Image

Neskatoties uz Covid-19 izraisīto situāciju, bankas BlueOrange izsniegto kredītu apjoms pirmajā pusgadā pārsniedza 50 miljonus eiro. Īpaša aktivitāte vērojama mazo un vidējo uzņēmumu kreditēšanas jomā, kas veidoja 62% no bankas pirmajā pusgadā izsniegto kredītu apjoma.

Lai gan kopējā ekonomiskā situācija nebija labvēlīga, dažādas nozares šī gada pirmajā pusē piedzīvoja strauju attīstību un radās pieprasījums pēc papildu finansējuma gan apgrozāmo līdzekļu papildināšanai, gan ražošanas bāzes modernizācijai. Tie ir pārtikas ražošanas nozares uzņēmumi, īpaši gaļas un zivju konservu ražotāji, kā arī higiēnas preču ražotāji. Ārkārtas situācijā turpināja attīstību arī nekustamo īpašumu nozare, un BlueOrange šajā periodā finansēja vairākus mājokļu attīstības projektus, kas pirmajā pusgadā veidoja 22% no kopējā bankas izsniegto kredītu apjoma.

Vairāk nekā puse no kopējā izsniegto kredītu apjoma piešķirta bankas jauniem klientiem – teju 30 miljonu apmērā. Uzņēmumu kreditēšanas programmu ietvaros finansējums piešķirts gan investīciju projektiem, piemēram, jaunu iekārtu un transportlīdzekļu iegādei, ražošanas un biroja telpu renovācijai vai iegādei, gan apgrozāmajiem līdzekļiem – izejvielu iegādei un preču krājumu izveidošanai. Bankas BlueOrange kopējais kreditēšanas apjoms 2020.gadā plānots 150 miljonu eiro apmērā.

Otrā pusgada pirmajos mēnešos vērojama vairāku biznesa nozaru atveseļošanās. Daļēji aktivitāti nosaka sezonalitāte: šobrīd īpaši strauja attīstība vērojama lauksaimniecības preču tirdzniecības un kokapstrādes jomā. Jūlijā un augustā sākas arī līgumu slēgšana jaunās ražas lauksaimniecības preču iegādei.

“Ņemot vērā ilgstošo sausumu Krievijas dienvidu reģionos un lietaino laiku, piemēram, Francijā, šajā sezonā var prognozēt pārtikas graudu un citu lauksaimniecības preču trūkumu un, tādējādi arī cenas paaugstināšanos. Banka šobrīd aktīvi strādā pie finansējuma projektiem tieši lauksaimniecības preču vairumtirgotājiem, kuri eksportē Latvijas lauksaimniecības preces vai ved tās tranzītā no austrumu valstīm uz rietumiem. Tranzīta preču pārkraušana savukārt veicina transporta pārvadājumu palielināšanos un darbu Latvijas ostās, kas pirmajā pusgadā piedzīvoja būtisku kritumu,”

 – atzīmē BlueOrange Kreditēšanas pārvaldes vadītāja Marina Antonova.

Gada otrajā pusē viena no galvenajām BlueOrange prioritātēm ir mazo un vidējo uzņēmumu kreditēšana. Nepieciešamo finanšu līdzekļu pieejamības nodrošināšanai banka izstrādājusi programmu, kas paredz finansējuma piešķiršanu vienkāršotā un paātrinātā kārtībā. Programma paredzēta Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu atbalstam un paredz finansējumu 50 līdz 300 tūkstošu eiro apmērā.

“Apzinoties mazo un vidējo uzņēmumu noteicošo lomu Latvijas ekonomikas atveseļošanā, šādu uzņēmumu kreditēšana ir viena no bankas prioritātēm. Mēs atbalstām gan ilgtermiņa investīciju projektus: jaunu iekārtas iegādi, tehnoloģiju modernizāciju un renovāciju, gan apgrozāmo līdzekļu papildināšanu. Biznesa atveseļošana no uzņēmumiem nereti prasa ātru lēmuma pieņemšanu, tādēļ īpašu uzmanību veltām tam, lai lēmumus par uzņēmumu kreditēšanu pieņemtu salīdzinoši īsā laikā, nodrošinot finansējuma piešķiršanu uzņēmējdarbībai nepieciešamajos termiņos,”

 – komentē BlueOrange galvenais izpilddirektors Dmitrijs Latiševs.

Saistītās ziņas

Par mums

Kļūt par biedru

Nesen meklētais

Dokumenti

Dokumenti - 0
Pages - 0

Skatīt vairāk