Image

Luminor ir noslēgusi nenodrošināto obligāciju emisiju 300 miljonu eiro apmērā ar triju gadu termiņu. Darījums, kas tika pabeigts š. g. 10. janvārī, tiek īstenots saskaņā ar Luminor izaugsmes stratēģiju, spēcinās bankas atbilstību pašu kapitāla un atbilstīgo saistību minimālajām prasībām (MREL), kā arī uzlabos pasīvu struktūru.

Šī gada 9. janvārī Luminor pārstāvji virtuāli tikās ar investoriem no visas pasaules un pēc pozitīvu atsauksmju saņemšanas 10. janvārī veica obligāciju emisiju. Investoru pieprasījums bija liels, tika saņemti pirkšanas rīkojumi no vairāk nekā 90 investoriem visā Eiropā. To apmērs, kvalitāte un dažādība ļāva Luminor bankai noteikt vērtspapīra cenu, kas bija par 25 bāzes punktiem labāka, salīdzinot ar sākotnējo indikatīvo cenu. Investoru pieprasījums no Lielbritānijas veidoja gandrīz pusi no kopējā rīkojumu apjoma, liela interese bija arī no investoriem vāciski runājošā Eiropas daļā un Baltijas valstīs.

“Esam gandarīti, ka, emitējot jaunākās prioritārās obligācijas, mums ir izdevies no jauna atvērt tirgu Baltijas valstu aizņēmējiem. Ievērojamā investoru interese liecina par Luminor stabilitāti, un šī emisija ļaus mums nodrošināt plašākas atbalsta iespējas klientiem, vienlaikus paplašinot mūsu darbību Latvijā, Lietuvā un Igaunijā,”

norāda Palle Nordāls (Palle Nordahl), Luminor bankas Finanšu direktors.              

Obligācijas, kuras emitents ir tiesīgs atpirkt vienu gadu pirms dzēšanas termiņa un ko reitingu aģentūra Moody’s novērtējusi ar Baa1 reitingu, ir kotētas Īrijas biržā un tika emitētas saskaņā ar Luminor Eiropas vidēja termiņa parādzīmju (EMTN) programmu un Nodrošināto obligāciju programmu. Viens no darījuma organizētājiem šajā darījumā bija Luminor Finanšu tirgus departaments (Luminor Markets).

Par Luminor

Luminor ir vadošā neatkarīgā banka Baltijas reģionā un trešais lielākais finanšu pakalpojumu sniedzējs reģionā. Mēs nodrošinām finanšu pakalpojumus privātpersonām, ģimenēm un uzņēmumiem. Tāpat kā mūsu vietējie Igaunijas, Latvijas un Lietuvas tirgi mēs esam jauni, dinamiski un nākotnē vērsti.
Plašāka informācija par mums ir pieejama www.luminor.lv.


Papildu informācija:

Inese Kronberga
Luminor sabiedrisko attiecību vadītāja
Tālr.: 29215409
E-pasts: 
Inese.Kronberga@luminorgroup.com

Saistītās ziņas

test wysiwyg
02.05.2024.

Par mums

Kļūt par biedru

Nesen meklētais

Dokumenti

Dokumenti - 0
Pages - 0

Skatīt vairāk