Image

Straujais energoresursu cenu pieaugums tuvāko sešu mēnešu laikā būtiski ietekmēs vairāk nekā pusi jeb 56% mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) Latvijā, liecina SEB bankas veiktās aptaujas* dati. Tāpat komersanti prognozē, ka tuvākā pusgada laikā ievērojami izjutīs arī darbaspēka un izejmateriālu izmaksu pieaugumu, kā arī augsto inflāciju, kas Latvijā ir pārsniegusi iepriekšējos divos gadu desmitos pieredzēto līmeni.

“Straujais resursu cenu kāpums šogad radījis galvassāpes ne vienam vien uzņēmumam. Visvairāk komersanti satraukušies par inflāciju, kas šajā rudenī un ziemā ļoti būtiski un būtiski ietekmēs lielāko daļu jeb 69% Latvijas MVU. Salīdzinoši Lietuvā un Igaunijā inflācija būtiski ietekmēs nedaudz mazāk jeb 64% uzņēmumu,”

aptaujas datus komentē SEB bankas valdes loceklis Arnis Škapars.

Energoresursu cenu kāpuma ietekme

Visvairāk uzņēmēji nobažījušies par energoresursu cenu kāpumu. Augstās elektroenerģijas cenas tuvākā pusgada laikā ļoti būtiski (36%) un būtiski (20%) ietekmēs Latvijas MVU darbību. Tikai desmitā daļa (10%) aptaujāto uzņēmumu norāda, ka elektroenerģijas cenu kāpums to darbību neietekmēs.

Gāzes cenu pieauguma negatīvā ietekme ir nedaudz mazāka un to kā būtisku ietekmējošo faktoru norāda aptuveni trešā daļa (34%) MVU Latvijā, savukārt 27% norāda, ka neizjutīs gāzes cenu kāpuma ietekmi.

Salīdzinoši Lietuvā elektroenerģijas cenu kāpums būtiski ietekmēs 48%, bet Igaunijā – 45% MVU. Savukārt gāzes cenu kāpums Lietuvā būtiski ietekmēs 27% uzņēmumu, kamēr 51% tomēr atzīst, ka to izjutīs minimāli vai neizjutīs nemaz. Igaunijā gāzes cenu kāpums nozīmīgs negatīvs faktors šķiet 21% uzņēmumu, bet lielākā daļa jeb 67% paredz, ka tas viņu darbību ietekmēs minimāli vai nemaz.

Cilvēkresursu izmaksas un pieejamība

Komersanti izjūt bažas arī par cilvēkresursiem. Kā uzņēmuma darbību būtiski ietekmējošu faktoru tuvāko sešu mēnešu laikā Latvijas MVU norāda pieaugošas darbaspēka izmaksas (54%) un darbaspēka trūkumu (34%).

Kaimiņvalstu komersantus šie faktori ietekmē mazāk – Lietuvā darbaspēka izmaksas būtiski ietekmēs nepilnu pusi jeb 48% uzņēmumus, bet Igaunijā – 49%, savukārt darbaspēka trūkumu kā būtiski darbību ietekmējošu faktoru norādījuši tikai 24% MVU gan Lietuvā, gan Igaunijā.

Izejmateriālu pieejamība

Tāpat viens no ietekmējošiem faktoriem ir arī izejmateriālu cenu pieaugums, kas veicina produktu un pakalpojumu pašizmaksas pieaugumu. To kā būtiski ietekmējošu faktoru tuvākā pusgada laikā norāda 53% Latvijas uzņēmumu. Nedaudz mazāk komersantus satrauc traucējumi piegādes ķēdēs un izejmateriālu trūkums, ko kā būtiski ietekmējošu faktoru norāda 38% aptaujāto uzņēmumu.

Kaimiņvalstu uzņēmēji ir nedaudz optimistiskāki un norāda, ka tuvāko sešu mēnešu laikā izejmateriālu cenu kāpums būtiski ietekmēs darbību 47% Lietuvas uzņēmumu un 46% Igaunijas uzņēmumu. Savukārt traucējumi piegādes ķēdēs un izejmateriālu trūkums ir būtisks ietekmējošs faktors nedaudz vairāk nekā trešdaļai (33%) MVU gan Lietuvā, gan Igaunijā.

Iedzīvotāju pirktspēja un ārējā konkurence

“Šī brīža augošā inflācija noved pie pirktspējas samazināšanās un arī tas ir viens no faktoriem, kas satrauc uzņēmējus. Vairāk nekā puse (54%) Latvijas MVU paredz, ka pirktspējas samazināšanās būtiski ietekmēs viņu darbību šī gada nogalē un nākamā gada pirmajā ceturksnī. Līdzīgi arī Lietuvā – vairāk nekā puse jeb 51% uzņēmumu ir nobažījušies par pirktspējas samazināšanos, kamēr Igaunijā komersanti ir drošāki un vien 41% norādījuši, ka šis faktors būtiski ietekmēs viņu darbību tuvākajā pusgadā,”

skaidro Arnis Škapars.

Vienlaikus ārēja konkurētspēja nav problēma vairākumam, proti, 41% aptaujāto uzņēmumu uzskata, ka tuvāko sešu mēnešu laikā tā viņu darbību ietekmēs minimāli vai neietekmēs nemaz. Arī finansējuma pieejamība lielākoties komersantiem nerada papildu satraukumu, proti, finansējuma trūkums ļoti būtiski ietekmēs vien piekto daļu (18%) MVU, kamēr 42% komersantu šī faktora ietekmi uz savu darbību izjutīs minimāli vai neizjutīs nemaz.

*Mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) aptauju Latvijā, Lietuvā un Igaunijā pēc SEB bankas pasūtījuma šā gada septembrī un oktobrī veica uzņēmums Norstat. Tajā piedalījās 503 Latvijas, 541 Lietuvas un 506 Igaunijas MVU.

Papildu informācijai:
Elīna Neimane, Korporatīvās komunikācijas pārvalde, uzņēmumu komunikācijas vadītāja – 26861570, elina.neimane@seb.lv
Vairāk par SEB grupu Latvijā:
Twitter/SEB_Latvia, Facebook/SEB.Latvia, YouTube/SEBlatvia, LinkedIn/Seb-banka-latvia
www.seb.lv

SEB grupa ir vadošā finanšu pakalpojumu sniedzēja Ziemeļeiropā. Kā banka ciešām un ilgtermiņa attiecībām, SEB Zviedrijā un Baltijā piedāvā finanšu konsultācijas un plašu finanšu pakalpojumu klāstu. Dānijā, Somijā, Norvēģijā un Vācijā SEB darbības galvenā prioritāte ir korporatīvo un investīciju bankas pakalpojumu sniegšana uzņēmumiem un institucionālajiem klientiem. SEB grupas darbību starptautiskā līmenī apliecina pārstāvniecība 20 pasaules valstīs. Uz 2022. gada 30. jūniju SEB grupas kopējie aktīvi veido 4,113 miljardus Zviedrijas kronu, kopējie aktīvi pārvaldīšanā – 2,100 miljardi Zviedrijas kronu. SEB grupā strādā 16 000 darbinieku. Vairāk par SEB grupu: www.sebgroup.com.

 

Saistītās ziņas

test wysiwyg
02.05.2024.

Par mums

Kļūt par biedru

Nesen meklētais

Dokumenti

Dokumenti - 0
Pages - 0

Skatīt vairāk