Image

Finanšu nozares asociācija pilnveidojusi pārkreditēšanas kārtību, lai optimizētu starpbanku un klientu sadarbību kredītsaistību pārkreditēšanas gadījumos. Turpmākā kārtība paredz samazināt parakstāmo dokumentu skaitu – netiks slēgta starpbanku vienošanās, bet tā vietā nodrošinās atbilstošu informācijas apmaiņas procedūru banku starpā.

Sadarbības līgumiem ir pozitīva ietekme uz patērētājiem un citiem kredītiestāžu klientiem, jo, atvieglojot kārtību, kādā notiek pārkreditēšanas darījumi starp kredītiestādēm, tiek radīts mehānisms, kas spēj nodrošināt lielāku klientu mobilitāti starp dažādām bankām.

Ja vienas bankas klients, piemēram, vēlas pirkt nekustamo īpašumu, ņemot hipotekāro kredītu, un īpašums tiek iegādāts no citas bankas klienta, kurš šo īpašumu ir ieķīlājis par labu savai bankai, tad atbilstoši jaunajai kārtībai pircējs un pārdevējs darījumus kārto ar savu banku un nav nepieciešams slēgt starpbanku vienošanos papildus darījumam starp pircēju un pārdevēju par īpašuma pirkumu. To paredz banku noslēgtais sadarbības līgums par pārkreditēšanu īpašuma pirkuma gadījumā, kas nosaka savstarpējo informācijas un dokumentu apmaiņu. Šāda kārtība ir spēkā no 2021. gada 1. oktobra.

Savukārt, ja klientam ir hipotekārais kredīts vienā bankā, bet viņš vēlas pārkreditēt šo aizdevumu uz citu banku, tad klients var izmantot standarta pārkreditēšanai radīto mehānismu, kas bez papildu starpbanku vienošanos noslēgšanas, aizpildot un apmainoties ar attiecīgiem dokumentiem, ļauj veikt pārkreditēšanu uz citu banku. Šāda kārtība ir spēkā no 2018. gada 1. jūnija bankās, kas ir pievienojušās līgumam par standarta pārkreditēšanu.

Ja gadījumā netiek izmantotas sadarbības līgumu iespējas, starpbanku vienošanās kā atsevišķs dokuments tiks slēgts izņēmuma gadījumos. Dokumenta paraugs ir nozares izstrādāts labās prakses standarts, ko var izmantot ikviena kredītiestāde, lai netērētu ievērojamu laiku juridisko formulējumu labošanai.

Par minētajiem sadarbības līgumiem saņemts pozitīvs Konkurences padomes viedoklis un tiem pievienojušies visi Finanšu nozares asociācijas biedri – bankas. Līgumi ir atvērti arī citiem tirgus dalībniekiem – bankām, kas nav Asociācijas biedri.

Shēma – Pārkreditācija ar pirkumu PDF

 

Sabīne Spurķe
E-pasts: sabine.spurke@financelatvia.eu
T. +371 20604166
Komunikācijas vadītāja
Finanšu nozares asociācija

Saistītās ziņas

Par mums

Kļūt par biedru

Nesen meklētais

Dokumenti

Dokumenti - 0
Pages - 0

Skatīt vairāk