Image

1.aprīlī tiek uzsākta projektu pieņemšana jaunai sociālās uzņēmējdarbības grantu programmai “Augšup”, ko īsteno SEB banka kopā ar Mārupes, Siguldas, Ķekavas, Olaines un Ropažu novadiem ar mērķi veicināt sociālās uzņēmējdarbības attīstību Pierīgā. Maksimālā naudas summa vienam grantam ir 8 000 eiro un uz to var pretendēt gan uzņēmumi, kas jau veic vai plāno veikt sociālo uzņēmējdarbību kādā no minētajiem novadiem, gan arī vēl neīstenotu biznesa ideju autori. Pieteikumu pieņemšana ilgs līdz 29. aprīlim.

Granta līdzekļi paredzēti esošās sociālās uzņēmējdarbības attīstīšanai, esošā biznesa sociālās ietekmes veidošanai vai arī jauna sociālā uzņēmuma izveidei.

SEB bankas valdes loceklis Arnis Škapars:

“Sociālā uzņēmējdarbība ir unikāla uzņēmējdarbības forma, kurā ir iespēja caur savu saražoto produktu vai sniegto pakalpojumu radīt papildu pievienoto vērtību – risināt konkrētu problēmu vai sniegt atbalstu mazāk aizsargātai sabiedrības grupai. Sociālais aspekts arvien vairāk kļūst par būtisku konkurētspējas faktoru, ko no uzņēmumiem sagaida gan klienti, gan arī investori. Vienlaikus jābūt ne tikai cēlam mērķim, bet arī ilgtspējīgam biznesa modelim – uzņēmumam jāspēj patstāvīgi izdzīvot, augt un attīstīties. Šobrīd ir ļoti pateicīga augsne jaunām biznesa idejām un attīstības virzieniem, tāpēc aicinu izmantot iespēju pieteikties grantu konkursā, kas sniedz iespēju ne tikai pretendēt uz finansējumu, bet arī pārliecināties par savas idejas dzīvotspēju, pārrunājot to ar kompetentu žūriju.”

Kā norāda Kristīne Vērpēja, sociālās uzņēmējdarbības inkubatora “Reach for Change Latvia” valdes locekle, arvien vairāk nozarē iesaistās cilvēki, kuriem ir būtiska ilgtspēja un kuri meklē jēgpilnu nodarbošanos ar pievienoto vērtību.

“Šobrīd Latvijā ir reģistrēti un aktīvi darbojas 197 sociālie uzņēmumi, bet kopumā to skaits ir vēl lielāks, jo daudzi pēc savas būtības atbilst šim konceptam, taču nav ieguvuši sociālā uzņēmuma statusu. Risinot aktuālas sociālās problēmas caur uzņēmējdarbību, vienlaikus ieguvums ir arī ekonomikai, jo tiek veicināta nodarbinātība, īpaši reģionos. Arī patērētāji arvien vairāk izprot, ka, pērkot pakalpojumus un preces no sociālajiem uzņēmējiem, viņi piedalās pozitīvu pārmaiņu veicināšanā un sniedz atbalstu mazāk aizsargātām sabiedrības grupām,”

saka Kristīne Vērpēja.

Iesniegtos projektus vērtēs žūrijas komisija, kuras sastāvā būs gan biznesa profesionāļi, gan sociālās uzņēmējdarbības jomas un pašvaldību pārstāvji. Rezultātu paziņošana un uzvarētāju apbalvošana notiks jūnijā.

Plašāka informācija par grantu programmas “Augšup” nosacījumiem un pieteikuma veidlapa pieejama mājaslapā seb.lv/augsup.

 

Papildu informācijai:
Elīna Neimane, Korporatīvās komunikācijas pārvalde, uzņēmumu komunikācijas
vadītāja – 26861570, elina.neimane@seb.lv
Vairāk par SEB grupu Latvijā:
Twitter/SEB_Latvia, Facebook/SEB.Latvia, YouTube/SEBlatvia, LinkedIn/Seb-banka-latvia
www.seb.lv

 

SEB grupa ir vadošā finanšu pakalpojumu sniedzēja Ziemeļeiropā. Kā banka ciešām un ilgtermiņa attiecībām, SEB Zviedrijā un Baltijā piedāvā finanšu konsultācijas un plašu finanšu pakalpojumu klāstu. Dānijā, Somijā, Norvēģijā un Vācijā SEB darbības galvenā prioritāte ir korporatīvo un investīciju bankas pakalpojumu sniegšana uzņēmumiem un institucionālajiem klientiem. SEB grupas darbību starptautiskā līmenī apliecina pārstāvniecība 20 pasaules valstīs. Uz 2021. gada 31. decembri SEB grupas kopējie aktīvi veido 3 304  miljardus Zviedrijas kronu, kopējie aktīvi pārvaldīšanā – 2 682 miljardi Zviedrijas kronu. SEB grupā strādā 15 500 darbinieku. Vairāk par SEB grupu: www.sebgroup.com

 

 

 

 

Saistītās ziņas

test wysiwyg
02.05.2024.

Par mums

Kļūt par biedru

Nesen meklētais

Dokumenti

Dokumenti - 0
Pages - 0

Skatīt vairāk