Image

Neraugoties uz tradicionālās uzņēmējdarbības formu maiņu un pārliecinošo e-komercijas pieaugumu, kā liecina SEB bankas veiktās aptaujas dati*, kopumā tikai 12% Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu tuvākā  gada laikā plāno automatizēt administratīvos un ražošanas procesus vai izmantot digitālos pārdošanas kanālus. Vairākums aptaujāto (44%) uzņēmumu tomēr norāda, ka digitalizācijas procesi šobrīd tiem ir mazsvarīgi.

27% aptaujāto uzņēmumu atbildējuši, ka digitalizācijas un automatizācijas ieviešana dažādos procesos šobrīd ir vidēji nozīmīga, savukārt 17% izvēlējušies atbildi “nezinu”. Kaimiņvalstīs mazo un vidējo uzņēmumu izpratne par digitalizācijas procesiem ir augstāka – 15% Igaunijas un 18% Lietuvas mazo un vidējo uzņēmumu tuvākā gada laikā tos uzskata par ļoti būtiskiem savā izaugsmē. Savukārt digitalizāciju par nebūtisku uzskata 26% Igaunijas un 23% Lietuvas aptaujāto uzņēmumu.

SEB bankas valdes loceklis Arnis Škapars:

“Salīdzinoši zemā Latvijas uzņēmumu interese par digitalizāciju saistīta ne vien ar šā brīža nenoteiktību un prioritāšu maiņu, bet arī ar neskaidro ieguvumu. Procesu automatizēšana un pārcelšana uz elektronisko vidi, klientu piesaiste un apkalpošana internetā vai e-pakalpojumu attīstība ir tikai dažas lietas, ko saucam par digitalizāciju, un grūti nosaukt biznesa nozari, kurai tas nebūtu aktuāli. Daļēji tas arī saistīts ar to, ka 77% aptaujāto Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu šogad plāno fokusēties tikai uz vietējo tirgu un nesaskata vajadzību meklēt jaunus veidus, kā sasniegt klientus. Taču jārēķinās, ka arī Latvijas iedzīvotāji kļūst aizvien prasīgāki, un uzņēmumi, kas nespēs būt pieejami tajos kanālos, kuriem priekšroku dod klienti, nevarēs būt konkurētspējīgi un ierobežos savu izaugsmes potenciālu. Joprojām vismaz puse mazo un vidējo uzņēmumu Baltijā neizmanto e-kanālus. Savukārt tie, kuri izmanto, lielāko daļu savu preču vai pakalpojumu turpina nodrošināt tradicionālajos kanālos.”

Viens no efektīvākajiem un vienkāršākajiem veidiem, kā uzņēmumi var uzlabot savu naudas apriti un automatizāciju, samazinot dabas resursu patēriņu un rēķinu apstrādes laiku, ir elektroniskie rēķini, tāpēc SEB banka kopā ar vienu no vadošajiem e-rēķinu operatoriem “Unifiedpost” šogad izveidojusi jaunu e-rēķinu portālu, kas nodrošina modernu un vienkāršu sistēmu e-rēķinu nosūtīšanai un saņemšanai, palīdzot uzņēmumiem padarīt šo procesu efektīvāku.

“Procesu automatizācija iet roku rokā arī ar ilgtspējas jautājumiem un atbildīgu attieksmi pret dabas resursiem. 26% aptaujāto Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu norāda, ka viņiem ir būtiski atbildīgi un efektīvi tērēt resursus, tostarp samazināt papīra drukāšanu. Tā ir pozitīva tendence, kas liek secināt, ka “zaļā domāšana” kļūs arvien aktuālāka ne vien sabiedrībā kopumā, bet arī uzņēmējdarbībā. Arī jaunais e-rēķinu pārvaldības risinājums ļauj mums piedāvāt saviem klientiem plašāku pakalpojumu klāstu nekā līdz šim un paaugstināt bankas darbības efektivitāti,”

– uzsver Arnis Škapars.

Aptaujas dati liecina, ka digitalizācijas procesi šobrīd visnozīmīgākie ir tiem uzņēmumiem, kuri nodrošina dažādus pakalpojumus, īpaši informācijas tehnoloģiju un komunikācijas jomā (7%). Savukārt vismazāk mazsvarīgi tas ir lauksaimniecībā un mežsaimniecībā strādājošiem uzņēmumiem (35%), mehānisko transportlīdzekļu remonta vai tehniskās apkopes pakalpojumu sniedzējiem (8%), kā arī būvniecības nozarē strādājošiem uzņēmumiem (8%).

*SEB bankas klientu – uzņēmumu aptauja tika veikta 2020. gada decembra beigās, lai noskaidrotu Baltijas mazo un vidējo uzņēmumu prognozes 2021. gadam par piecām jomām: apgrozījumu, nodarbinātību, eksportu, inovācijām un investīcijām. Aptaujā piedalījās 764 Latvijas, 1109 Igaunijas un 1198 Lietuvas uzņēmumi no dažādām nozarēm.

Papildu informācijai:
Elīna Neimane, Korporatīvās komunikācijas pārvalde, uzņēmumu komunikācijas vadītāja – 26861570, elina.neimane@seb.lv

Vairāk par SEB grupu Latvijā:
Twitter/SEB_Latvia, Facebook/SEB.Latvia un Skype/SEB_Latvija, YouTube/SEBlatvia
www.seb.lv

SEB grupa ir vadošā finanšu pakalpojumu sniedzēja Ziemeļeiropā. Kā banka ciešām un ilgtermiņa attiecībām, SEB Zviedrijā un Baltijā piedāvā finanšu konsultācijas un plašu finanšu pakalpojumu klāstu. Dānijā, Somijā, Norvēģijā un Vācijā SEB darbības galvenā prioritāte ir korporatīvo un investīciju bankas pakalpojumu sniegšana uzņēmumiem un institucionālajiem klientiem. SEB grupas darbību starptautiskā līmenī apliecina pārstāvniecība 20 pasaules valstīs. Uz 2020. gada 31. decembri SEB grupas kopējie aktīvi veido 3,040 miljardu Zviedrijas kronu, kopējie aktīvi pārvaldīšanā – 2,106 miljardi Zviedrijas kronu. SEB grupā strādā 15 500 darbinieku. Vairāk par SEB grupu: https://www.sebgroup.com

 

Saistītās ziņas

test wysiwyg
02.05.2024.

Par mums

Kļūt par biedru

Nesen meklētais

Dokumenti

Dokumenti - 0
Pages - 0

Skatīt vairāk