Image

Privātpersonu un juridisko personu moratoriju piemērošanas termiņš beidzās 30.septembrī. Moratoriju termiņu ietvaros Latvijas bankas sniedza atbalstu klientiem īstermiņa finansiālo grūtību pārvarēšanai, un saistību izpilde atlikta 13 393 līgumiem par kopējo summu – 1,1 miljards eiro.

“Moratoriju pieeja, kas nodrošināja vienkāršotu un labajā praksē balstītu kredītu pamatsummas izpildes atlikšanas procesu, ir sevi attaisnojusi. Moratoriju darbības periodā saistību izpilde uzņēmumiem ir atlikta 3 117 līgumiem par kopējo summu 753,6 miljoni eiro, bet privātpersonām saistību izpilde atlikta 10 276 līgumiem par kopējo summu 339,4 miljonu eiro apmērā. Turpmāk finanšu iestādes varēs piemērot individuālus risinājumus katram konkrētajam gadījumam.”
Sanita Bajāre, Finanšu nozares asociācijas valdes priekšsēdētāja.

“Kopš ārkārtas situācijas izsludināšanas, Swedbank ir piemērojusi pamatsummas atlikšanu vairāk nekā 1 500 uzņēmumu un vairāk nekā 5 700 privātpersonu līgumiem. Klienti novērtēja proaktīvi sniegto informāciju par iespēju vērsties bankā un saņemt palīdzību: šāda skaidra un nepārprotama ziņa palīdzēja ļoti neskaidrajā vispārējā situācijā. Vērtējot no nozaru skatu punkta, visvairāk skartu bija: transporta, noliktavu pakalpojumu sniedzēju, viesnīcu un tūrisma biznesi. Augstākais pieprasījums pēc kredītbrīvdienām tika sasniegts jau marta beigās un aprīļa sākumā, pēc kura kā uzņēmumi, tā privātpersonas jau bija pārorientējušies un pielāgojušies jaunajiem apstākļiem. Piemēram, privātpersonu pieprasījums pēc finansējuma jau aprīļa beigās atgriezās pirms Covid-19 pandēmijas laika līmenī. Vērtējot nozares, jāsecina, ka bija uzņēmumi, kas spēja pārvarēt šo laiku bez īpašām raizēm, piemēram lauksaimnieki, tāpat kā ir uzņēmumi, kuri arī turpmāk varētu spēcīgi izjust Covid-19 ietekmi, tādi varētu būt pakalpojumu jomas uzņēmumi, kuri darbojas tūrisma un viesmīlības biznesā. Kā vienu no patīkamiem pārsteigumiem vēlamies uzsvērt daļu transporta pakalpojumu sniedzējus, kas ir pielāgojušies jaunajai situācijai veiksmīgāk, nekā sākotnēji varēja prognozēt,”
– uzsver Lauris Mencis, Swedbank Uzņēmumu pārvaldes vadītājs.

SEB bankas valdes loceklis Arnis Škapars: “Moratorija ietvaros SEB banka sniegusi atbalstu kopumā vairāk nekā 1 200 kredītņēmējiem – gan privātpersonām, gan uzņēmumiem, kuri saskārušies ar finanšu grūtībām Covid-19 pandēmijas dēļ. Redzējām, ka mūsu klienti šajā laikā rīkojās ļoti atbildīgi un, saskaroties ar grūtībām pildīt savas kredītsaistības, savlaicīgi vērsās pie mums, negaidot, kad situācija izveidosies par lielāku problēmu. Salīdzinoši ātri klientu pārliecība par savas finansiālās situācijas stabilitāti ilgtermiņā atkal pieauga, jo kopš aprīļa beigām jaunu kredītu pieteikumu īpatsvars kļuva lielāks, nekā pieteikumu skaits kredītu labvēlības perioda piešķiršanai. Piemēram, maija otrajā pusē jau bija vērojams aktivitātes pieaugums mājokļu kreditēšanā, kas īpaši strauji atdzīvojās jūlijā un augustā. Turpmāk viss būs atkarīgs no tā, kā globāli veiksies ar vīrusa izplatības mazināšanu. Jārēķinās, ka jebkādu ierobežojumu ieviešana nes līdzi patērētāju uzvedības maiņu un ekonomikas bremzēšanos. Tas apliecina, ka šis gads būs ļoti mainīgs attiecībā uz mājokļu kredītu pieprasījumu, bet klientu uzvedība un pieprasījums seko fona informācijai – lielāka nenoteiktība nozīmē lielāku piesardzību.”

“Luminor bankā novērojām, ka pieprasījums pēc kredītmaksājumu atlikšanas bija mainīgs. Visaugstākais tas bija pirmajā mēnesī pēc ārkārtas situācijas izsludināšanas, bet augustā jaunus pieteikumus praktiski vairs nesaņēmām. Kopumā uzņēmumi ar kredītsaistībām tika galā labāk, nekā gaidīts, un lielāku vajadzību par kredītmaksājumu atlikšanu novērojām no privātpersonu puses, kas Latvijā bija augstākā starp Baltijas valstīm. Kredītsaistības atlikām vairāk nekā 3 225 privātiem klientiem, no kuriem visvairāk pamatsummas maksājumu atlikšanu izmantoja hipotekāro kredītu ņēmēji, taču maksājumi tika atlikti arī daļai līzinga un patēriņa kredītu. No uzņēmumiem vairāk kredītmaksājumu atlikšanu izmantoja lielāki uzņēmumi, kur kā iemesli minami likviditātes problēmas, naudas līdzekļu trūkums vai arī negatīvas naudas plūsmas. Bet interesanti bija novērot, ka mazie un vidējie uzņēmumi daudz ātrāk spēja pielāgoties izmaiņām ārējā vidē – klienti turpināja ieguldīt jaunās ražošanas iekārtās un biznesa attīstībā, kā arī pārprofilējās. Kopumā bija samērā daudz uzņēmumu, kas pieteicās maksājumu atlikšanai, tomēr to tā arī neizmantoja,”
– stāsta Kerli Gabrilovica, Luminor vadītāja Latvijā.

“Kredītbrīvdienu pieteikumu skaits strauji sāka pieaugt pēc 12. marta, kad valstī tika izsludināta ārkārtas situācija, un divu nedēļu laikā pieteikumu skaits pieauga līdz vairāk nekā 100 pieteikumiem dienā. Tomēr, sākot no jūnija, pieteikumu skaits saruka līdz dažiem pieteikumiem dienā, un šobrīd pieteikumu skaits nav ievērojami pieaudzis. Latvijā lielāko daļu kredītbrīvdienu pieteikumu saņēmām no privātpersonām – patēriņa kredītu saistību atlikšanai. Savukārt uzņēmumu segmentā vairāk pieteikumu bija no lielajiem uzņēmumiem, ar kuriem uzsākām individuālās sarunas un konsultācijas uzreiz pēc ārkārtas situācijas pasludināšanas. Vienmēr esam piedāvājuši iespēju vienoties par saistību atlikšanu, ja rodas tāda nepieciešamība, bet tieši šis izaicinošais laiks ir palīdzējis veidot ciešāku sadarbību ar mūsu klientiem – gan privātpersonām, gan uzņēmējiem. Pēdējo mēnešu laikā, strādājot pie krīzes risinājumiem, banka un uzņēmumi vēl vairāk ir nostiprinājuši attiecības un kļuvuši par saliedētākiem partneriem, kas dos pienesumu vēl labākai sadarbībai nākotnē,”
– stāsta Vladislavs Mironovs, Citadeles valdes loceklis.

Finanšu nozares asociācija sadarbībā ar tās biedriem un atbilstoši Eiropas banku iestādes vadlīnijām, izstrādāja moratorijus juridiskajām personām un privātpersonām. Moratoriju juridiskajām personām attiecināja uz uzņēmumiem un citiem saimnieciskās darbības veicējiem, kas nav pašnodarbinātie. Tas paredzēja mainīt aizdevuma pamatsummas maksājuma grafiku, ja aizdevuma līgumā bija paredzēta pamatsummas atmaksa pa daļām. Atbilstoši klienta vēlmei, saistību pamatsummas atmaksa tika pilnībā vai daļēji atlikta uz moratorijā noteikto periodu līdz sešiem mēnešiem. Savukārt moratorijs privātpersonām paredzēja iespēju atlikt hipotekārā kredīta pamatsummas maksājumus līdz 12 mēnešiem, bet līzinga un patēriņa kredīta pamatsummas maksājumus – līdz sešiem mēnešiem.

Dati: https://financelatvia.323.lv/news/dati-saistibu-izpildes-atliksanas-vienosanas/

 

RU: В рамках моратория предоставлена отсрочка по кредитам на общую сумму 1,1 миллиард евро

 

Sabīne Spurķe
E-pasts: sabine.spurke@financelatvia.eu
T. +371 20604166
Komunikācijas vadītāja
Finanšu nozares asociācija

Saistītās ziņas

Par mums

Kļūt par biedru

Nesen meklētais

Dokumenti

Dokumenti - 0
Pages - 0

Skatīt vairāk