2023. gada 1. ceturksnī LPB Bank ir vēlreiz apstiprinājusi savu uzticamību un efektivitāti, uzrādot pozitīvus rezultātus visos svarīgākajos finanšu rādītājos. Bankas panākumi ir saistīti ar pieredzējušas un kompetentas vadības darbību, mērķtiecīgi virzoties uz stratēģisko mērķu īstenošanu, kā arī pateicoties visai bankas komandai. Tas ļāva gūt peļņu 1,08 miljona eiro apmērā.

LPB Bank 2023. gada 1. ceturkšņa svarīgākie finanšu rādītāji (neauditēti):

  • aktīvi – 145,3 miljoni eiro;
  • pamatdarbības ieņēmumi – 3,99 miljoni eiro;
  • pamatkapitāls un rezerves – 32,5 miljoni eiro;
  • peļņa – 1,08 miljoni eiro;
  • likviditātes seguma rādītājs – 122%;
  • kapitāla pietiekamības rādītājs – 22,87%;
  • kapitāla atdeve (ROE) – 13,32%;
  • aktīvu atdeve (ROA) – 2,67%.

Komentē Roberts Šepfs, LPB Bank valdes priekšsēdētājs:

“2023. gads mums piedāvā lielas iespējas, neraugoties uz neizbēgamām izmaiņām perspektīvā. Mēs sagaidām priekšā esošo ārējo ekonomisko grūtību būtisku ietekmi tuvākajos mēnešos. Tomēr mēs turpinām pievērst īpašu uzmanību ilgtermiņa izaugsmei.

Banka aktīvi strādā Fintech un e-komercijas sektorā, kur mūsu galvenie ienākumi tiek gūti no finanšu iestāžu apkalpošanas un tiešsaistes biznesa. Vēl viens nozīmīgs ienākumu avots ir mūsu kredītpakalpojumi, galvenokārt ražošanas nozarē.

Pabeidzot 1. ceturksni ar 1,08 miljona eiro peļņu, Banka veiksmīgi uztur augstu rentabilitātes līmeni. Savukārt kapitāla un rezervju apjoms 1. ceturksnī pieauga par 5,6% un marta beigās sasniedza 32,5 miljonu eiro. Esam arī sasnieguši aktīvu atdevi (ROA) 2,67% apmērā un nodrošinājuši stabilu pašu kapitāla atdevi (ROE) 13,32% apmērā.”

LPB Bank ir daudzu gadu pieredze finanšu un tehnoloģisko pakalpojumu attīstībā. Banka ir izveidojusi uzticamu infrastruktūru, kas nodrošina visaptverošus risinājumus Fintech uzņēmumiem. LPB Bank ir vienīgā banka Latvijā, kas piedāvā pilnu Banking as a Service (BaaS) pakalpojumu paketi. Banka ir apņēmusies turpināt attīstību šajā jomā, lai paplašinātu finanšu tehnoloģiju pakalpojumus plašai auditorijai Eiropā.

Pārskata periodā Banka kā jaunu autentifikācijas rīku ieviesa drošu elektronisko parakstu. Drošs elektroniskais paraksts, kas juridiski pielīdzināms papīra dokumenta parakstīšanai ar roku, stiprina elektronisko dokumentu leģitimitāti, kļūstot par nozīmīgu pagrieziena punktu LPB Bank modernizācijas un tehnoloģiju attīstības ceļā.

Attīstot savus e-komercijas tehnoloģiskos risinājumus un informācijas sistēmas, LPB Bank secīgi pilnveido portāla Medoro funkcionalitāti un dizainu e-komersantiem.

2023. gada 1. ceturksnī LPB Bank pārstāvji aktīvi piedalījās vairākās prestižās Eiropas konferencēs un izstādēs.

Aicinām skatīties LPB Bank finanšu pārskatu šeit.

Papildu informācija:
Jūlija Feščenko
LPB Bank mārketinga un komunikācijas vadītāja
julija.fescenko@lpb.lv
+371 26471277

Saistītās ziņas

test wysiwyg
02.05.2024.

Par mums

Kļūt par biedru

Nesen meklētais

Dokumenti

Dokumenti - 0
Pages - 0

Skatīt vairāk