Image

Sekmīgi aizvadīta Finanšu nozares asociācijas sadarbībā ar RUSI (Royal United Services Institute), rīkotā augsta līmeņa diskusija par labāko starptautisko praksi par brīvprātīgas informācijas apmaiņas sadarbības platformām, kā laikā tika pārrunāta līdzšinējā Latvijas un starptautiskā pieredze publiskā un privātā sektora sadarbībā finanšu noziegumu apkarošanā.

Diskusijas fokuss: sniegt vēstījumu vadības līmenī, ka brīvprātīgas informācijas apmaiņas sadarbības platformas ir jāizmanto, kā arī dalīties ar pirmajiem secinājumiem par to praktisko lietderību un labās prakses piemēriem, ko pārņemt no citām jurisdikcijām, kas jau ieviesušas līdzvērtīgus mehānismus.

Pasākumu atklāja Finanšu asociācijas Padomes priekšsēdētāja, SEB bankas vadītāja Ieva Tetere, uzrunā klātesošajiem uzsverot, ka finanšu noziegumu izmeklēšana var būt sekmīga vien tad, ja starp visiem izmeklēšanas procesā iesaistītajiem notiek efektīga sadarbība.

Pasākuma dalībniekus uzrunāja Tieslietu ministrs Jānis Bordāns, uzsverot, ka

”Tieslietu ministrija ir spērusi vairākus būtiskus soļus, lai izstrādātu mehānismus, kas vērsti uz efektīvāku Latvijas iestāžu cīņu ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma finansēšanu.”

https://tm.gov.lv/lv/aktualitates/tm-informacija-presei/bordans-ekonomisko-lietu-tiesa-sniegs-butisku-ieguldijumu-latvijai-cina-pret-noziedzigi-iegutu-lidze

Savukārt Ministru prezidenta parlamentārā sekretāre Evika Siliņa sniedza izvērstāku ieskatu Latvijas valdības galvenajās prioritātēs finanšu noziegumu apkarošanā.

Pasākumā piedalījās un to apmeklēja vairāk kā piecdesmit augsta līmeņa eksperti un iestāžu vadītāji no FKTK, KNAB, VID un FID, kā arī Iekšlietu ministrijas vadība, Finanšu ministrijas amatpersonas, pārstāvji no Ģenerālprokuratūras un Valsts policijas, kā arī vairāku finanšu iestāžu atbildīgie valdes locekļi. Dalībnieku vidū bija arī starptautiskie eksperti no Refinitv un RUSI: Jan Persson – Tryggedsson un Nick J. Maxwell.

Privātās un publiskās sadarbības platformas ir radītas, lai publiskais un privātais sektors pēc pašu iniciatīvas apmainītos ar finanšu noziegumu apkarošanai nepieciešamo informāciju. Pieeja ir jauna un ieviesta, lai paātrinātu finanšu noziegumu izmeklēšanu un padarītu ziņošanu par aizdomīgiem darījumiem jēgpilnāku. Šobrīd tikai dažās valstis ir ieviesušas atbilstošu tiesisko regulējumu un pārbaudījušas to pirmajās reālajās lietās, un varam lepoties, ka Latvija ir viena no tām.

RUSI ir viena no vadošajām vecākajām domnīcām Lielbritānijā, kas pēta informācijas sadarbības platformu modeļus un ietekmi, un šie pētījumi arī radījuši priekšnoteikumus, lai attiecīgo konceptu ieviestu Latvijā.

Viena no galvenajām diskusijas atziņām par sadarbības lomu starp visiem izmeklēšanas procesā iesaistītajiem dalībniekiem, lai panāktu maksimāli pilnvērtīgu un efektīvu rezultātu.

Brīvprātīgās informācijas apmaiņas kārtība PDF

Finanšu izlūkošanas dienesta Sadarbības koordinācijas grupas nolikums PDF

Pasākuma programma EN PDF

 

Saistītās ziņas

Par mums

Kļūt par biedru

Nesen meklētais

Dokumenti

Dokumenti - 0
Pages - 0

Skatīt vairāk