Image

Luminor banka piešķīrusi finansējumu trīs miljonu eiro apmērā vienai no lielākajām slaucamo govju fermām Latvijā SIA Agro Kaķenieki. Saņemto aizdevumu uzņēmums galvenokārt plāno izmantot lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādei un skābbarības krātuvju būvniecībai.

Ar saņemto Luminor bankas finansējumu augkopības un piena lopkopības uzņēmums SIA Agro Kaķeniekiiegādājušies papildu 109 hektārus lauksaimniecības zemes. Vienlaikus par piešķirtajiem līdzekļiem tiks veikta skābbarības tvertņu un arī kūtsmēslu krātuves izbūve.

“Piena ražošana veido ievērojamu daļu no kopējās Latvijas lauksaimniecības produkcijas vērtības, turklāt lielākā daļa jeb aptuveni 60 % nozarē saražotās produkcijas tiek eksportēta. Lai arī piensaimniekus skāra pandēmija, piemēram, samazinoties eksporta apjomiem un piena iepirkuma cenām, nozarei ir izdevies palikt stabilai, kas varētu būt skaidrojams ar to, ka palielinājās pieprasījums pēc piena produktiem. Mēs ticam nozares perspektīvai, tāpēc turpinām atbalstīt gan lauksaimniekus, gan lopkopjus un piensaimniekus dažādos veidos,”
-saka Ilze Zoltnere, Luminor Korporatīvā departamenta vadītāja.

SIA Agro Kaķenieki ir viens no lielākajiem ganāmpulkiem Latvijā ar 1605 liellopiem, no tiem 883 ir slaucamās govis. Šobrīd uzņēmums apsaimnieko kopumā 2046,4 hektārus lauksaimniecības zemes, no kuriem 81,92 hektāri ir saimniecības īpašumā, 100.35 hektāri tiks vēl iegādāti, savukārt pārējā zeme 1931,58 hektāru platībā tiek nomāta.

“Papildu lauksaimniecības zemes iegāde gan paplašinās saimniecības teritoriju, gan ļaus mums pašiem efektīvāk iegūt lopbarībai nepieciešamās izejvielas. Svarīgs solis turpmākai uzņēmuma attīstībai ir arī skābbarības krātuvju izbūve, tādējādi uzlabojot liellopiem nepieciešamās barības uzglabāšanas apstākļus. Jaunu kūtsmēslu krātuvju būvniecība dos iespēju uzglabāt kūtsmēslus atbilstoši noteiktajām vides prasībām,” 

-norāda Vasilijs Pravdivecs, SIA Agro-Kaķenieki valdes priekšsēdētājs.

Par SIA Agro Kaķenieki

SIA Agro Kaķenieki ir augkopības un piena lopkopības uzņēmums, kas savu darbību uzsākuši 1998. gadā. Uzņēmums atrodas Dobeles novada, Annenieku pagasta, Kaķeniekos un ir viena no lielākajām reģiona fermām. Uzņēmuma saražotais piens gandrīz pilnā apjomā tiek eksportēts uz ārvalstīm, savukārt augkopības produkcija tiek realizēta tepat, Latvijā.

Par Luminor:

Luminor ir trešais lielākais finanšu pakalpojumu sniedzējs Baltijas valstīs ar aptuveni 870 tūkstošiem klientu, 2300 darbiniekiem, kā arī 14,9 % tirgus daļu noguldījumos un 16,9 % tirgus daļu kreditēšanā 2021. gada marta beigās. Luminor pašu kapitāls sastāda 1.7 miljardus eiro, pirmā līmeņa pamata kapitāla rādītājam (CET1) sasniedzot 23,4 %.

Papildu informācija:
Inese Kronberga
Luminor sabiedrisko attiecību vadītāja
Tālr.: 29215409
E-pasts: Inese.Kronberga@luminorgroup.com

Saistītās ziņas

test wysiwyg
02.05.2024.

Par mums

Kļūt par biedru

Nesen meklētais

Dokumenti

Dokumenti - 0
Pages - 0

Skatīt vairāk