Image

Tiesībaizsardzības iestādes no 30 valstīm ar Eiropola, Eurojust un Eiropas Banku federācijas (EBF) atbalstu ir intensificējušas savus centienus, lai stingri vērstos pret t. s. “naudas mūļu” shēmām, kurās tiek savervēti upuri, kas bieži vien nemaz nezina, ka nauda, ko tie nosūta, ir daļa no speciāli izstrādātas nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas shēmas.

Piektā Eiropas akcija, kas vērsta pret naudas mūļiem (European Money Mule Action jeb EMMA 5), norisinājās no 2019. gada septembra līdz novembrim, un tajā tika apzināti 3833 naudas mūļi, kā arī 386 naudas mūļu vervētāji, no kuriem 228 tika apcietināti. Tika ierosinātas 1025 kriminālizmeklēšanas, no kurām daudzās joprojām notiek. Vairāk nekā 650 bankas, 17 banku apvienības un citas finanšu iestādes palīdzēja ziņot par 7520 krāpnieciskiem naudas mūļu darījumiem, tādējādi novēršot zaudējumu rašanos 12,9 miljonu EUR apmērā.

Šogad šajā starptautiskajā reidā iesaistījās tiesībaizsardzības, tiesu un finanšu iestādes no Apvienotās Karalistes, Austrijas, Beļģijas, Bulgārijas, Čehijas Republikas, Dānijas, Grieķijas, Igaunijas, Itālijas, Īrijas, Latvijas, Lietuvas, Luksemburgas, Maltas, Nīderlandes, Polijas, Portugāles, Rumānijas, Slovākijas, Slovēnijas, Somijas, Spānijas, Ungārijas, Vācijas un Zviedrijas, kā arī Amerikas Savienotajām Valstīm, Austrālijas, Moldovas, Norvēģijas, Šveices un Ukrainas.

Eiropols un Eurojust Hāgā organizēja dažādas operatīvās un koordinācijas sanāksmes, lai apspriestu katras dalībvalsts unikālo pieeju, ko tā izmanto naudas mūļu darbības apkarošanai savā teritorijā. Šajā trīs mēnešus ilgajā akcijā Eiropols atbalstīja operācijas, palīdzot valstu iestādēm veikt kontrolpārbaudes Eiropola datubāzēs un apkopot izlūkdatus turpmākai analīzei, savukārt Eurojust veicināja Eiropas izmeklēšanas rīkojumu ātru pārsūtīšanu un izpildi.

Naudas mūļi, pašiem to nezinot

Naudas mūļi atšķirībā no narkotiku tirdzniecībā iesaistītajiem dalībniekiem neveic nelegālu preču pārvešanu pāri fiziskai robežai. Tie — bieži vien pašiem to nezinot — iesaistās nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas darbībās, saņemot un starp banku kontiem un/vai valstīm pārskaitot nelikumīgi iegūtu naudu.

Naudas mūļu vervētāji izdomā arvien radošākus veidus, kā pievilināt kandidātus. Šogad biežāk tika ziņots par “romantisko krāpnieku” uzdarbošanās gadījumiem — noziedznieki arvien biežāk naudas mūļus savervē tiešsaistes iepazīšanās vietnēs, laika gaitā “aplidojot” savus upurus, lai viņus pārliecinātu atvērt bankas kontus, ko faktiski paredzēts izmantot naudas līdzekļu nosūtīšanai vai saņemšanai. Noziedznieki jaunu līdzdalībnieku savervēšanai arī arvien biežāk izmanto sociālos plašsaziņas līdzekļus, tiešsaistē publicējot sludinājumus ar solījumiem dalībniekus padarīt bagātus īsā laikā. Šī metode ir īpaši populāra, uzrunājot studentus un gados jaunus pieaugušos.

Pat ja naudas mūļi rīkojas neapzināti, viņi tomēr izdara noziegumu. Tiesībaizsardzības iestādes visupirms vērsīsies pret personu, uz kuras vārda atvērts bankas konts, un tam var būt smagas juridiskas sekas. Atkarībā no konkrētās valsts tiesiskās kārtības mūļiem var tikt piespriests ilgs cietumsods un tikt noteikta sodāmība, kas var būtiski ietekmēt viņu turpmāko dzīvi, piemēram, viņiem nākotnē var būt liegta iespēja nodrošināt hipotēku vai atvērt bankas kontu.

#DontbeaMule

Lai uzlabotu informētību par šo krāpniecības veidu, no šodienas visā Eiropā tiek sākta informatīva kampaņa “#DontbeaMule” par naudas mūļu darbību. Kampaņas ietvaros ar informatīvu materiālu, kas būs pieejams lejupielādei 25 valodās, sabiedrība tiks informēta par to, kā šie noziedznieki darbojas, kā pasargāt sevi no viņiem un kā rīkoties gadījumā, ja gadījies kļūt par upuri.

Visu nākamo nedēļu starptautiskie partneri no tiesībaizsardzības un tiesu iestādēm kopā ar finanšu iestādēm atbalstīs šo kampaņu valstu līmenī.

Kā jums šķiet — vai kāds varētu izmantot jūs kā naudas mūli? Rīkojieties, kamēr nav par vēlu, — pārtrauciet naudas pārskaitījumus un nekavējoties informējiet savu banku un valsts policiju.

Plašāka informācija pieejama vietnē https://www.europol.europa.eu/activities-services/public-awareness-and-prevention-guides/money-muling.

Saistītās ziņas

Par mums

Kļūt par biedru

Nesen meklētais

Dokumenti

Dokumenti - 0
Pages - 0

Skatīt vairāk