27.aprīlī Rīgā, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, norisināsies Finanšu nozares asociācijas organizēta starptautiska augsta līmeņa finanšu ekspertu konference From grey to green: Latvia’s success story. Konference pulcēs finanšu nozares spilgtākos viedokļu līderus un profesionāļus, lai dalītos viedokļos, pieredzē, labākajā praksē un inovācijās sankciju piemērošanas jomā, kā arī runātu par to nozīmi ilgtspējīgu (ESG) mērķu sasniegšanā, lai stiprinātu starptautiskās sabiedrības virzību uz ilgtspējīgu attīstību, drošības un tiesiskuma nodrošināšanu.

Finanšu nozares asociācijas konference “NO PELĒKĀS ZONAS UZ ZAĻO: LATVIJAS VEIKSMES STĀSTS”

“Aizvadītie gadi finanšu un banku sektoram tāpat kā jebkurai citai tautsaimniecības nozarei ir bijuši izaicinājumiem bagāti. Ģeopolitiskās svārstības un Krievijas īstenotais karš Ukrainā aktualizējis virkni nozīmīgu jautājumu – sankciju sarakstos iekļauto uzņēmumu un privātpersonu pārbaudes, finanšu pakalpojumu nodrošināšanu iedzīvotājiem no Ukrainas u. c. Tajā pašā laikā saglabājas nepieciešamība stingrāk uzraudzīt klientu piesaistīto un darījumos izmantoto līdzekļu izcelsmi un ieviest ilgtspējīgas pārvaldības pamatprincipus. Lai apzinātu citu valstu labās prakses piemērus, apspriestu aktuālās tēmas un kopīgās diskusijās nospraustu ceļa karti turpmāk paveicamajam, Rīgā pulcēsim pašmāju un starptautiskos finanšu ekspertus,” stāsta Finanšu nozares asociācijas valdes priekšsēdētāja Sanita Bajāre.

Konferencē piedalīsies vairāk nekā 20 starptautiski eksperti no dažādām finanšu nozares jomām. Viņu vidū būs ekonomikas noziegumu novēršanas speciālists ar pieredzi pārraudzībā, izlūkošanā, stratēģijā, analīzē un kriptoriskos Hovards Rostrons, žurnālists un grāmatu Butler to the World un Moneyland autors Olivers Bullou, Eiropas Revīzijas palātas loceklis, IV palātas dekāns Mihails Kozlovs un daudzi citi nozares profesionāļi no Baltijas un citām valstīm.

Īpaša vieta konferences saturā atvēlēta Latvijas stāstam, kas parāda Latvijas nozīmīgo veikumu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanā. Kā zināms, 2018. gada jūlijā Eiropas Padomes Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas pasākumu ekspertu komiteja (Moneyval) apstiprināja novērtējuma ziņojumu par Latvijas noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas sistēmas efektivitāti. Pamatojoties uz ekspertu secinājumiem, Latvijai tika izteiktas konkrētas rekomendācijas, kas vērstas uz konstatēto trūkumu novēršanu, kā arī tika sniegts novērtējums attiecībā uz Finanšu darījumu darba grupas (FATF) 40 rekomendāciju ieviešanu. Reaģējot uz ziņojumā norādītajiem riskiem, Latvijas valdība apstiprināja rīcības plānu Moneyval rekomendāciju ieviešanai, un 2020. gadā Latvijai izdevās izvairīties no iekļaušanas FATF “pelēkajā” jeb to valstu sarakstā, kurās ir konstatēti būtiski trūkumi naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas novēršanā. Saskaņā ar FATF secinājumiem kopš 2018. gada Latvija ir izveidojusi stipru un noturīgu finanšu noziegumu novēršanas sistēmu.

“Latvijas valdība, finanšu tirgu uzraugošās un kontrolējošās organizācijas, kā arī finanšu institūcijas ir paveikušas lielu darbu, lai Latvijā būtu droša vide finanšu darījumiem un investīcijām. Ja pirms daudziem gadiem finanšu speciālisti un ārvalstu investori Latviju uztvēra kā sava veida mežonīgos Rietumus, kur valda spēks, nevis likums, tad pēdējo piecu gadu laikā situācija ir krasi mainījusies. Latvijas paveikto naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas novēršanas jomā min kā labo piemēru pasaules mērogā, un mums noteikti arī pašiem par to ir jāstāsta,” skaidro Finanšu nozares asociācijas valdes priekšsēdētāja Sanita Bajāre.

Konferences programma un reģistrācija: https://fnaconference.com/

Saistītās ziņas

test wysiwyg
02.05.2024.

Par mums

Kļūt par biedru

Nesen meklētais

Dokumenti

Dokumenti - 0
Pages - 0

Skatīt vairāk