Image

Ņemot vērā aktuālo situāciju Covid-19 vīrusa izplatības laikā, 31. martā Luminor ikgadējā akcionāru kopsapulcē tika pieņemts lēmums neizmaksāt dividendes par 2019. gadu.

Luminor padomes priekšsēdētājs Nils Melngailis vēstī:

“Ņemot vērā aktuālos notikumus saistībā ar COVID-19 izplatību, padome pieņēma lēmumu neveikt dividenžu izmaksu par 2019. gadu. Luminor gadu noslēdza ar stabiliem rezultātiem un ievērojami uzlabotu finanšu pozīciju, un mēs vēlamies to izmantot, lai atbalstītu klientus pašreizējā situācijā. Turpināsim sniegt bankas pakalpojumus un nepieciešamo finansējumu esošajiem, kā arī jaunajiem klientiem.”

Noslēdzot 2019. gadu, ir ievērojami uzlabota Luminor finansēšanas struktūra, samazinot kredītu un noguldījumu proporciju līdz 99,9% no 126,5% 2018. gadā.  Noguldījumu portfelis pieauga par 12,9%. Intensīvs darbs pie aktīvu kvalitātes ļāvis sasniegt ienākumus nenesošo aizdevumu portfeļa samazinājumu par 37%. Pārvaldīto pensiju aktīvi pieauguši par 20%. Bankas peļņa 2019. gadā ir 54 miljoni eiro, ko ietekmējuši ievērojamie, ar grupas transformāciju saistītie ieguldījumi un vienreizējas izmaksas, kā arī neto aizdevumu samazinājums, koncentrējoties uz finanšu struktūras sabalansēšanu un kredītportfeļu pārskatīšanu.

Luminor ir trešais lielākais finanšu pakalpojumu sniedzējs Baltijas valstīs ar 940 tūkstošiem klientu, 2500 darbiniekiem un 16,6% tirgus daļu noguldījumos un 18,7% tirgus daļu kreditēšanā 2019. gada beigās. Luminor pašu kapitāls veido 1,6 miljardus eiro, pirmā līmeņa pamata kapitāla rādītājam (CET1) sasniedzot 19,7%.

Papildu informācija:

Inese Kronberga

Luminor sabiedrisko attiecību vadītāja

Tālr.: 29215409

E-pasts: Inese.Kronberga@luminorgroup.com

Saistītās ziņas

test wysiwyg
02.05.2024.

Par mums

Kļūt par biedru

Nesen meklētais

Dokumenti

Dokumenti - 0
Pages - 0

Skatīt vairāk