Image

Luminor ir piedalījusies Eiropas Centrālās bankas (ECB) Visaptverošajā novērtējumā, kas ietvēra aktīvu kvalitātes pārbaudi (AQR) un stresa testu.

Visaptverošā novērtējuma rezultāti liecina, ka Luminor pilnībā atbilst ECB prasībām, un apstiprina Luminor noturību, stabilo aktīvu kvalitāti un kapitalizāciju.

ECB veic finanšu veselības pārbaudes tās tiešā uzraudzībā esošajām bankām, lai nodrošinātu, ka bankas ir pietiekami kapitalizētas un tās nevar negatīvi ietekmēt dažādi makroekonomiski un finanšu satricinājumi. Luminor bankas novērtējumu ECB veica sadarbojoties ar Igaunijas finanšu pakalpojumu uzraudzības iestādi.

Aktīvu kvalitātes pārbaudē tika novērtēts Luminor finanšu stāvoklis 2019. gada beigās. Stresa testā tika izmantota 2020. gada Eiropas Banku asociācijas stresa testa metodika, kas ietver regulējošos un valdības atbalsta pasākumus saistībā ar COVID-19 pandēmiju.

“Es esmu gandarīts par pozitīvajiem pārbaudes rezultātiem pēc tik aptveroša Luminor finanšu stāvokļa un risku pārvaldības novērtējuma. Mēs turpināsim izmantot mūsu spēcīgo finanšu stāvokli mūsu klientu labā,”
stāsta Luminor bankas valdes priekšsēdētājs Peters Boseks.

9. jūlijā ECB publicēja aktīvu kvalitātes pārbaudes rezultātus, un tie ir pieejami šeit: https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2021/html/ssm.pr210709~05fb3c5eed.en.html

Par Luminor:
Luminor ir trešais lielākais finanšu pakalpojumu sniedzējs Baltijas valstīs ar aptuveni 870 tūkstošiem klientu, 2300 darbiniekiem, kā arī 14,9 % tirgus daļu noguldījumos un 16,9 % tirgus daļu kreditēšanā 2021. gada marta beigās. Luminor pašu kapitāls sastāda 1.7 miljardus eiro, pirmā līmeņa pamata kapitāla rādītājam (CET1) sasniedzot 23,4 %.


Saistītās ziņas

Par mums

Kļūt par biedru

Nesen meklētais

Dokumenti

Dokumenti - 0
Pages - 0

Skatīt vairāk