Image

Vakar, 16. decembrī medijos izskanēja ziņa par Industra Bank telpās veiktajām policijas procesuālajām darbībām. Vēlamies uzsvērt, ka šī izmeklēšana ir saistīta ar vēsturiskiem notikumiem pirms visas finanšu nozares un pašas bankas transformācijas, un tā netiek saistīta ar bankas šā brīža darbību, esošajiem akcionāriem vai vadību.

Valsts policija Industra telpās ieradās 8. decembrī un bankas darbinieki operatīvi sniedza policijai visu nepieciešamo atbalstu, lai policija iegūtu interesējošos dokumentus un datus atbilstoši tiesas lēmumā noteiktajam. Bankas interesēs ir palīdzēt tiesībsargājošajām instancēm viņu darbā, lai izslēgtu jebkādas aizdomas un iespēju, ka banka tiek izmantota pretlikumīgiem mērķiem. Šajā gadījumā persona, par kuras darbībām interesējās policija, darījumus bankā nav veikusi kopš 2018.gada, kā arī nav tikusi pakļauta sankcijām.

Vidzemes priekšpilsētas tiesas lēmumā, kas deva atļauju procesuālo darbību veikšanai bankā, tās tika motivētas ar iespēju, ka bankas telpās varētu būt vēsturiski saglabājušies priekšmeti, dokumenti vai datu nesēji, kuriem var būt nozīme Čehijas Republikas tiesību aizsardzību iestāžu veiktajā izmeklēšanā, proti, tiesas lēmumā nav minēts, ka jebkādas noziedzīgas darbības bankā varētu tikt īstenotas šobrīd. Konkrētajā tiesas lēmumā ir teikts, ka noziedzīgā nodarījumā iespējami iesaistītās personas no 2015. gada līdz šim brīdim ir veikušas banku operācijas no dažādām vietām Čehijas Republikā, nevis Latvijā.

Industra Bank valdes priekšsēdētājs Raivis Kakānis uzsver:

“Pagājušajā gadā pusgada garumā – no 30. marta līdz 1. septembrim FKTK bankā veica pilna tvēruma pārbaudi noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas un sankciju risku pārvaldības jomā. Pārbaudē sistemātiski trūkumi netika konstatēti. Banka kopš akcionāru maiņas ir veikusi milzīgu darbu, lai minimizētu iespēju to izmantot ļaunprātīgi vai nelikumīgi. Kā apliecinājums regulatora atzinīgajam vērtējumam par bankas īstenotajām pārmaiņām ir šogad uzlabotais riska reitings no augsta uz zemāku līmeni.”

Vēlamies uzsvērt, ka klientu līdzekļi nav iesaldēti un saistībā ar bankas darbinieku rīcību aizdomas nav paustas, kā arī nevienai personai nav piemērots nekāds procesuālais statuss.

Papildu informācijai:
Ieva Zauere
Industra Bank AS
Komunikācijas un mārketinga vadītāja +371 29485726 ieva.zauere@industra.finance

Saistītās ziņas

Par mums

Kļūt par biedru

Nesen meklētais

Dokumenti

Dokumenti - 0
Pages - 0

Skatīt vairāk