Image

2021. gadā Latvijas uzņēmējdarbības vidē iezīmējās pozitīvas tendences ar plāniem par attīstību un tālāko izaugsmi, un kopējais finansējuma apjoms, ko Luminor banka izsniedza uzņēmumiem aizvadītajā gadā, bija ap 300 miljoniem eiro. TOP 5 nozares, kuras pērn visaktīvāk attīstījušas savu uzņēmējdarbību ar bankas finansējuma atbalstu, ir nekustamo īpašumu nozare, transports un loģistika, būvniecības nozare, apsaimniekošanas sektors, kā arī lauksaimniecības un mežsaimniecības jomas. Arī šobrīd, ekonomiski sarežģītajā laikā, banka ir uzņēmēju atbalsts un kreditēšana turpinās.

Kopumā aizvadītajā gadā bija saskatāmas pozitīvas tendences uzņēmumu finansiālajos rezultātos – Luminor pērnā gada rudenī veiktās mazo un vidējo uzņēmēju aptaujas ietvaros vairāk nekā puse uzņēmumu vadītāju atzina, ka ir izdevies saglabāt vai pat palielināt apgrozījumu. Tajā pašā laikā aptuveni trešdaļa šī gada laikā plānoja paplašināt darbību, izstrādājot jaunus pakalpojumus vai preces.

“Mūsu novērojumi liecina, ka uzņēmumi atbalstu galvenokārt izmanto ilgtermiņa investīcijām un apgrozāmo līdzekļu palielināšanai. Aizvadītā gada laikā esam piešķīruši finansējumu dažādiem projektiem, kas vērsti uz uzņēmējdarbības attīstību. Tas liecina par uzņēmēju ilgtermiņa attīstības plāniem. Tajā pašā laikā priecē tas, ka uzņēmēji daļu investīciju biznesa attīstībai veic arī no saviem iekšējiem resursiem, kas ļauj bankai iesaistīties kā partnerim, vienlaikus palīdzot izvērtēt izvēlēto risinājumu un investīciju pielietojumu. Arī šobrīd, ekonomiski sarežģītā laikā, turpinām aktīvi atbalstīt uzņēmumus izaugsmes plānu īstenošanā, izsniedzot finansējumu. Novērojam, ka šobrīd līdzīgi kā Covid pandēmijas sākumā, piesardzīgāki ir lielie uzņēmumi, kamēr mazie un vidējie uzņēmumi ir elastīgāki un ātrāk spēj reaģēt uz tirgus izmaiņām. Šajā segmentā kreditēšana, salīdzinot ar pagājušo gadu, pat ir palielinājusies,”

norāda Ilze Zoltnere, Luminor Korporatīvā departamenta vadītāja.

Aizvadītajā gadā iespēju saņemt finansējumu uzņēmuma attīstībai aktīvi izmantojuši arī ražošanas uzņēmumi. Tajā pašā laikā vismazāk finansējumam pieteikušies uzņēmumi, kas darbojas veselības un sociālā darba sektoros, kā arī izglītības jomā.

Luminor ir pirmā banka Baltijā, kas pandēmijas laikā ar Eiropas Investīciju bankas (EIB) atbalstu sāka izsniegt lētākus aizdevumus MVU un arī šogad šis finansējums ir pieejams. Ar EIB un Eiropas Investīciju Fonda (EIF) sniegto garantiju jaunu aizdevumu nodrošināšanai Baltijas mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, kā arī uzņēmumiem ar vidēju kapitālu trīs gadu laikā pieejams Luminor bankas finansējums 680 miljonu eiro vērtībā. Finansējumam var pieteikties dažādu nozaru Baltijas reģiona mazie un vidējie uzņēmumi, kuros nodarbināti mazāk par 3000 darbiniekiem.

 

 

Papildu informācija:
Inese Kronberga
Luminor sabiedrisko attiecību vadītāja
Tālr.: 29215409
E-pasts: Inese.Kronberga@luminorgroup.com

 

 

Saistītās ziņas

Par mums

Kļūt par biedru

Nesen meklētais

Dokumenti

Dokumenti - 0
Pages - 0

Skatīt vairāk