Image

Šodien notiek Eiropas Centrālās bankas (ECB) sēde, kurā tiks lemts par depozīta likmes paaugstināšanu, kas tostarp ietekmēs Euribor likmes pieaugumu. Saistībā ar Euribor likmes kāpumu vidējais mājokļa kredīta ikmēneša maksājums šogad varētu palielināties vidēji par 15 līdz 40 eiro atkarībā no kredīta atlikuma un Euribor likmes kāpuma un skars tos kredītņēmējus, kuru līgumi noslēgti ar mainīgu procentu likmi.

“Aicinām klientus rūpīgi plānot savus nākotnes tēriņus un rēķināties ar mājokļa kredīta ikmēneša maksājuma iespējamo pieaugumu. Jo augstāks inflācijas līmenis un ilgāk tas saglabājas, jo lielāka iespēja, ka pieaugs arī aizdevumu procentu likmes. Euribor jeb procentu likmes mainīgā daļa jau ir sākusi kāpt, un tās pieaugums šobrīd tiek prognozēts līdz pat nākamā gada beigām. Tomēr skaidri prognozēt, kāds būs Euribor kāpums, ir sarežģīti, jo to ietekmē daudz mainīgu apstākļu. Ietekme uz katru kredītu ir individuāla, jo ir atšķirīgi nosacījumi, kas ietekmē kopējo ietekmi uz kredītu  maksājumiem. Kredīta maksājuma pieaugums ir atkarīgs no izsniegtā aizdevuma apmēra – jo lielāks aizdevuma atlikums, jo lielāks ikmēneša maksājuma pieaugums. Izmaiņas maksājuma apmērā klientiem var būt ik pa 3, 6 vai 12 mēnešiem atkarībā no tā, kāda likme izvēlēta un noteikta kredīta līgumā,”

stāsta Luminor mājokļu kreditēšanas eksperts Kaspars Sausais.

Provizoriski aprēķini liecina, ja mājokļa kredīta atlikums ir 30 000 eiro un Euribor likme palielināsies līdz 1%, ikmēneša maksājums var palielināties par aptuveni 15 eiro, savukārt, ja aizdevuma atlikums ir lielāks –  ap 80 000 eiro -, tad mēneša izmaksas var pieaugt par aptuveni 40 eiro.

Lai nodrošinātos pret procentu svārstībām un izvairītos no maksājuma pieauguma, Luminor klientiem, kuru līgumos noteikta mainīga procentu likme, no šī gada jūlija ir iespēja to fiksēt un vairākus gadus saglabāt nemainīgu.

“Pakalpojums ir pieejams gan jauniem, gan jau esošiem aizdevumiem, kredīta procentu likmi fiksējot uz laiku līdz 5 gadiem. Klientu interese par iespēju saņemt hipotekāro kredītu ar fiksēto procentu likmi pieaug, tomēr šobrīd ir grūti prognozēt, vai būs liela interese arī noslēgt aizdevuma līgumus ar fiksēto procentu likmi. Pieņemot lēmumu, jāņem vērā, ka fiksētā procentu likme būs lielāka nekā mainīgā procentu likme,”

skaidro bankas eksperts K. Sausais.

Euribor ir Eiropas starpbanku tirgus likme, ar kādu eirozonas bankas ir gatavas aizdot līdzekļus eiro valūtā citām bankām, un tā veido kredīta procentu likmes mainīgo daļu. Kopš 2015. gada Euribor likme bija negatīva, taču, lai mazinātu straujo inflāciju un stabilizētu cenas, ECB ir sākusi palielināt aizdevumu procentu likmes. Jau šobrīd Euribor likme ir paaugstinājusies virs nulles. Likmi atspoguļo situāciju finanšu tirgos un tā kalpo kā tirgu stabilizējošs faktors. Tās apmēru ietekmē ECB lēmumi, un likme ir vienāda visā eirozonā. Vēsturiski Euribor likmes ir bijušas pakļautas lielām svārstībām – augstākā 6 mēnešu Euribor likme ir bijusi 5 procenti 2008. gadā.

 

 

 

Saistītās ziņas

Par mums

Kļūt par biedru

Nesen meklētais

Dokumenti

Dokumenti - 0
Pages - 0

Skatīt vairāk