Image

21. janvārī tiešraidē Finanšu nozares asociācija sadarbībā ar Latvijas Pilsonisko aliansi un Finanšu un kapitāla tirgus komisiju (FKTK) organizēja semināru, lai veicinātu kredītiestāžu izpratni par biedrību darbību un biedrību izpratni par prasībām, kas noteiktas un kuras īsteno kredītiestādes, lai novērstu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, terorisma un proliferācijas finansēšanu.

Tiešraides prezentācijas:

Pasākuma programma.  

 

 

 

Finanšu nozares asociācijas valdes priekšsēdētāja Sanita Bajāre:

“Atbilstība kļuvusi par pašsaprotamu un neatņemamu kredītiestāžu ikdienas procesu, kurš tiek nepārtraukti efektivizēts, padarīts mazāk smagnējs un piemērots dažādu jomu specifikai. Efektīva cīņa ar naudas atmazgāšanu ir kopīga atbildība, cieši sadarbojoties valsts iestādēm, industrijām un nevalstiskām organizācijām nacionālā un starptautiskā līmenī. Nevalstiskās organizācijas redzam kā partneri šo jautājumu skaidrošanā sabiedrībai. Līdz ar to esam pārliecināti, ka seminārs būs platforma zināšanu iegūšanai un produktīvam dialogam.”

“Esam gandarīti, ka pēc ilgstošām pārrunām un skaidrošanas darbiem, esam nonākuši līdz dialogam un abpusējas vēlmes izprast publiskā, biznesa un pilsoniskā sektora darbības specifiku un atbildību, kā arī ikviena lomu nelegāli iegūto līdzekļu legalizācijas novēršanā. Pēdējā gada laikā ir ielikti pamati veiksmīgākai banku, finanšu uzraugu un biedrību sadarbībai, tai skaitā ir izstrādāti pilsoniskā sektora pašregulācijas mehānismi, veicinot labu pārvaldību un caurskatāmību, un nu ir pienācis brīdis otrajam sadarbības un izpratnes posmam – nostiprināt labās iestrādnes praksē, kas nav administratīvs slogs, bet kopdarbība kopīgam labumam,”

– uzsver Latvijas Pilsoniskās alianses direktore Kristīne Zonberga.

FKTK padomes loceklis Ģirts Rūda uzsver:

“Pētot dažādu biedrību praktisko pieredzi, FKTK un Latvijas finanšu nozares asociācija ar NVO sektoru diskutē par to, lai biedrību izpēte tiek veikta atbilstoši to risku līmenim un NVO sektors vairāk izprot finanšu noziegumu novēršanas prasību pamatojumu un mērķi un banku darbu šo prasību ievērošanā. Sadarbības rezultātā ir sagatavots un finanšu institūcijām nosūtīts skaidrojums, lai sniegtu bankām papildu izklāstu par NVO darbības praktiskiem aspektiem kontekstā ar normatīvo aktu prasībām un riskos balstīto pieeju arī NVO sektorā. Šis seminārs ir nākamais solis veiksmīgi uzsāktajai sadarbībai, lai turpinātu stiprināt visu pušu vienotu izpratni.”

Seminārā ar prezentācijām par kredītiestāžu un biedrību sadarbību naudas atmazgāšanas novēršanā uzstāsies Jānis Kauliņš, EY Baltijas partneris Izmeklēšanas un Integritātes nodaļā, CFA, CAMS-Audit, CISSP, Agnese Frīdenberga, PROVIDUS vadošā pētniece, Toms Platacis, Finanšu izlūkošanas dienesta Stratēģiskās analīzes nodaļas vadītājs, Ilze Borance, VID Nodokļu pārvaldes direktora vietniece, Reinis Trokša, Ārlietu ministrijas Ekonomisko attiecību un attīstības sadarbības politikas departamenta direktors un Ksenija Vēze-Velse, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas Naudas atmazgāšanas novēršanas un sankciju departamenta Atbalsta un regulējuma daļas uzraudzības eksperte, ICA Int Advanced Certificate (AML).

Savukārt ekspertu diskusijā par finanšu pakalpojumu pieejamību biedrībām, riskos balstīto pieeju, pašreizējo situāciju naudas atmazgāšanas novēršanā un jaunā ietvara realitāti piedalīsies Laila Medin, Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece tiesību politikas jautājumos, Ģirts Rūda, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes loceklis, Ilze Znotiņa, Finanšu izlūkošanas dienesta priekšniece, Kristīne Zonberga, Latvijas Pilsoniskās alianses direktore, Inese Vaivare, Latvijas platforma attīstības sadarbībai direktore, Latvijas Pilsoniskās alianses padomes priekšsēdētāja, Uldis Upenieks, Finanšu nozares asociācijas Darbības atbilstības komitejas līdzpriekšsēdētājs, AS “Citadele banka” valdes loceklis atbilstības jautājumos, CAMS un Kārlis Danēvičs, Finanšu nozares asociācijas Kreditēšanas komitejas līdzpriekšsēdētājs, SEB bankas valdes loceklis, atbildīgais par AML/KYC jautājumiem, CAMS.

Tāpat kredītiestāžu un biedrību komandas interaktīvā darbnīcā iejutīsies viena otras lomā un mēģinās saprast, ar ko ikdienā jāsaskaras otrai pusei. Tas palīdzēs izdarīt secinājumus par iespējamajiem uzlabojumiem un sadarbību turpmāk.

Pasākumu moderēs  Iveta Kažoka, PROVIDUS direktore un vadošā pētniece.

Sabīne Spurķe
E-pasts: sabine.spurke@financelatvia.eu
+371 20604166
Komunikācijas vadītāja
Finanšu nozares asociācija

 

 

 

Saistītās ziņas

Par mums

Kļūt par biedru

Nesen meklētais

Dokumenti

Dokumenti - 0
Pages - 0

Skatīt vairāk