Image

Valsts atbalsts un dažādi granti ir būtiskākais faktors, kas mudina uzņēmējus ieguldīt ilgtspējas iniciatīvās, liecina SEB bankas veiktā aptauja* Baltijas mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) vidū. Tikai kā otrs nozīmīgākais faktors Latvijā ir minēts tas, ka ieguldījumi ilgtspējā veicinās uzņēmuma konkurētspēju un uzlabos reputāciju klientu, sadarbības partneru un darbinieku acīs.

Salīdzinot Latvijas, Lietuvas un Igaunijas uzņēmēju teikto, valsts atbalsta un grantu loma vislielākā ir Lietuvā – to kā galveno nosacījumu investīcijām ilgtspējā minējuši 70% uzņēmēju (Latvijā – 59%, Igaunijā – 44%). Savukārt uzņēmuma konkurētspējas faktoru ka galveno minējuši 62% uzņēmēju Igaunijā (53% – Latvijā, 44% – Lietuvā). Tikai aptuveni piektdaļa no aptaujātajiem uzņēmējiem ieguldījumus ilgtspējā saistījuši ar t.s. CO2 “pēdas” samazināšanu jeb vides saudzēšanas faktoru.

“Šobrīd uzņēmējiem primāri būtu jāizmanto visas iespējas savas energoefektivitātes uzlabošanai, kas ir viena no vērtīgākajām investīciju jomām. Runa ir gan par valsts atbalsta programmām, gan par banku piedāvātajiem instrumentiem. Ir racionāli jāizvērtē savi enerģētiskie paradumi un jāmeklē atbilstošas alternatīvas, kas ļautu ilgtermiņā nodrošināties pret neprognozējamām cenu svārstībām, piemēram, nomainot neefektīvas ražošanas iekārtas uz efektīvākām, kā arī ieviešot savus alternatīvos enerģijas avotus – vai tie būtu saules paneļi uz jumta vai neliela vēja ģeneratora uzstādīšana pašpatēriņam. Energoefektivitāte ir un būs nozīmīgs faktors konkurētspējā, kas ietekmēs produktu un pakalpojumu pašizmaksu. Šādu ieguldījumu atlikt nevajadzētu, jo nekas neliecina, ka energoresursu cenas tuvākajā laikā kritīsies,”

aptaujas datus komentē SEB bankas valdes loceklis Arnis Škapars.

Vispopulārākā investīcija ilgtspējas kontekstā šobrīd visās Baltijas valstīs ir saules paneļu uzstādīšana – to minējuši 64% Latvijas, 68% Lietuvas un 71% Igaunijas uzņēmēju. Otrs biežākais ilgtspējas ieguldījumu virziens ir elektroauto iegāde (īpaši populārs tas ir Lietuvā, kur uzņēmēji iegulda arī auto uzlādes stacijās), bet trešais – siltumsūkņu iegāde.

Vērtējot uzņēmēju attieksmi pret ilgtspējas jautājumiem kopumā, redzams, ka 40% MVU segmenta uzņēmēju Latvijā domā, ka tuvāko gadu laikā tas ietekmēs biznesa attīstību, bet Lietuvā un Igaunijā šāds viedoklis ir mazāk izplatīts (tā domā 34% uzņēmēju Lietuvā un 29% – Igaunijā). Igaunijas biznesa vidē ir vērojams visai skeptisks viedoklis par ilgtspējas jautājumu ietekmi uz biznesu – 40% uzņēmēju uzskata, ka tuvāko gadu laikā šāda ietekme jūtama nebūs.

Vairums Baltijas valstu uzņēmēju atzīst, ka pagaidām neveic nekādas praktiskas darbības CO2 ”pēdas” mērīšanai – gandrīz puse aptaujāto uzņēmēju Latvijā un Igaunijā neuzskata to par vajadzīgu; nozīmīgs respondentu skaits atzinuši, ka CO2 nospieduma mērījumiem trūkst resursu un zināšanu. Tikai 10% uzņēmēju Latvijā un vēl mazāk Lietuvā un Igaunijā sacījuši, ka šobrīd monitorē sava biznesa radīto kaitīgo izmešu daudzumu.

*Aptauju pēc SEB bankas pasūtījuma šī gada maijā veica pētījumu aģentūra “Norstat”, un tajā piedalījās 503 Latvijas, 510 Lietuvas un 506 Igaunijas mazie un vidējie uzņēmumi.

 

Papildu informācijai:
Elīna Neimane, Korporatīvās komunikācijas pārvalde, uzņēmumu komunikācijas vadītāja – 26861570, elina.neimane@seb.lv
Vairāk par SEB grupu Latvijā:
Twitter/SEB_Latvia, Facebook/SEB.Latvia, YouTube/SEBlatvia, LinkedIn/Seb-banka-latvia
www.seb.lv

SEB grupa ir vadošā finanšu pakalpojumu sniedzēja Ziemeļeiropā. Kā banka ciešām un ilgtermiņa attiecībām, SEB Zviedrijā un Baltijā piedāvā finanšu konsultācijas un plašu finanšu pakalpojumu klāstu. Dānijā, Somijā, Norvēģijā un Vācijā SEB darbības galvenā prioritāte ir korporatīvo un investīciju bankas pakalpojumu sniegšana uzņēmumiem un institucionālajiem klientiem. SEB grupas darbību starptautiskā līmenī apliecina pārstāvniecība 20 pasaules valstīs. Uz 2022. gada 30. jūniju SEB grupas kopējie aktīvi veido 4,113 miljardus Zviedrijas kronu, kopējie aktīvi pārvaldīšanā – 2,100 miljardi Zviedrijas kronu. SEB grupā strādā 16 000 darbinieku. Vairāk par SEB grupu: www.sebgroup.com.

 

 

Saistītās ziņas

test wysiwyg
02.05.2024.

Par mums

Kļūt par biedru

Nesen meklētais

Dokumenti

Dokumenti - 0
Pages - 0

Skatīt vairāk