Image

“Royal United Services Institute Future of Financial Intelligence Sharing” ir publicējis ziņojumu “Survey Report: Five years of growth in public–private financial informationsharing partnerships to tackle crime.”

Ziņojumā Latvija ir norādīta līdzās citām nedaudzām valstīm, kas ir praktiski ieviesušas šo inovatīvo un starptautiski par efektīvāko atzīto tiesībaizsardzības iestāžu un finanšu iestāžu sadarbības formu finanšu noziegumu apkarošanā. Gandrīz divus gadus pēc Latvijas modeļa ieviešanas arī mūsu kaimiņvalstis sāka izvērtēt iespēju to ieviest, tostarp Lietuva, dibinot Naudas atmazgāšanas novēršanas izcilības centru.

Vairāk par pētījumu: https://www.gcffc.org/survey-report-five-years-of-growth-in-public-private-financial-information-sharing-to-tackle-crime/

Plašāk par Latvijas modeli: https://financelatvia.323.lv/wp-content/uploads/2019/09/brivpratigas-info-apmainas-kartiba-INFO-LAPA-1.pdf

Asociācijas iniciatīva 2018. gadā, 2.2. un 2.3.punkts: https://financelatvia.323.lv/news/latvijas-komercbanku-asociacija-likumdosanas-priekslikumi-finansu-sektora-ilgtspejigajai-attistibai/

Sabīne Spurķe
E-pasts: sabine.spurke@financelatvia.eu
T. +371 20604166
Komunikācijas vadītāja
Finanšu nozares asociācija

Saistītās ziņas

Par mums

Kļūt par biedru

Nesen meklētais

Dokumenti

Dokumenti - 0
Pages - 0

Skatīt vairāk