Image

Skaidrojot savu lēmumu, Moody’s kā galveno virzītājspēku atzīmēja stiprināto bankas maksātspēju ar uzlabotu aktīvu risku, stabilu kapitāla bāzi un atgriešanos pie kreditēšanas pieauguma, kas veicina ilgtspējīgu ieņēmumu pieaugumu.

“Esam gandarīti, ka Moody’s novērtē Luminor sasniegto progresu. Moody’s komentāri atspoguļo mūsu stratēģiju un prioritātes nākamajam periodam – koncentrēties uz mūsu klientiem, attīstīt uzņēmējdarbību un uzlabot efektivitāti, vienlaikus saglabājot savu finansiālo spēku un pārdomātu riska pārvaldību,”

saka Luminor valdes priekšsēdētājs Peters Boseks.

Moody’s apstiprināja Luminor Bank AS ilgtermiņa noguldījuma reitingus uz A3 un ilgtermiņa nenodrošinātā parāda reitingu uz Baa1.

Pamata kredītspējas novērtējums (Baseline Credit Assessment jeb BCA) tika paaugstināts uz Baa3 no Ba1. Turklāt Moody’s paaugstināja darījuma partnera riska reitingu (Counterparty Risk Ratings jeb CRR) un darījumu partnera riska novērtējumu (Counterparty Risk Assessment jeb CRA) uz A2/P-1 no A3/P-2 un A2 (cr)/P-1 (cr) no A3 (cr)/P-2 (cr).

Moody’s apstiprināja bankas īstermiņa noguldījumu reitingu P-2. Ilgtermiņa nenodrošinātā parāda reitingu un noguldījumu reitingu nākotnes vērtējums no pozitīva tika mainīts uz stabilu.

Luminor ir trešais lielākais finanšu pakalpojumu sniedzējs Baltijas valstīs ar aptuveni 900 tūkstošiem klientu, vairāk nekā 2300 darbiniekiem. Luminor pašu kapitāls sastāda 1.7 miljardus eiro, pirmā līmeņa pamata kapitāla rādītājam (CET1) sasniedzot 23,1%.

 

Papildu informācija:
Inese Kronberga
Luminor sabiedrisko attiecību vadītāja
Tālr.: 29215409
E-pasts: Inese.Kronberga@luminorgroup.com

 

 

 

 

Saistītās ziņas

Par mums

Kļūt par biedru

Nesen meklētais

Dokumenti

Dokumenti - 0
Pages - 0

Skatīt vairāk