Image

Koronavīruss ir pamatīgi iedragājis pasaules finanšu tirgu stabilitāti, kas uz šiem notikumiem ir reaģējuši ar strauju kritumu. Gada pirmajā ceturksnī pasaules akciju indeksa MSCI All Country vērtība ir samazinājusies par 23%, ietekme jūtama arī obligāciju un preču tirgos. Vienlaikus kopš aprīļa pasaules akciju tirgus ir atguvis vairāk nekā 11%. Kā ar šo izaicinājumu ir tikuši galā ilgtspējīgo investīciju darījumi, kas pēdējo gadu laikā ir piesaistījuši arvien vairāk investoru uzmanības? Komentē Swedbank Ieguldījumu pārvaldes līdzekļu pārvaldnieks Oskars Briedis.

Ietekmīgās ASV investīciju analīzes un reitingu kompānijas Morningstar apkopotie dati par gada pirmo ceturksni apliecina, ka ilgtspējīgu ieguldījumu fondu rezultāti pārspēj citu biržā tirgoto fondu (ETF) rezultātus.

Šo tendenci apstiprina arī mūsu ieguldījumu analīze. Ilgtspējīgu globālā akciju fondu groza rezultāti 1. ceturksnī par 1,2% pārsniedza “tradicionālo” akciju indeksu rezultātu. Ilgtspējīgi akciju ieguldījumi uzrādīja labākus rezultātus visos lielākajos reģionos, bet jo īpaši – Eiropā. Vienīgais izņēmums bija attīstības valstu akcijas. Jau aizvadītajā gadā bijām sākuši plaši izmantot ilgtspējīgus akciju ieguldījumus visos mūsu pārvaldītājos pensiju 2. līmeņa dzīvescikla plānos un pensiju 3. līmeņa plānā “Dinamika+100”. Mērķis ir šādus ieguldījumus sistemātiski palielināt arī citos Swedbank pārvaldītajos ieguldījumu un pensiju plānos.

Koronavīrusa izplatība pasaulē un valstu reakcija uz to dažādas ekonomikas jomas ir ietekmējusi atšķirīgi. Resursiem bagātie enerģijas uzņēmumi ir cietuši vissmagāk. Savukārt veselības un IT nozarei ir nodarīts salīdzinoši mazs kaitējums. Šo nozaru uzņēmumu akcijas veido lielu daļu to fondu struktūras, kas veic ieguldījumus saskaņā ar atbildīgas ieguldīšanas principiem. Turpretī investīcijas naftas un gāzes uzņēmumos veido mazāko ieguldījumu daļu. Tas ir viens no iemesliem, kāpēc ilgtspējīgo ieguldījumu fondu vērtība ir kritusies mazāk, salīdzinot ar tradicionālajiem fondiem.

Atbildīgi veiktu ieguldījumu nozīme pieauga jau labu laiku pirms finanšu tirgus pašreizējās lejupslīdes sākuma. Fondu pārvaldītāji un citi investori arvien aktīvāk meklēja uzņēmumus, kas pievērš uzmanību klimata izmaiņām, labai pārvaldības praksei un sociālajām problēmām. Piemēram, saskaņā ar aptauju, kuru aizvadītajā gadā veica globālais akciju, obligāciju un citu investīciju indeksēšanas uzņēmums MSCIInc., līdz pat 95% jauno finanšu investoru, kuru rīcībā ir lieli finanšu aktīvi, ir ieinteresēti ilgtspējīgi veiktās investīcijās. Domājam, ka tuvākajā nākotnē pastiprinātai investoru interesei par ilgtspējīgiem ieguldījumiem vajadzētu saglabāties. Tas veicinās šādu ieguldījumu atdevi. Šo tendenci apliecina arī arvien pieaugošais to biržā tirgoto fondu klāsts, kuru izveide ir balstīta uz ilgtspējas principiem. Tāpat kļūst pieejami ieguldījumu fondi ar šaurāku tematisko fokusu, piemēram, viedās pilsētas, nākotnes mobilitāte, digitālā ekonomika un citi.

Tā kā liela daļa pasaules joprojām saskaras ar ierobežojumiem, turpinās pieaugt atbildīgu ieguldījumu nozīme. No investoru puses pieprasītāki būs tie uzņēmumi, kas ievēro ilgtspējas principus. Atbildīgi uzņēmumi vairāk cenšas saglabāt darbavietas karantīnas laikā, pievērst pienācīgu uzmanību darbinieku veselībai un nodrošināt viņu iesaisti un apmierinātību, kā arī tiecas godprātīgi izpildīt savas saistības pret klientiem un piegādātājiem. Ilgtermiņā šiem uzņēmumiem vajadzētu sasniegt labākus darbības rezultātus.

Visticamāk, ka globālā koronavīrusa krīze vēl vairāk cels latiņu korporatīvajiem uzskatiem par ilgtspējas vērtību. Papildus ierastajiem faktoriem fondu pārvaldītāji, analītiķi un privātie investori rūpīgāk vērtēs uzņēmumu sagatavotību krīzēm, to biznesa nepārtrauktības plānus un, visbeidzot, to, kādu ieguldījumu analizētie uzņēmumi ir devuši cilvēcei cīņā pret globālo pandēmiju. Ilgtspējīga uzņēmuma sniegums pēc šīs krīzes var iegūt jaunus elementus.

Pašreizējie notikumi mudinās ieguldījumu pārvaldītājus pārskatīt savas ilgtermiņa aktīvu pārvaldības stratēģijas, ieskaitot apņemšanos ieguldīt atbildīgi. Sākotnējie rezultāti liecina, ka ilgtspējīgas investīcijas ir izturējušas vīrusa pārbaudījumu. Pārskatāmā nākotnē tām vajadzētu palikt investoru uzmanības centrā.

 

Papildu informācijai:

Jānis Krops

Swedbank Mediju attiecību vadītājs

Tālr.: 67444560, 26880381

janis.krops@swedbank.lv

Saistītās ziņas

test wysiwyg
02.05.2024.

Par mums

Kļūt par biedru

Nesen meklētais

Dokumenti

Dokumenti - 0
Pages - 0

Skatīt vairāk