Image

Par spīti Covid-19 pandēmijas radītajiem ierobežojumiem un nenoteiktībai uzņēmējdarbības vidē aktīvo Latvijā reģistrēto fintech uzņēmumu skaits pērn palielinājies no 91 līdz 118 uzņēmumiem, bet pēdējo četru gadu laikā to skaits teju divkāršojies.

Ģirts Bērziņš, Swedbank Digitālās stratēģijas vadītājs: 

“Mēs, Swedbank, jau vairāku gadu garumā esam pārliecinājušies, ka Latvijas ir pateicīga vieta finanšu tehnoloģiju uzņēmumiem, lai uzsāktu uzņēmējdarbību. Latvijas tirgus ir salīdzinoši mazs, taču ir kā labs atspēriena punkts savas biznesa idejas tālākai izvēršanai arī starptautiskā mērogā. Mūsu sabiedrība ir atvērta finanšu tehnoloģiju uzņēmumu risinājumiem, kas bieži ir inovatīvi un vēl nebijuši. Tāpat redzam, ka daļa no tiem jau ir kļuvusi par neatņemamu sastāvdaļu mūsu ikdienas gaitās. Aicinām finanšu tehnoloģiju entuziastus neapstāties tikai pie viena noieta tirgus, bet savu ideju attīstīt arī starptautiski. Izaugsmi nākotnē saredzam tajās nozarēs, kurās vēl finanšu tehnoloģiju risinājumi nav bijuši pietiekami ērti vai sniedzas ārpus nozares robežām. Finanšu tehnoloģiju uzņēmumiem ir visas iespējas radīt jaunus un vēl nebijušus risinājumus.”

Lielākā daļa fintech uzņēmumu 2021.gadā strādāja maksājumu un naudas pārvedumu (21%), finanšu programmatūras (15%) un interneta ieguldījumu (10%) jomās. Salīdzinot ar 2020.gada datiem, starp izplatītākajiem darbības segmentiem mazinājusies aizdevumu loma. Savukārt, galvenais mērķa tirgus nozarē nav būtiski mainījies – 89% noieta veido Eiropas valstis, nedaudz palielinoties Āzijas un Klusā okeāna valstu tirgus īpatsvaram (10%).

Ienesīgākie fintech darbības segmenti pērn bija maksājumi un naudas pārvedumi, aizdevumi (MVU un korporatīvie) un finanšu programmatūra. Lielākā daļa aptaujāto uzņēmumu (51%) spēja piesaistīt līdz 100 000 eiro kapitālu.

Lielākie fintech nozares izaicinājumi saistās ar darbinieku piesaisti: 59% aptaujāto norāda, ka Latvijā trūkst atbilstošas jomas darbinieku, bet 31% akcentē nepieciešamo prasmju trūkumu. Līdz ar to nepārsteidz tas, ka darbinieku piesaistes grūtības daļēji tiek kompensētas ar darbaspēku no ārzemēm: 66% aptaujāto Latvijā bāzēto komandu strādā arī ārzemnieki – lielākoties no Centrāleiropas, bet arī Ziemeļeiropas, Rietumeiropas un Āzijas.

Neraugoties uz darba tirgus izaicinājumiem, uzņēmumu darbinieku skaits aug. Ja gadu iepriekš 71% aptaujāto uzņēmumu strādāja mikrokomandas ar mazāk kā 10 darbiniekiem, tad 2021. gadā mikrokomandu īpatsvars samazinājies līdz 54%. 46% uzņēmumu nodarbina 10 līdz 50 cilvēkus un vairāk.

Globālā mērogā pieņemts uzskatīt, ka fintech nozarē dominē vīrieši. Arī Latvijā 62% aptaujāto uzņēmumu vīrieši veido vairāk nekā pusi no darbaspēka, taču arī sieviešu pozīcijas ir spēcīgas: 61% uzņēmumu vadības komandā ir vismaz viena sieviete.

Kā galvenais iemesls uzņēmumu bāzēšanai Latvijā joprojām tiek norādīta infrastruktūra un iespējas inovācijām, ko norādīja 43% aptaujāto. 36% min vieglo uzņēmējdarbības procesu, lai arī šī faktora nozīme gada laikā ir mazinājusies. Tāpat būtisku lomu spēlē arī ģimenes saites Latvijā, ko norāda 36% aptaujas dalībnieku. Turpretī valdības atbalsts un nodokļu sistēma kā veicinošs faktors tiek novērtēti daudz retāk (attiecīgi 7% un 2%).

Runājot par nākotnes tendencēm, kā daudzsološākie biznesa segmenti tiek vērtēti personīgās finanses, kā arī risinājumi finanšu tirgus regulēšanai un krāpniecisku darījumu novēršanai, pēc kuriem pieprasījumu veicina striktāki naudas atmazgāšanas novēršanas noteikumi Latvijā un Eiropā. Savukārt, kā nozares lielākie izaicinājumi tuvākajiem gadiem tiek norādīti darbības paplašināšana starptautiskā mērogā (51%), talantu piesaiste (44%), kā arī produktu un IT risinājumu attīstība (41%).

Pētījums par Latvijas finanšu tehnoloģiju jaunuzņēmumu attīstības tendencēm veikts jau otro gadu, un tajā piedalījās 40% no Latvijā reģistrētajiem fintech nozares uzņēmumiem. Pētījumu veica “Swedbank Latvia” sadarbībā ar Helve.

2022.gada 22. martā plkst. 11:00 aicinām uz diskusiju “Latvijas FinTech pārskats 2021 – cik konkurētspējīgi esam?” Swedbank Latvija Facebook lapā. Diskusijā atklāsim kādas tendences atklāj “Latvijas Fintech pārskats 2021”, iepazīsimies ar Finanšu ministrijas izstrādās “FinTech stratēģijas 2022-2023” galvenajiem virzieniem un diskutēsim kā veicināt, lai Latvijā vairāk tiktu dibināti jaunuzņēmumi un plašāk izmantotu finanšu tehnoloģiju potenciālu.

Diskusijā piedalīsies

  • Ģirts Bērziņš, Swedbank Digitālās stratēģijas vadītājs;
  • Aija Zitcere, Finanšu ministrijas finanšu tirgus politikas departamenta direktore;
  • Laura Očagova, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras direktora vietniece investīciju jautājumos.

Diskusiju vadīs – Elīna Volāne, Swedbank Mazo uzņēmumu segmenta vadītāja.

 

RUS: Исследование: главная причина основания стартапов финансовых технологий, или fintech в Латвии инфраструктура и возможности инноваций, на что указывают 43% опрошенных

 

Papildu informācijai:
Jānis Krops
Swedbank Mediju attiecību vadītājs
Tālr.: 67444560, 26880381
janis.krops@swedbank.lv

 

Saistītās ziņas

test wysiwyg
02.05.2024.

Par mums

Kļūt par biedru

Nesen meklētais

Dokumenti

Dokumenti - 0
Pages - 0

Skatīt vairāk