Image

Luminor ir veiksmīgi noslēgusi obligāciju emisiju 300 miljonu eiro vērtībā. Papildus tam banka ir atpirkusi esošos vērtspapīrus ar 2021. gada termiņu 250 miljonu eiro vērtībā. Abi darījumi, kas noslēdzās 3. decembrī, uzlabos Luminor saistību efektivitāti un samazinās finansējuma izmaksas.  

Olofs Sundblads (Olof Sundblad), Luminor Resursu pārvaldes vadītājs un Finanšu direktora vietas izpildītājs komentē:

“Mēs esam spēruši svarīgu soli, lai izpildītu gaidāmās normatīvās prasības, vienlaikus arī uzlabojot mūsu pasīvu struktūru un paplašinot investoru bāzi. Šie darījumi nodrošina to, ka Luminor ir labā pozīcijā, lai nākotnē sasniegtu izaugsmi.” 

23. novembrī un 24. novembrī Luminor rīkoja vairākas virtuālas tikšanās ar investoriem no Eiropas, un laida apgrozībā savas jaunās obligācijas, ņemot vērā pozitīvās atsauksmes un ieinteresētību no tiem investoriem, kas vēlējās atpirkt savu Luminor esošo 1,5 % vērtspapīru daļu ar 2021. gada termiņu.

Investoru interese bija liela – Luminor no vairāk nekā 100 investoriem 20 valstīs nodrošināja pieprasījumus, kuru kopsumma pārsniedza 1 miljardu eiro. Pieprasījumu apmērs, kvalitāte un dažādība ļāva Luminor jauno vērtspapīru kupona likmi noteikt 0,792 % apmērā. Baltijas investoru pieprasījums veidoja piektdaļu no kopējā rīkojumu apjoma, un tika novērota liela interese arī no investoriem Lielbritānijā, vāciski runājošajā Eiropas daļā un Ziemeļvalstīm. Kopumā Baltijas investoriem tika alocēti 40% no kopējā jaunās emisijas apjoma.

Obligācijas, ko reitingu aģentūra Moody’s novērtējusi ar Baa2 reitingu, ir kotētas Īrijas biržā un tika emitētas saskaņā ar Luminor Eiropas vidēja termiņa parādzīmju (EMTN) programmu. Luminor Markets abos darījumos bija emisijas vadošais pārvaldnieks.

Luminor ir trešais lielākais finanšu pakalpojumu sniedzējs Baltijas valstīs, kas piedāvā bankas un finanšu pakalpojumus ar mērķi veicināt privātpersonu, uzņēmumu un iestāžu izaugsmi to vietējos tirgos Igaunijā, Latvijā un Lietuvā. Luminor ir aptuveni 900 tūkstoši klientu, 2355 darbinieku, kā arī 16,3% tirgus daļa noguldījumos un 17,4% tirgus daļa kreditēšanā 2020. gada septembra beigās. Luminor pašu kapitāls sastāda 1.6 miljardus eiro, pirmā līmeņa pamata kapitāla rādītājam (CET1) sasniedzot 22,0%.

 

Papildu informācijai:
Inese Kronberga
Luminor sabiedrisko attiecību vadītāja
Tālr.: 29215409
E-pasts: Inese.Kronberga@luminorgroup.com

 

Saistītās ziņas

test wysiwyg
02.05.2024.

Par mums

Kļūt par biedru

Nesen meklētais

Dokumenti

Dokumenti - 0
Pages - 0

Skatīt vairāk