Image

LPB Bank ir apkopojusi 2022. gada 4. ceturkšņa darbības rezultātus: galvenie finanšu rādītāji atspoguļo stabilu un efektīvu Bankas darbību. Banka turpina aktīvu attīstību, koncentrējoties uz e-komercijas un kreditēšanas pakalpojumiem, kā arī veiksmīgai biznesa attiecību attīstībai ar Fintech uzņēmumiem. Bankas stratēģijas īstenošana, kā arī visas komandas profesionālais darbs ir ļāvis gūt peļņu 2,39 milj. eiro.

Svarīgākie 2022. gada 4. ceturkšņa finanšu rādītāji (neauditēti):

  • Bankas aktīvu apjoms – 165,01 milj. eiro;
  • Bankas pamatdarbības ieņēmumi – 14,44 milj. eiro;
  • Bankas kapitāls un rezerves – 31,86 milj. eiro;
  • Bankas peļņa – 2,39 milj. eiro;
  • Bankas likviditātes seguma rādītājs – 141,24%;
  • Kapitāla pietiekamības rādītājs – 19,90 %.

2022. gada ceturtajā ceturksnī Banka turpināja saglabāt augstus likviditātes seguma un kapitāla pietiekamības rādītājus.

Likvīdo aktīvu apjoms Bankas aktīvu struktūrā saglabāja būtisku īpatsvaru, liekot uzsvaru uz ieguldījumiem parāda vērtspapīros. Parāda vērtspapīru portfeļa īpatsvars aktīvos palielinājās līdz 54%, no kuriem 91% bija ar investīciju līmeņa kredītreitingu. 12% Bankas aktīvu veidoja prasības pret bankām, t. sk. Latvijas Banku. Klientiem izsniegto aizdevumu apjoms būtiski nemainījās un veidoja 26% aktīvu.

Bankas kredītu portfelis 2022. gada beigās veidoja 52,6 milj. eiro, bet no jauna izsniegto aizdevumu apmērs bija 15,6 milj. eiro. EURIBOR straujā kāpuma rezultātā Bankā būtiski ir pieaugusi arī kredītportfeļa vidējā procentu likme no 5,0% 2021. gada beigās līdz 6,5% 2022. gada beigās, palielinot kredītportfeļa ienesīgumu. Banka rūpīgi analizē klientu kredītriska izmaiņu pazīmes un pieņem atbilstīgus lēmumus attiecībā uz to radīto risku minimizēšanu.

Neskatoties uz e-komercijas apgrozījuma kritumu pirmajā ceturksnī, ko izraisīja jauni izaicinājumi – karš Ukrainā, rekordaugsta inflācija un neskaidrība par uzņēmējdarbības attīstību daudzās jomās, elektroniskās komercijas operacionālā peļņa 2022. gada 4. ceturkšņa beigās veidoja 5,07 milj. eiro.

Atskaites periodā Banka nepārtraukti pilnveidoja savus pakalpojumus un turpināja attīstīt visu nepieciešamo infrastruktūru, lai sniegtu pilnu pakalpojumu klāstu FinTech uzņēmumiem. LPB Bank ir vienīgā banka Latvijā, kas piedāvā pilnu Banking as a Service (BaaS) pakalpojumu klāstu. LPB Bank BaaS risinājuma ietvaros nodrošina visu nepieciešamo, lai maksājumu sistēmas (PI, EMI, PSP) varētu emitēt savus produktus un uzsākt savu klientu apkalpošanu.

Bankas vadošie speciālisti aktīvi piedalījās starptautiskajās konferencēs un izstādēs, kurās piesaistīja jaunus potenciālos klientus un partnerus, ka arī dalījās ar savu pieredzi un zināšanām. Banka tika pārstāvēta tīklošanas pasākumā Affiliate Meet Markt Berlīnē un starptautiskajā spēļu konferencē SiGMA Europe Maltā.

Turpinot pirms pieciem gadiem iesākto tradīciju, arī 2022. gadā Banka sadarbojās ar Bērnu slimnīcas fondu, lai veicinātu Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas pakalpojumu kvalitāti. Banka sniedza atbalstu Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas attīstībai, ziedojot līdzekļus.

Bankas Valde izsaka pateicību akcionāriem un klientiem par izrādīto uzticību un atbalstu, kā arī visiem darbiniekiem par ieguldījumu Bankas izaugsmē.


Papildu informācija:
Jūlija Feščenko
LPB Bank mārketinga un komunikācijas vadītāja
julija.fescenko@lpb.lv
+371 26471277

Saistītās ziņas

Par mums

Kļūt par biedru

Nesen meklētais

Dokumenti

Dokumenti - 0
Pages - 0

Skatīt vairāk