Image

Luminor banka piešķīrusi aizdevumu 605 tūkstošu eiro apmērā zemnieku saimniecībai Albrekši no Kurzemes darbības attīstīšanai un lauksaimniecības tehnikas iegādei. Saimniecība nodarbojas ar piena lopkopību un graudkopību un finansējumu plāno izmantot labības kombaina, smidzinātāja, kultivatora un riteņtraktora iegādei.

Projekta īstenošanai ZS Albrekši saņēmusi līdzfinansējumu arī no Lauku atbalsta dienesta. 

“Darbs lauksaimniecībā nekad nav bijis viegls, jo ražu un potenciālo peļņu ietekmē laikapstākļi,  kā arī citi ārēji faktori, kas iepriekš ir grūti prognozējami. Ļoti atzinīgi vērtējam to, ka zemnieku saimniecība ir diversificējusi riskus, vienlaikus darbojoties vairākos lauksaimniecības sektoros. Ja graudkopībā dažādu apstākļu dēļ gads var izrādīties ne tik ražīgs kā iecerēts, finanšu stabilitātei atbalstu var sniegt piena lopkopība un lopu audzēšana. Esam priecīgi atbalstīt saimniecību, kura ekonomiski ne tik vieglajos laikos ir gatava turpināt attīstību, uzlabojot savu tehnisko aprīkojumu,”

saka Ilze Zoltnere, Luminor Korporatīvā departamenta vadītāja.

No kopējām ZS Albrekši apsaimniekojamajām platībām aptuveni 47 hektāri ir ganības un saimniecības ganāmpulkā ir 114 lopi.

“Mūsu saimniecība ir ģimenes uzņēmums, kura darbībā aktīvi iesaistījušies arī bērni. Dēls pārvalda graudkopības novirzienu, bet meita palīdz lopkopībā. Ilggadēja pieredze dažādu ar lauksaimniecību un lopkopību saistītu darbu veikšanā, ļauj mums operatīvi reaģēt un kontrolēt ganāmpulku un tā veselības stāvokli. Kopš saimniecības dibināšanas, aktīvi iesaistos saimniecības darbos un piedalos visos procesos. Luminor finansiālais atbalsts mums ļaus uzlabot saimniecības tehnisko nodrošinājumu un palielināt kapacitāti,”

stāsta ZS Albrekši īpašniece Ruta Šekeva.

2020. gadā saimniecības piena lopkopība sastādīja 25% no saimniecības kopējā apgrozījuma, graudkopība – 61%, bet gaļas liellopu audzēšana un realizēšana – 14%.

 

Par ZS Albrekši

ZS Albrekši dibināta 1992. gadā un sākotnēji apsaimniekoja 25 hektārus zemes. Šobrīd saimniecība apsaimnieko 257 hektārus lauksaimniecībā izmantojamās zemes, no kuriem 187,7 hektāri jeb 70% ir saimniecības īpašums (70%).

Par Luminor

Luminor ir vadošā neatkarīgā banka Baltijas valstīs un trešais lielākais finanšu pakalpojumu sniedzējs reģionā. Mēs nodrošinām finanšu pakalpojumus privātpersonām, ģimenēm un uzņēmumiem. Tāpat kā Igaunijas, Latvijas un Lietuvas tirgi, mēs esam jauni, dinamiski un vērsti uz nākotni. 

Papildu informācija:
Inese Kronberga
Luminor sabiedrisko attiecību vadītāja
Tālr.: 29215409
E-pasts: Inese.Kronberga@luminorgroup.com

Saistītās ziņas

test wysiwyg
02.05.2024.

Par mums

Kļūt par biedru

Nesen meklētais

Dokumenti

Dokumenti - 0
Pages - 0

Skatīt vairāk