Image

Starptautiskā kredītreitingu aģentūra Moody’s Investor Service (Moody`s) piektdien, 14. maijā, publicēja paziņojumu, apstiprinot Latvijas kredītreitingu iepriekš noteiktajā A3 līmenī un saglabājot stabilu kredītreitinga nākotnes novērtējumu. Kā viens no galvenajiem iemesliem augstā kredītreitinga līmeņa saglabāšanā ir minēts Latvijas būtiskais progress cīņā ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, mazinot ar to saistītos riskus finanšu sektorā.

Moody’s atzinīgi novērtē veiktos pasākumus noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas sistēmas stiprināšanai, kā arī secina, ka kopš 2018. gadā veiktās reformas Latvija ir parādījusi  institucionālo spēju efektīvi un ātri novērst galvenās problēmas un mazināt riskus, kas saistīti ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju. Aģentūra sagaida, ka Latvijas valdība turpinās darbu, lai pabeigtu finanšu sektora reformas nākamajos gados, vienlaicīgi norādot, ka centieni vājināt ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju saistīto risku novērphšanas sistēmu Latvijā var būt viens no kredītreitinga nākotnes attīstību negatīvi ietekmējošiem faktoriem.

Finanšu ministrija no Moody`s paustā viedokļa secina, ka finanšu sektora regulējumā un pārvaldībā ieviestās reformas ir nodrošinājušas stabilu pamatu esošo noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas risku ierobežošanai valstī. Pašlaik ir svarīgi neatkāpties no iepriekš nospraustajiem mērķiem, lai  nodrošinātu arvien augstāku sistēmas efektivitāti.

Ņemot vērā šo starptautisko novērtējumu, Finanšu ministra guvusi apstiprinājumu, ka Latvijas  nulles tolerance pret finanšu noziegumiem ir pareizā nostāja, ar kādu turpināt noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas sistēmas pilnveidi, vienlaikus nodrošinot augstāko starptautisko atbilstības standartu ievērošanu.

Informācija par kredītreitingu aģentūras vērtējumu pieejama Moody’s mājaslapā

Saistītās ziņas

Par mums

Kļūt par biedru

Nesen meklētais

Dokumenti

Dokumenti - 0
Pages - 0

Skatīt vairāk