Image

Luminor bankas 2019. gada pārskata dati liecina, ka banka gadu noslēgusi, ievērojami uzlabojot savu finansiālo pozīciju. Luminor ir gatava atbalstīt klientus šī brīža ārkārtas situācijā, kā arī sekmēt attīstību nākotnē.

Noslēdzot 2019. gadu, ir ievērojami uzlabota Luminor finansēšanas struktūra, samazinot kredītu un noguldījumu proporciju līdz 99,9% no 126,5% 2018. gadā. Intensīvs darbs pie aktīvu kvalitātes ļāvis sasniegt ienākumus nenesošo aizdevumu portfeļa samazinājumu par 37%. Pārvaldīto pensiju aktīvi pieauguši par 20%. Bankas peļņa 2019. gadā ir 54 miljoni eiro, ko ietekmējuši ievērojamie, ar grupas transformāciju saistītie ieguldījumi un vienreizējas izmaksas, kā arī neto aizdevumu samazinājums, koncentrējoties uz finanšu struktūras sabalansēšanu un kredītportfeļu pārskatīšanu.

“Luminor 2019. gadā Latvijā ir noturējusi stabilas tirgus daļas kreditēšanā, saglabājot gandrīz ceturtdaļu tirgus apjoma (23%), savukārt noguldījumos tirgus daļa saglabāta nemainīgi 17,5% apmērā. Šobrīd ārkārtas situācijā Covid-19 izplatības dēļ koncentrējamies uz atbalsta sniegšanu klientiem un aktīvi sekojam notikumiem, lai atbilstoši reaģētu un atbalstītu Latvijas ekonomiku. Taču šogad viena no bankas prioritātēm joprojām ir arī būtiska transformācijas posma noslēgšana – visu klientu datu un pakalpojumu pārcelšana no līdzšinējās Nordea sistēmas uz vienotu Luminor platformu, ko plānojam noslēgt šī gada vasarā. Uz šo brīdi jau aptuveni 44% klientu dati Latvijā tika veiksmīgi pārnesti,”

 – stāsta Kerli Gabrilovica, Luminor vadītāja Latvijā.

Viens no 2019. gada lielākajiem notikumiem bija bankas vairākuma akciju iegādes darījums, ko veica investīciju fondu konsorcijs Blackstone vadībā. Bankas līdzšinējie īpašnieki, Nordea un DNB, katrs saglabāja 20% Luminor akciju un turpina atbalstīt banku ar ilgtermiņa finansējumu, kompetenci un pārstāvību bankas padomē.

2019. gada laikā Luminor sasniedza ievērojamu progresu pilnīgi neatkarīgas finansēšanas struktūras izveidē, paplašinot bankas investoru bāzi un emitējot augstākā ranga nenodrošinātās obligācijas 300 miljonu eiro vērtībā. Gada nogalē Luminor arī saņēma Eiropas Centrālās bankas licenci nodrošināto obligāciju emisijai. Luminor ir pirmā banka Baltijas valstīs, kas saņēmusi šādu licenci, un tas ir nozīmīgs solis Baltijas finanšu tirgus attīstībā. Luminor šī gada 4. martā Baltijas reģionā emitēja pirmās nodrošinātās obligācijas 500 miljonu eiro vērtībā.

Pērn panākts arī labs progress, izveidojot no līdzšinējām mātes bankām neatkarīgu maksājumu infrastruktūru un informācijas sistēmas. Ir pabeigts darbs pie pastāvīgas SEPA maksājumu plūsmu izveidošanas, kā arī panākts nozīmīgs progress neatkarīgu korespondentbanku tīkla izveidošanā.

Luminor turpina nepārtrauktu darbu, lai novērstu naudas atmazgāšanu un terorisma finansēšanu. Finanšu noziegumu apkarošana ir ārkārtīgi būtiska, un tā joprojām ir starp bankas prioritātēm, koncentrējoties uz pastāvīgu pieredzes uzlabošanu, lai uzraudzītu un atklātu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas mēģinājumus vai aizdomas par to.

Noslēdzot 2019. gadu ar stabilu finansējuma struktūru, Luminor plāno to pilnībā izmantot, lai atbalstītu savus klientus, kas sastopas ar Covid-19 vīrusa izplatības radītajiem izaicinājumiem.

“Luminor ir nozīmīga Baltijas ekonomikas daļa, un mēs šajā ārkārtas stāvoklī turpināsim piedāvāt bankas pakalpojumus mūsu esošajiem un jaunajiem klientiem. Pēc mūsu transformācijas redzam, ka bizness ir kļuvis spēcīgāks un spējīgāks pielāgoties. Mums ir labas izaugsmes iespējas, spējam ātri pielāgoties mainīgiem apstākļiem, lai sniegtu labāko gan mūsu klientiem, gan kolēģiem,”

 – uzsver Erki Rāzuke, Luminor valdes priekšsēdētājs.

Luminor aktīvi seko ar Covid-19 saistītajiem notikumiem, un bankas prioritāte šobrīd ir visu darbinieku, kā arī klientu veselība un drošība.

Luminor ir trešais lielākais finanšu pakalpojumu sniedzējs Baltijas valstīs ar 940 tūkstošiem klientu, 2500 darbiniekiem un 16,6% tirgus daļu noguldījumos un 18,7% tirgus daļu kreditēšanā 2019. gada beigās. Luminor pašu kapitāls veido 1,6 miljardus eiro, pirmā līmeņa pamata kapitāla rādītājam (CET1) sasniedzot 19,7%.

Papildu informācija:

Inese Kronberga

Luminor sabiedrisko attiecību vadītāja

Tālr.: 29215409

E-pasts: Inese.Kronberga@luminorgroup.com

Saistītās ziņas

Par mums

Kļūt par biedru

Nesen meklētais

Dokumenti

Dokumenti - 0
Pages - 0

Skatīt vairāk