmums neiekļaut Latviju tā dēvētajā “pelēkajā sarakstā”.

“Latvija ir nozīmīgi pilnveidojusi finanšu noziegumu un naudas atmazgāšanas novēršanas sistēmu. Paveiktais darbs ir novērtēts starptautiski un Latvija netiks iekļauta to valstu vidū, kam ir būtiski stratēģiski trūkumi finanšu noziegumu apkarošanā. Veiktās pārmaiņas finanšu sektorā ir fundamentālas un ilgtspējīgas. Taču sistēmas attīstība ir jāturpina. Šodien saņemtais novērtējums liecina par mūsu valsts kopējo veikumu. Latvija ar savu apņēmību un rīcību, ieviešot finanšu noziegumu novēršanas reformu, ir nodemonstrējusi spēju būt par piemēru citām valstīm.” – komentējot FATF lēmumu, norāda Finanšu nozares asociācijas valdes priekšsēdētāja Sanita Bajāre.

Eiropas Padomes noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas pasākumu novērtēšanas ekspertu komitejas “Moneyval” novērtējumā uzlabots Latvijas vērtējums 11 rekomendāciju izpildē, tādējādi Latvija ir lielākoties izpildījusi visu 40 FATF rekomendāciju prasības, no kurām septiņas rekomendācijas ir pilnībā atbilstošas FATF starptautiskajam standartam, bet 33 – lielākoties atbilstošas.

Šodien saņemtais novērtējums liecina par mūsu valsts kopējo veikumu. Latvija ar savu apņēmību un rīcību, ieviešot finanšu noziegumu novēršanas reformu, ir nodemonstrējusi spēju būt par piemēru citām valstīm.
Latvija ir ievērojami uzlabojusi savu sākotnējo tehnisko vērtējumu un pēc FATF plenārsēdes netiek pakļauta “pastiprinātai uzraudzībai” jeb iekļauta tā dēvētajā “pelēkajā sarakstā”.

Ilze Vītola
Finanšu nozares asociācijas Komunikācijas konsultante
ilze.vitola@financelatvia.eu
28737791

Saistītās ziņas

Par mums

Kļūt par biedru

Nesen meklētais

Dokumenti

Dokumenti - 0
Pages - 0

Skatīt vairāk