Image

Latvijas iedzīvotāju vidū ir novērojama paļaušanās uz to, ka pensiju 2. līmenis vecumdienās būs nozīmīgs ienākumu avots. Kā liecina Finanšu nozares asociācijas (Asociācija) veiktā iedzīvotāju aptauja*, 54% respondentu kopumā paļaujas uz Latvijas pensiju sistēmu un pensiju 2. līmeni, taču regulāru interesi par saviem uzkrājumiem pensiju 2. līmenī izrāda vien 15% cilvēku.

Iedzīvotāju aptaujas dati norāda uz to, ka cilvēki kopumā gatavojas pensijas vecumam, jo 42% respondentu atzina, ka papildu 1. un 2. pensiju līmeņiem, veido arī citus uzkrājumus. Savukārt 37% cilvēku netic, ka pensiju 2. līmenis būtiski atvieglos dzīvi vecumdienās. Vērtējot respondentu vecuma struktūru, redzams, ka īpaši skeptiski ir cilvēki 45–54 gadu vecumā, bet kopumā optimistiskāk noskaņoti ir gados jauni cilvēki.

41% iedzīvotāji labprāt turpinātu krāt, pat ja būtu iespēja šo uzkrājumu izņemt

Lielākā daļa respondentu paļaujas uz pensiju 2.līmeni kā ienākumu avotu vecumdienās un atzīst, ka labprāt turpinātu krāt arī tad, ja šos uzkrājumus ļautu izņemt pirms pensijas vecuma sasniegšanas. To norāda 41%, uzsverot – šī nauda būs vajadzīga vecumdienās, citādi nebūs, par ko dzīvot. Savukārt, neapzinoties saikni starp šodien veiktajiem uzkrājumiem un ienākumu līmeni vecumdienās, trešdaļa cilvēku būtu gatavi savus līdz šim izveidotos pensijas 2. līmeņa uzkrājumus izņemt un iztērēt dažādām šī brīža vajadzībām. Tā 20% gribētu remontēt mājokli, 16% apmaksātu bērnu studijas, 11% nopirktu auto, 24% iegādātos jaunu mājokli, bet visvairāk – 27% respondentu – sacījuši, ka iztērētu šo naudu ikdienas vajadzībām.

“Lai arī, iespējams, Latvijas pensiju sistēma nav perfekta, tā starptautisko ekspertu skatījumā vairākkārt ir atzīta par vienu no ilgtspējīgākajām pasaulē, 2020.gadā ierindojoties 13. vietā**. Turklāt pēdējos gados ir panāktas nozīmīgas pārmaiņas, kas ļaus pensiju 2.līmeņa dalībniekiem nopelnīt vairāk. Ir būtiski samazinātas komisijas maksas, panākts, ka 100% no pensijas kapitāla drīkst ieguldīt akcijās, savukārt jaunie pensiju 2.līmeņa dalībnieki pēc nejaušības principa vairs neierotēs konservatīvajos plānos, bet tādos, kas ļauj ieguldīt aktīvāk un attiecīgi nopelnīt vairāk. Jāapzinās, ka pensiju 2. līmeņa atdevi ietekmē norises globālajā ekonomikā. Līdz ar to ir svarīgi izstrādāt mehānismu, kas ļauj iedzīvotājiem, kuriem jādodas pensijā, pakāpeniski izņemt pensiju 2.līmenī uzkrātos ieguldījumus, tādējādi samazinot risku, ka uzkrātā kapitāla apjoms pensionēšanās brīdī ievērojami samazinās, jo sakrīt ar brīdi, kad globālo satricinājumu rezultātā finanšu tirgi ir piedzīvojuši kritumu. Asociācija sadarbībā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisiju un Latvijas Apdrošinātāju asociāciju vairāku mēnešu garumā ir strādājusi pie šī risinājuma un pavasarī iesniegusi to Labklājības ministrijai.  Šādi soļi ļaus panākt lielāku uzticību pensiju sistēmai un arī katra paša līdzatbildību savas nākotnes veidošanā,”

atzīmē Sanita Bajāre, Finanšu nozares asociācijas valdes priekšsēdētāja.

Cilvēku interese par pensijas uzkrājumu zema

Vērtējot cilvēku informētību par pensiju 2. līmeni, 71% respondentu atzinuši, ka seko līdzi saviem uzkrājumiem, bet 28% cilvēku šis jautājums neinteresē. Ieinteresētība pieaug pirmspensijas vecumā, kad regulāri šim jautājumam uzmanību pievērš jau 27% cilvēku. Pēdējo sešu mēnešu laikā savu uzkrājumu līmeni vismaz vienu reizi ir apskatījuši 35% no visiem respondentiem. 15% cilvēku atzinuši, ka nezina, kur šādu informāciju var atrast, tāpēc par saviem uzkrājumiem neko nezina.

Lai šo situāciju uzlabotu, valdība marta sākumā ir atbalstījusi ieceri no 2024.gada padarīt informāciju par pensiju 2.līmeņa uzkrājumu vieglāk pieejamu un uztveramu. Šis ir ļoti nozīmīgs solis, kas ļaus regulāri informēt cilvēkus par viņu pensijas uzkrājumu, piemēram, internetbankā vai citā vietnē, kurā lietotājs tiek identificēts drošā veidā (protams, ja lietotājs pats tam piekrīt). Tas nozīmē, ka ikviens pensiju 2.līmeņa sistēmas dalībnieks daudz ērtāk varēs sekot līdzi sava uzkrājuma dinamikai un savlaicīgi pieņemt atbildīgus lēmumus, lai nākotnes pensija būtu lielāka. 

Atgādinām, ka informāciju par savu uzkrājumu līmeni ikviena pensiju 2. līmeņa dalībnieks var apskatīt portālā Latvija.lv, sadaļā “Sociālie pakalpojumi, nodarbinātība” -> “Pensijas un pensiju izmaksas” -> “Pensiju 2.līmeņa dalībnieka konta izraksts”.

 

Papildu informācija:
Sabīne Spurķe
E-pasts: sabine.spurke@financelatvia.eu
+371 20604166
Komunikācijas vadītāja
Finanšu nozares asociācija

* Iedzīvotāju aptauja veikta šī gada maijā, sadarbībā ar Snapshots, aptaujājot vairāk nekā 700 iedzīvotāju vecumā no 18 līdz 64 gadiem visā Latvijā.

** https://www.allianz.com/content/dam/onemarketing/azcom/Allianz_com/economic-research/publications/specials/en/2020/mai/Allianz_Global_Pension_Report_2020.pdf

Saistītās ziņas

Par mums

Kļūt par biedru

Nesen meklētais

Dokumenti

Dokumenti - 0
Pages - 0

Skatīt vairāk