Image

Luminor banka piešķīrusi finansējumu 460 tūkstošu eiro apmērā Ventspils Augsto Tehnoloģiju parkam daudzpusīga digitālo inovāciju projekta “Eiropas nākamās paaudzes mazās pilsētas” (Next Generation Micro Cities of Europe) īstenošanai. Projekts veicinās vispārēju Ventspils pilsētas attīstību, jo īpaši digitalizācijas un izglītības tehnoloģiju jomā.  

Saņemtais Luminor bankas atbalsts teju pusmiljona eiro apmērā ļaus Ventspils Augsto Tehnoloģiju parkam īstenot projekta “Eiropas nākamās paaudzes mazās pilsētas” aktivitātes. 2021. gadā paredzēts izveidot Digitālo Inovācijas centru izglītības tehnoloģiju jomā, kurā ietilps nākotnes mācību klase, prototipēšanas darbnīca, tehniskā koprades telpa un tiešsaistes platforma, ar kuras palīdzību tiks popularizētas iespējas, ko sniedz jaunais centrs. Projekta aktivitāšu īstenošana sniegs būtisku ieguldījumu pilsētas digitalizācijā, iedzīvotāju izglītošanā, prasmju audzēšanā darbam ar mūsdienu tehnoloģijām, kā arī radīs jaunas darbavietas.

“Latvijas iedzīvotāji un to iemaņas, prasmes, talanti ir viens no mūsu vērtīgākajiem resursiem. Sekojot tehnoloģiju attīstībai pasaulē, redzam, ka mūsdienu prasībām atbilstošas digitālās prasmes kļūst arvien nepieciešamākas gan ikdienā, gan darba tirgū. Šāda īstenota procesu digitalizācija var palīdzēt arī mazināt plaisu starp galvaspilsētas un reģionu pilsētām digitālo iemaņu ziņā, veicinot ne tikai iedzīvotāju konkurētspēju darba tirgū, bet ļaujot veikt virkni ikdienas lietu digitāli. Esam gandarīti sadarboties un atbalstīt Ventspils Augsto Tehnoloģiju parku un gaidām izdošanos, attīstot Ventspils pilsētas digitālo un tehnoloģisko potenciālu,”

– saka Ilze Zoltnere, Luminor Korporatīvā departamenta vadītāja. 

Projekta ietvaros veidotā nākotnes mācību paraugklase vispārējās izglītības iestādēm būs mēbeļu, aprīkojuma, programmnodrošinājuma, parauguzdevumu un metodikas komplekts, kas atbildīs Skola 2030 prasībām ķīmijā, fizikā un matemātikā. Tāpat iedzīvotājiem un uzņēmējiem būs pieejami prototipēšanas darbnīcas pakalpojumi, kas tiks nodrošināti izmantojot šādas iekārtas – ātrās prototipēšanas CNC darbgalds, kokapstrādes CNC un citi darba galdi, 3D printeri, krāsošanas kamera, lodēšanas un metināšanas aprīkojums, kā arī plašs rokas instrumentu klāsts. Savukārt tehniskās koprades telpā, kas atrodas VATP teritorijā, būs pieejami vairāki dizaina un drukas rīki, kas ļaus saņemt dizaina, reklāmdrukas pakalpojumus un pielietot multimediju apstrādes programmas.

“Projekta “Eiropas nākamās paaudzes mazās pilsētas” laikā veicam apjomīgu darbu pie tā, lai iedzīvotājiem tiktu sniegtas daudzpusīgas tehnoloģiskās iespējas. Izveidotā tiešsaistes platforma, prototipēšanas darbnīca un tehniskā koprades telpa sniegs nepieciešamo atbalstu jaunu prasmju un ideju attīstīšanā. Tajā vienkopus aicināsim satikties gan uzņēmumus, gan iedzīvotājus, piedāvājot telpu izmantot kā savu bāzes staciju darbības uzsākšanai, attīstībai vai vienkārši pieredzes apmaiņai. Ceram, ka šis solis ļaus realizēt jaunus biznesa plānus, attīstīt esošos, radīs papildu darbavietas un ilgtermiņā nodrošinās inovatīvus risinājumus, padarot mūsu pilsētu pievilcīgāku citiem uzņēmumiem un darbaspēkam,”

– saka nodibinājuma “Ventspils Augsto tehnoloģiju parks” valdes priekšsēdētājs Ivars Eglājs.

Projekts “Eiropas nākamās paaudzes mazās pilsētas” paredzēts reģionālo ekonomisko centru (Ventspils un Valmieras pilsētu) attīstībai. Tā laikā tiek sperti pirmie soļi nelielo Eiropas nākotnes pilsētu konkurētspējas uzlabošanai. Īpašs uzsvars tiek likts uz karjeras un izglītības pilnveidošanu, lai ilgtermiņā pilsētām būtu iespēja iegūt kvalificētu darbaspēku. Vienlaikus jaunieši tiek ieinteresēti izvēlēties ar zinātni jeb STEM – zinātni, tehnoloģijām, inženieriju un matemātiku saistītām profesijām. Kopumā projekta laikā tiks radīti labvēlīgi priekšnosacījumi uzņēmējdarbības attīstībai. Projekta īstenošana tiek līdzfinansēta arī no Eiropas Reģionālā Attīstības fonda līdzekļiem atbalsta programmas “Pilsētu inovatīvās darbības” ietvaros.

Par Ventspils Augsto Tehnoloģiju parku:

Ventspils Augsto Tehnoloģiju parks (VATP) ir profesionāla un dinamiska biznesa atbalsta organizācija, kas ieguldījumu Ventspils pilsētas un Kurzemes reģiona ekonomikā, veicinot progresīvo nozaru attīstību un jaunu, labi apmaksātu darba vietu rašanos. VATP piedāvā arī biznesa konsultācijas, telpu nomu, atbalsta centru biznesam un izglītībai un zinātnei.

Par Luminor:

Luminor ir trešais lielākais finanšu pakalpojumu sniedzējs Baltijas valstīs ar aptuveni 900 tūkstošiem klientu, 2355 darbiniekiem, kā arī 16,3% tirgus daļu noguldījumos un 17,4% tirgus daļu kreditēšanā 2020. gada septembra beigās. Luminor pašu kapitāls sastāda 1.6 miljardus eiro, pirmā līmeņa pamata kapitāla rādītājam (CET1) sasniedzot 22,0%.

Saistītās ziņas

Par mums

Kļūt par biedru

Nesen meklētais

Dokumenti

Dokumenti - 0
Pages - 0

Skatīt vairāk