Image

Latvijas mazie un vidējie uzņēmumi (MVU) ilgtspēju uzskata par svarīgu sava biznesa sastāvdaļu – pēdējo trīs gadu laikā visvairāk pūļu ieguldīts atbildīgā uzņēmējdarbībā un attieksmē pret dabas resursiem, kā arī papīra drukas samazināšanā un ilgtspējīgu sadarbības partneru izvēlē, liecina SEB bankas veiktā mazo un vidējo uzņēmumu aptauja*.

33% aptaujāto MVU kā būtiskāko faktoru ilgtspējīgai un veiksmīgai darbībai norāda ieguldījumu darbiniekos, lai veicinātu viņu iesaisti, lojalitāti, mazinātu mainību un nodrošinātu augstāku ražīgumu. 27% aptaujāto uzņēmumu būtiski ir tādi ilgtspējīgas uzņēmējdarbības principi kā caurskatāma finanšu plūsma, piegādes ķēde un iepirkumu vadlīnijas, kā arī produktu un materiālu aprite, savukārt 26% aptaujāto uzņēmumu visbūtiskākais ir atbildīga attieksme pret dabas resursiem un vidi jeb CO2 nospieduma mērīšana – papīra patēriņš, “zaļā” elektrība un apkure, videi draudzīgs transports un ražošanas process.

Pēdējo trīs gadu laikā aptaujātie MVU visvairāk pūļu ieguldījuši ilgtspējīgu sadarbības partneru izvēlē (32%), atbildīgas uzņēmējdarbības prakses īstenošanā (30%) un darbinieku lojalitātes veicināšanas aktivitātēs (24%). Savukārt mazāk uzmanības pagaidām vēl tiek pievērsts ietekmes uz vidi mazināšanai – 47% aptaujāto šobrīd neplāno ieviest “zaļās” elektrības un apkures risinājumus, 35% ir mazsvarīgi ilgtspējīgas ražošanas procesi, savukārt 29% aptaujāto šobrīd dienaskārtībā nav oglekļa emisiju samazināšana.

Lai veicinātu uzņēmumu izpratni par ilgtspējas principiem un iedrošinātu tos iekļaut savā dienaskārtībā, ar SEB bankas atbalstu 27. maijā tiešsaistē norisināsies forums “Ilgbūtība – kur būs Tavs bizness 2030. gadā?”Forumā piedalīsies vairāk nekā 30 eksperti, pārstāvot gan valsts un privāto sektoru, gan arī NVO, kuri dalīsies praktiskos pieredzes stāstos par ilgtspējas principu ieviešanu un diskutēs par to nozīmi tādās jomās kā vide, darbinieki, organizācija un pārvaldības procesi.

Forums norisināsies četrās daļās, un katrā no tām būs gan ekspertu stāsti par ilgtspējas principu ieviešanu organizācijas ikdienā, gan arī diskusijas par šā brīža izaicinājumiem un risinājumiem.

  • Vide un ekonomika – vai tiešām klimata pārmaiņas un bioloģiskās daudzveidības samazināšanās ir tik nopietns drauds gan mūsu, gan nākošajām paaudzēm? Idejas un pieredze, kā aprites ekonomikas principu ievērošana uzņēmumu darbībā var radīt finansiālus ieguvumus un vienlaikus samazināt ietekmi uz vidi.
  • Darbinieki un dialogs – kāda saistība ir pārmaiņu vadībai, ilgtspējai, dažādības vadībai un organizācijas izdegšanas riskam? Par to, kā iesaistīt darbiniekus risinājumu meklēšanā un realizēšanā un kāda ir labā prakse ilgtspējas jautājumu komunikācijai organizācijā. Idejas darbinieku labbūtībai un organizācijas ilgbūtībai.
  • Organizācija un sadarbība – kāda ir atbildīga piegādātāju politika un kā to realizēt? Praktiskas idejas un ieteikumi piegādātāju risku izvērtēšanai, neilgtspējīgu resursu aizvietošanai, kā arī padomi un triki, kā pārliecināt piegādātājus ieviest labas pārvaldības praksi, lai mazinātu savas organizācijas reputācijas riskus.
  • Vadība un inovācijas – kā mērķtiecīgs darbs pie izpētes un inovāciju radīšanas attaisnojas ilgtspējīgu risinājumu radīšanā? Par to, kā vadītājam radīt organizācijā vidi, kur rodas idejas, notiek eksperimenti labākam rezultātam. Koncentrēts pārskats par to, kādi šobrīd ir labas pārvaldības prakses “karstie” jautājumi.

Vairāk par forumu: www.ilgbutiba.lv.

*SEB bankas klientu – uzņēmumu aptauja tika veikta 2020. gada decembra beigās, lai noskaidrotu Baltijas mazo un vidējo uzņēmumu prognozes 2021. gadam par piecām jomām: apgrozījumu, nodarbinātību, eksportu, inovācijām un investīcijām. Aptaujā piedalījās 764 Latvijas, 1109 Igaunijas un 1198 Lietuvas uzņēmumi no dažādām nozarēm.

Papildu informācijai:
Elīna Neimane, Korporatīvās komunikācijas pārvalde, uzņēmumu komunikācijas vadītāja – 26861570, elina.neimane@seb.lv
Vairāk par SEB grupu Latvijā:
Twitter/SEB_Latvia, Facebook/SEB.Latvia un Skype/SEB_Latvija, YouTube/SEBlatvia
www.seb.lv
SEB grupa ir vadošā finanšu pakalpojumu sniedzēja Ziemeļeiropā. Kā banka ciešām un ilgtermiņa attiecībām, SEB Zviedrijā un Baltijā piedāvā finanšu konsultācijas un plašu finanšu pakalpojumu klāstu. Dānijā, Somijā, Norvēģijā un Vācijā SEB darbības galvenā prioritāte ir korporatīvo un investīciju bankas pakalpojumu sniegšana uzņēmumiem un institucionālajiem klientiem. SEB grupas darbību starptautiskā līmenī apliecina pārstāvniecība 20 pasaules valstīs. Uz 2021. gada 31. martu SEB grupas kopējie aktīvi veido 3,443 miljardus Zviedrijas kronu, kopējie aktīvi pārvaldīšanā – 2,243 miljardi Zviedrijas kronu. SEB grupā strādā 15 000 darbinieku. Vairāk par SEB grupu: www.sebgroup.com

 

Saistītās ziņas

test wysiwyg
02.05.2024.

Par mums

Kļūt par biedru

Nesen meklētais

Dokumenti

Dokumenti - 0
Pages - 0

Skatīt vairāk