Image

Tiesu izpildītāji aicina parādniekus laicīgi informēt par Covid-19 vienreizējā ģimenes pabalsta 500 eiro apmērā par katru bērnu saņemšanu, lai šis pabalsts netiktu novirzīts personas parādu segšanai.

LZTIP priekšsēdētāja Iveta Kruka:

“Pēc valdības koalīcijas sanāksmes sēdē panāktās vienošanās par pabalsta izmaksu ģimenēm 500 eiro apmērā par katru bērnu, saņēmām daudzus jautājumus no parādniekiem, vai šo pabalstu tiesu izpildītāji drīkstēs ieturēt parādu dzēšanai. Tāpēc vēlamies visus informēt, ka ieturējumus no šī pabalsta tiesu izpildītāji neveiks, jo tas ir vienreizējs pabalsts, kurš paredzēts atbalsta sniegšanai ģimenēm ar bērniem Covid-19 krīzes radīto apstākļu mazināšanai. Tomēr, lai tiesu izpildītājs tehniski spētu nodrošināt to, ka pabalsts netiek ieturēts, parādniekam ir laikus jāinformē savs tiesu izpildītājs, ka viņš šādu pabalstu saņems.”

I. Kruka uzsver:

“Jāņem vērā, ka tiesu izpildītājs pats nevar nevienā datu bāzē iegūt informāciju par to vai parādnieks saņem noteikta veida pabalstus. Šādu informāciju zina tikai pats parādnieks. Tāpēc ir ļoti svarīgi, ka parādnieks laikus informē savu tiesu izpildītāju, jo īpaši šajā gadījumā, kad parādnieks skaidri zina, ka martā saņems no valsts pabalstu ģimenēm 500 eiro apmērā par katru bērnu.’’

Saskaņā ar publiski izskanējušo informāciju pabalsts ģimenēm 500 eiro apmērā visticamāk tiks izmaksāts martā reizē ar ģimenes valsts pabalstu.


Tiesu izpildītāji ir valsts amatpersonas, kuru pienākums ir panākt tiesu spriedumu izpildi aizskartās puses, valsts un sabiedrības interesēs. Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes pienākums ir rūpēties par nozares pārstāvju profesionalitāti un publiski pārstāvēt viņu viedokli.

Avots: Parādniekus aicina laicīgi sniegt informāciju par Covid-19 ģimenes pabalsta saņemšanu

Papildu informācija:
Baiba Litvina
kontaktpersona saziņai ar medijiem
Mob. tālr.: +371 27840355
E-pasts: baiba.litvina@lzti.lv
www.lzti.lv
facebook.com/LZTIP

Saistītās ziņas

Par mums

Kļūt par biedru

Nesen meklētais

Dokumenti

Dokumenti - 0
Pages - 0

Skatīt vairāk