Image

Izsniegto kredītu apjoms pieaug

Izsniegto kredītu apjoms 30.06.2019. bija 13.8 miljardi EUR. 2019. gada 1. pusgadā tas ir palielinājies par 0.3 miljardiem EUR jeb +2%. Kredītu apjoma pieaugums novērojams jau trīs ceturkšņus. Pieaugums ir gan privātpersonu, gan uzņēmumu segmentā.

Kapitāls 2.8 miljardi EUR

2019. gada 1. pusgadā kapitāls samazinājies par -0.1 miljardiem EUR jeb 3%. 12 mēnešu laikā samazinājums ir 0.3 miljardi EUR jeb 10%. Kopējā kapitāla samazinājums galvenokārt saistīts ar ABLV Bank AS licences anulēšanu, kā arī kapitāla izmaksu optimizāciju.

Aktīvu vērtība 2019. gada pirmajā pusgadā stabilizējusies

Banku sektora kopējie aktīvi 30.06.2019. bija 22.6 miljardi EUR, tādējādi 2019. gada pirmajā pusgadā aktīvu vērtība ir stabilizējusies, salīdzinot ar 2018. gada beigām samazinājums ir tikai 1%.
Norādāms, ka kopš 2016. gada, banku bruto aktīvu vērtība pakāpeniski samazinājās. Aktīvu vērtības samazināšanās iemesli ir banku darbības stratēģijas un biznesa modeļu maiņa, kapitāla izmaksu optimizācija, kā arī ABLV Bank AS licences anulēšana..

Pieaug privātpersonu noguldījumu apjoms

Privātpersonu noguldījumos ir novērojams apjoma pieaugums. Privātpersonu noguldījumi ir 54% no kopējā noguldījumu apjoma.
Noguldījumu apjoms 30.06.2019. bankās bija 16.6 miljardi EUR. 2019. gada otrajā ceturksnī apjoms ir stabilizējies.

Banku neauditētā peļņa 2019. gada pirmajā pusgadā 127 miljoni EUR

Piecas pelnošākās Finanšu nozares asociācijas biedru bankas 2019. gada 1. pusgadā bija:

  1. Swedbank – 60.1 miljoni EUR;
  2. SEB banka – 24.0 miljoni EUR;
  3. Citadele banka – 12.5 miljoni EUR;
  4. Luminor Bank filiāle Latvijā – 6.0 miljoni EUR;
  5. BlueOrange Bank – 4.3 miljoni EUR.

Banku peļņa 2019. gada pirmajā pusgadā, salīdzinot ar 2018. gada pirmo pusgadu, samazinājās par sešiem miljoniem EUR jeb -5%.

Saistītās ziņas

Par mums

Kļūt par biedru

Nesen meklētais

Dokumenti

Dokumenti - 0
Pages - 0

Skatīt vairāk