Image

Starptautiskā reitingu aģentūra Moody’s Investors Service (Moody’s) apstiprināja Luminor bankai Baa1 noguldījumu reitingu, mainot nākotnes vērtējumu no stabila uz pozitīvu.  

Moody’s darbības atspoguļo augstāku bankas kapitalizācijas līmeni, ievērojami samazinātu atkarību no bijušajām mātesbankām finansējuma saņemšanai un sekmīgu problemātisko aizdevumu samazināšanu, kas līdzsvaroti ar stratēģiskajiem izaicinājumiem saistībā ar bankas atgriešanos pie izaugsmes, zemu rentabilitāti un nepieciešamību turpināt IT investīcijas.

Reitinga novērtēšana seko pozitīvam Lietuvas un Latvijas makro vides novērtējumam.

“Esam gandarīti, ka Moody’s atzīst un pozitīvi novērtē Luminor sasniegto progresu un Baltijas valstu ekonomisko noturību, īpaši ņemot vērā pagājušajā gadā piedzīvotos ārkārtas apstākļus. Moody’s konstruktīvie komentāri atbilst mūsu nākamajam attīstības posmam un šī gada prioritātēm,”

– saka Luminor valdes priekšsēdētājs Peters Boseks.

Moody’s apstiprināja Luminor bank AS ilgtermiņa un īstermiņa bankas noguldījumu reitingus Baa1/P-2, augstākas prioritātes nenodrošināto ilgtermiņa obligāciju Baa2 reitingus, augstākās prioritātes nenodrošināto vidēja termiņa obligāciju programmas reitingu (P) Baa2, un A3/P-2 darījuma partnera riska reitingu (Counterparty Risk Ratings jeb CRR).

Turklāt Moody’s apstiprināja ba1 pamata kredītspējas novērtējumu (Baseline Credit Assessment jeb BCA) un A3(cr)/P-2(cr) koriģēto BCA un darījuma partnera riska novērtējumu (Counterparty Risk Assessment jeb CRA).

Ilgtermiņa bankas noguldījumu un augstākas prioritātes nenodrošināto obligāciju reitingu nākotnes vērtējums no stabila tika mainītas uz pozitīvu.

Luminor ir trešais lielākais finanšu pakalpojumu sniedzējs Baltijas valstīs ar aptuveni 900 tūkstošiem klientu, vairāk nekā 2300 darbiniekiem, kā arī 16,1% tirgus daļu noguldījumos un 17,2% tirgus daļu kreditēšanā 2020. gada decembra beigās. Luminor pašu kapitāls sastāda 1.7 miljardus eiro, pirmā līmeņa pamata kapitāla rādītājam (CET1) sasniedzot 22,4%.

 

 

Saistītās ziņas

test wysiwyg
02.05.2024.

Par mums

Kļūt par biedru

Nesen meklētais

Dokumenti

Dokumenti - 0
Pages - 0

Skatīt vairāk