Image

LPB Bank ir apkopojusi darbības rezultātus uz 2021. gada 4. ceturkšņa beigām: galvenie finanšu rādītāji demonstrēja stabilu un efektīvu Bankas darbību. Biznesa modeļa efektivitāte, Bankas stratēģijas īstenošana, kā arī visas komandas profesionālais darbs ļāva Bankai gūt peļņu 5,4 milj. eiro, kas par 15,57% pārsniedz iepriekšējā gada attiecīgajā periodā sasniegto.

LPB Bank svarīgākie finanšu rādītāji uz 2021. gada 4. ceturkšņa beigām (neauditēti)

  • Bankas aktīvu apjoms – 203,0 miljoni eiro;
  • Bankas pamatdarbības ieņēmumi – 15,3 miljoni eiro;
  • Bankas kapitāls un rezerves – 37,9 miljoni eiro;
  • Bankas peļņa – 5,4 miljoni eiro;
  • Bankas likviditātes seguma rādītājs – 190%;
  • Kapitāla pietiekamības rādītājs – 19,99%.

Pārskata periodā Banka sāka aktīvāk piedāvāt atvērto datu risinājumus un dažādu Bankas pakalpojumu arhitektūru FinTech uzņēmumiem un jaunuzņēmumiem, tādejādi sniedzot plašu pakalpojumu klāstu “zem viena jumta” – Banking as a Service – tiešsaistes biznesa uzsākšanai.

Sadarbībā ar Mastercard Banka ieviesa lojalitātes programmu “Lounge Key” un “Flight Delay Pass” – bezmaksas piekļuvi biznesa atpūtas telpām lidostās visā pasaulē.

Bankas darbinieki aktīvi piedalījās starptautiskās izstādēs un konferencēs. Banka tika pārstāvēta Centrāleiropas tiešsaistes tirgotāju pasākumā ECOMMERCE WARSAW EXPO, starptautiskajā spēļu pasākumā SiGMA – World’s Gaming Festival un e-komercijas pasākumā – ECOM WORLD.

Turpinot pirms sešiem gadiem iesākto tradīciju, Banka sadarbojas ar Bērnu slimnīcas fondu, lai veicinātu Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas pakalpojumu kvalitāti,  ziedojot līdzekļus ratiņkrēsla un procedūru lampas iegādei. Banka atbalstīja arī Kārļa Rudeviča vēsturiskā eposa “Romi un Mahmuds Gadžo” izdošanu.

Robert Christian Schoepf, LPB Bank Valdes priekšsēdētājs, stāsta:

“Kā esam prognozējuši, dinamika, ko redzējām 2021. gada trešajā ceturksnī, ļāva mums uzrādīt labus finanšu rezultātus arī ceturtajā ceturksnī. Uz 2021. gada beigām Bankas aktīvu apjoms sastādīja 203 milj. eiro. Pēc noguldījumu dinamiskā pieauguma Covid-19 izplatības sākumposmā, 2021. gadā to apjoms atgriezās pirmskrīzes līmenī, kas attiecīgi ietekmēja arī Bankas aktīvu apjomu. Banka turpināja uzturēt aktīvu augstu likviditāti, saglabājot labi diversificētu struktūru. Parāda vērtspapīru portfeļa īpatsvars aktīvos palielinājās līdz 47%, no kuriem 93% ir ar investīciju līmeņa kredītreitingu. 23% Bankas aktīvu veido prasības pret bankām, t.sk. Latvijas Banku. Izsniegto aizdevumu klientiem apjoms būtiski nemainījās un arī veidoja gandrīz 23% aktīvu.

Pateicoties veiksmīgai e-komercijas pakalpojumu darbībai, tīrie komisijas ienākumi demonstrēja pieaugumu trešo gadu pēc kārtas, 2021. gadā palielinoties par 32%. Pozitīvu dinamiku demonstrēja arī neto peļņa no valūtu konvertācijām, kas, salīdzinot ar iepriekšējo periodu, bija turpat divtik liela.

Ar gandarījumu atzīmēšu, ka 2021. gadu noslēdzām ar 5,4 miljonu eiro peļņu, saglabājot augstu rentabilitāti. Digitālā transformācija, ko esam veikuši pēdējos gados, pozitīvi atspoguļo mūsu sasniegumu. Kā uz e-komerciju orientētai Bankai, tās peļņas avotu struktūrā lielākais īpatsvars ir komisijas ieņēmumiem – vairāk par 50%.

Vēlos atzīmēt, ka 2021. gadā Banka uzsāka kursu ilgtspējīgas finansēšanas atbalstošu pasākumu ieviešanā. Tas būs viens no svarīgākajiem uzdevumiem arī 2022. gadā.

Pandēmija neapšaubāmi ietekmēja Bankas darbību, taču mēs veiksmīgi tikām galā ar visiem izaicinājumiem un ierobežojumiem, ātri un efektīvi pieslēdzot maksimālo darbinieku skaitu uz attālinātu darbu. Es pateicos darbiniekiem par elastību un entuziasmu, par viņu darbu, kas ļāva sasniegt augstus finanšu rādītājus.”

 

Aicinām iepazīties ar finanšu pārskatu šeit.

 

Papildu informācija:
Jūlija Zeile
LPB Bank mārketinga un komunikācijas vadītāja
julija.zeile@lpb.lv
+371 26471277

Saistītās ziņas

test wysiwyg
02.05.2024.

Par mums

Kļūt par biedru

Nesen meklētais

Dokumenti

Dokumenti - 0
Pages - 0

Skatīt vairāk