Image

Nākamajos 12 mēnešos uzņēmumi Latvijā un Igaunijā vēlētos paaugstināt produktivitāti, attīstot inovācijas, savukārt Lietuvā – palielinot ražošanas apjomu, secināts SEB bankas veiktajā Baltijas lielo kompāniju finanšu direktoru aptaujā*.

24% Latvijas un 29% Igaunijas lielo uzņēmumu kā prioritāti produktivitātes veicināšanā norāda digitālo risinājumu attīstīšanu, procesu automatizāciju un inovācijas, savukārt 24% Lietuvas uzņēmumu galvenokārt vēlētos palielināt ražošanas apjomu. Tikmēr Latvijā un Igaunijā ražošanas apjomu kāpināšanu kā prioritāti produktivitātes veicināšanā norāda attiecīgi tikai 9% un 13% uzņēmumu.

“Latvijas uzņēmumi inovatīvus risinājumus vairāk ievieš, lai uzlabotu klientu apkalpošanu un iekšējos procesus, tādējādi vienlaikus veicinot uzņēmuma efektivitāti. Tiek ieviesti gan dažādi roboti un čatboti, gan risinājumi, lai sekotu līdzi noteiktiem rādījumiem, piemēram, atrašanās vietai vai iekārtu noslodzei. Retāk uzņēmumi inovāciju apzināti izvēlas kā ilgtermiņa stratēģiju, lai uzturētu konkurētspēju un meklētu jaunus vērtības piedāvājumus un biznesa modeļus gan esošiem, gan jauniem klientu segmentiem, kas, savukārt, ļautu paaugstināt produktivitāti. Jaunu, iepriekš nebijušu risinājumu izstrāde vienmēr ir nenoteikts process, kas liek izkāpt no esošās komforta zonas, līdz ar to arī uzņēmumu darbiniekiem nepieciešams iegūt jaunas zināšanas, lai spētu ātrāk saprast inovāciju dzīvotspēju agrīnā to izstrādes fāzē. Priecē, ka uzņēmumu vadības pārstāvji arvien vairāk piedalās pasākumos, kuros izglīto par inovācijām un dizaina domāšanas pieeju, fokusējoties uz problēmas un lietotāju izpēti, prototipu validēšanu ar klientiem, pirms vēl tiek radīti gala risinājumi. Ņemot vērā pieejamās tehnoloģijas un to attīstības tempu, kā arī iespējas sasniegt klientus globālā līmenī digitāli, ir ļoti piemērots brīdis un vide, lai veidotu jaunus biznesa modeļus un inovatīvus risinājumus pasaules līmenī. Tāpēc ir apsveicami, ka Latvijas uzņēmumu finanšu direktoru ambīcijas ieviest jaunus produktus vai pakalpojumus arvien pieaug.”
— skaidro SEB bankas inovāciju vadītājs Kārlis Karolis.

Aptaujas rezultāti liecina, ka Latvijas uzņēmumi savos mērķos ir ambiciozākie – 20% atbildējuši, ka vēlētos nākamā gada laikā ieviest jaunus produktus un pakalpojumus, savukārt 14% plāno paplašināt darbību jaunos tirgos. Salīdzinoši tikai 13% Lietuvas uzņēmumu plāno ieviest jaunus produktus un pakalpojumus, un tikai 6% plāno paplašināt savu darbību ārvalstu tirgos. Līdzīgi tas ir arī Igaunijā – 14% vēlas attīstīt produktu klāstu, bet 10% vēlētos apgūt jaunus tirgus.

Kopumā lielākā daļa Baltijas lielo uzņēmumu ir piesardzīgi savās prognozēs par biznesa izaugsmi nākamajos 12 mēnešos. Mazāk kā puse (40%) Latvijas lielo kompāniju finanšu direktoru ir pārliecināti, ka 2020. gads biznesam būs labvēlīgs, kamēr Igaunijā šāds viedoklis ir 49%, savukārt Lietuvā – 51% aptaujāto finanšu ekspertu. Vienlaikus lielās kompānijas jūtas finansiāli stabilas. 74% lielo Latvijas uzņēmumu savu finansiālo stāvokli novērtējuši kā labu vai ļoti labu. Lietuvā finansiāli stabili jūtas 65%, bet Igaunijā 76% lielo uzņēmumu. Turklāt katrs otrais uzņēmums brīvos finanšu līdzekļus turpinās investēt – Latvijā 51%, Lietuvā 55% un Igaunijā 62%.

*SEB banka Baltijas lielāko uzņēmumu finanšu direktoru aptauju veic reizi gadā, vaicājot finansistu prognozes par uzņēmējdarbības vidi, būtiskākajiem izaicinājumiem un citiem jautājumiem. Aptauja veikta 2019. gada septembrī, un tajā piedalījās 226 uzņēmumi no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas ar gada apgrozījumu virs 20 miljoniem eiro.

Papildu informācijai:

Elīna Neimane, SEB bankas privātpersonu segmenta komunikācijas vadītāja – 26861570, elina.neimane@seb.lv

Vairāk par SEB grupu Latvijā:

Twitter/SEB_Latvia, Facebook/SEB.Latvia un Skype/SEB_Latvija, YouTube/SEBlatvia

www.seb.lv

Saistītās ziņas

Par mums

Kļūt par biedru

Nesen meklētais

Dokumenti

Dokumenti - 0
Pages - 0

Skatīt vairāk