Image

Lielākās Zviedrijas ieguldījumu pārvaldes sabiedrības Swedbank Robur pārvaldītie fondi īsā laika posmā guvuši Latvijas ieguldītāju uzticību. Vien pāris mēnešu laikā iedzīvotāji šajos fondos ir ieguldījuši vairāk nekā 3,7 miljonus eiro. Kopā visās Baltijas valstīs Swedbank Robur fondos jau ieguldīti teju 14 miljoni eiro, skaidro Swedbank Investīciju daļas eksperts Rolands Zauls.

Ņemot vērā lielo Baltijas investoru interesi, Swedbank Robur turpina paplašināt ieguldījumu iespējas. Nule kā paziņots par vēl divu jaunu fondu piedāvāšanu Baltijas investoriem, papildus jau 16 esošajiem ieguldījumu fondiem. Viens no jaunajiem fondiem ir Swedbank Robur Corporate Bond Europe obligāciju fonds, kas galvenokārt veic ieguldījumus augsta reitinga Eiropas uzņēmumu parāda vērtspapīros. Otrs jaunievedums no Robur fondu klāsta ir Corporate Bond Europe High Yield, kas Iegulda zemāka reitinga Eiropas uzņēmumu parāda vērstpapīros ar augstāku potenciāli iespējamo ienesīgumu.

Swedbank Robur ambīcijas ir kļūt par pasaules līderi ilgtspējīgu ieguldījumu jomā.

Ņemot vērā vides ilgtspējas jautājumus un ar to saistītos izaicinājumus, kas ietekmē ne tikai uzņēmējus un valstu vadītājus, bet sabiedrību kopumā, Swedbank Robur ambīcijas ir turpināt attīstīt ilgtspējīgu ieguldījumu vērtības investīciju pasaulē un būt tirgus līderim, kas virza pārmaiņas visā finanšu sektorā.

Swedbank Robur pieredze rāda, ka veiksmīgas investīcijas var tikt īstenotas saskaņā ar vides ilgtspējas jautājumiem, kuru risināšanai nepieciešama sadarbība starp visām valstīm un tirgus dalībniekiem. Tā, piemēram, pagājušogad Swedbank Robur pakāpeniski pārdeva visas to uzņēmumu daļas, kuru darbība jebkādā mērā bija saistīta ar Arktikas apgūšanu. Šī reģiona vide ir ļoti nozīmīga pasaules klimata izmaiņu kontekstā un tāpēc jebkāda veida darbība šajā reģionā tiešā veidā ietekmē vidi ne tikai vietējā mērogā, bet atstāj ietekmi arī uz klimatu visā pasaulē.

Aizvadītājā gadā visi Swedbank Robur fondi ir veikuši ieguldījumus atbilstoši ilgtspējas kritērijiem. Turklāt uzņēmums var lepoties ar to, ka ir kļuvis par pirmo pasaulē, kura portfelī ir pieci fondi, kas pilnībā atbilst ANO Parīzes nolīgumam par klimata pārmaiņām. Pirmie, kas pagājušajā gadā izpildīja minētos kritērijus, ir Swedbank Robur Access Edge fondi un tie ir pieejami arī Latvijas ieguldītājiem. Plānots, ka nākamo piecu gadu laikā Parīzes nolīgumam atbildīs jau visi Swedbank Robur fondu ieguldījumi. Līdz 2040. gadam Swedbank Robur ir iecerējis kļūt par pilnīgi klimatneitrālu fondu pārvaldītāju.

Šos fondus izmanto vairāk nekā 4 miljoni ieguldītāju

Pagājušajā gadā Swedbank Robur pakalpojumus ir izmantojuši vairāk nekā 4 miljoni privāto un institucionālo ieguldītāju. Decembra beigās uzņēmuma pārvaldīto fondu aktīvi sasniedza 166 miljonus eiro.

Swedbank Robur savu darbību sāka 1967. gadā. Šobrīd uzņēmums pārvalda 89 ieguldījumu fondus, kas aptver visus pasaules reģionus un nozīmīgākos biznesa sektorus. Visi Swedbank Robur fondi ievēro uzņēmuma atbildīgu ieguldījumu politiku, kas fondiem neļauj ieguldīt uzņēmumos, kuri darbojas fosilo kurināmo nozarē, ja vien tiem nav izstrādāts skaidrs plāns pārejai uz videi nekaitīgu darbību. Swedbank Robur arī neveic ieguldījumus uzņēmumos, kuri darbojas ieroču, pornogrāfijas, tabakas un kanabisa nozarē. 

RUSЖители Латвии вложили более 3,7 миллиона евро в фонды Swedbank Robur; доступно два новых фонда

Papildu informācijai:
Jānis Krops
Swedbank Mediju attiecību vadītājs
Tālr.: 67444560, 26880381
janis.krops@swedbank.lv

 

Saistītās ziņas

Par mums

Kļūt par biedru

Nesen meklētais

Dokumenti

Dokumenti - 0
Pages - 0

Skatīt vairāk