Image

Šī gada pirmajā pusē SEB bankas no jauna piešķirtais finansējums iedzīvotājiem un uzņēmumiem veido 465 miljonus eiro, no kuriem 52 miljoni eiro piešķirti iedzīvotājiem mājokļu iegādei un remontam. Salīdzinājumā ar 2019. gada pirmo pusi, jaunais finansējums palielinājies par 69%, ko sekmējusi uzņēmumu kreditēšana, primāri lielu uzņēmumu segmentā. Kopumā SEB bankas kredītportfelis šī gada sešos mēnešos salīdzinājumā ar pagājušā gada pirmo pusi audzis par 3%, savukārt noguldījumu apjoms palielinājies pat par 7%. SEB grupas Latvijā peļņa šī gada sešos mēnešos bija 15,6 miljoni eiro.

Ieva Tetere, SEB bankas valdes priekšsēdētāja:

“Arī šajā sarežģītajā laikā kopējais kredītportfelis turpina palielināties,  ne tikai gada griezumā, bet arī 2. ceturksnī salīdzinājumā ar 1. ceturksni. Tas parāda bankas augsto atbildības un iesaistes līmeni ekonomikas atbalstīšanā un uzņēmumu finansēšanā. Savukārt noguldījumi kopš gada sākuma pieauguši par 2%, bet divpadsmit mēnešu laikā pieaugums palielinājies pat par 7%. Tomēr kopumā bankas ienākumi 1. pusgadā ir nedaudz samazinājušies salīdzinājumā ar attiecīgo periodu gadu iepriekš, un to lielā mērā ietekmējuši tādi faktori kā pamatoti mērenā biznesa un sabiedrības aktivitāte aprīļa mēnesī, kā arī finanšu tirgus svārstību ietekme un atsevišķu uzraudzības izmaksu palielināšanās. Esam bijuši ļoti atbildīgi, vērtējot arī ar klientu biznesu saistītos riskus un saistību izpildi, to atspoguļojot nepieciešamībā veidot papildu uzkrājumus, bet vēlos norādīt, ka tie lielākoties ir saistīti ar atsevišķu klientu biznesa attīstību un ļoti minimāli tam iemesls ir Covid-19 radītā situācija. Lai nodrošinātu bankas darbības nepārtrauktību, esam pārorganizējuši bankas darbību tā, lai mūsu serviss klientiem būtu līmenī arī ārkārtas situācijas laikā un pēc tās.

Otrajā ceturksnī liels gandarījums par vairākiem uzņēmumiem, kuri turpina savu attīstību. Jāpiemin divi stratēģiski nozīmīgi projekti valstiskā mērogā – AS “Augstsprieguma tīkls” (AST), kuram piešķīrām finansējumu vairāk nekā 130 miljonus eiro, kas ir nozīmīgs projekts ne tikai mums kā vadošajam uzņēmumu finansētājam Latvijā, bet arī valstī kopumā, jo tādējādi AST ir kļuvis par patstāvīgu, neatkarīgu pārvades sistēmas operatoru; otrs projekts ir garantijas līgums 16 miljonu eiro apmērā ar vienoto dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas operatoru Latvijā AS “Conexus Baltic Grid” pirmā gāzes starpsavienojuma starp Baltijas jūras reģiona austrumu daļu un kontinentālo Eiropu izveidei, no kura realizācijas ieguvēja būs Latvijas sabiedrība ilgtermiņā.

Lai gan Covid-19 ietekmē būtiski samazinājās pieprasījums pēc jauna finansējuma tieši no privātpersonām, šī gada sešos mēnešos no jauna esam piešķīrusi finansējumu 52 miljonu eiro apmērā. Tāpat, apzinoties ekonomikas attīstības sabremzēšanās ietekmi uz klientiem, turpinām risināt kredītņēmēju vajadzības, kuriem uz noteiktu laiku ir nepieciešams samazināt kredīta pamatsummas maksājumus Covid-19 izplatības dēļ. Kopš ārkārtas situācijas sākuma SEB bankā esam piešķīruši pamatsummas maksājumu labvēlības periodu vairāk nekā 1750 klientiem par summu, kas kredītportfelī pārsniedz 200 miljonus eiro.

Lai veidotu vienotu izpratni par iespējām šajā sarežģītajā laikā, uzturam dialogu ar klientiem un sabiedrību, izmantojot dažādus attālinātos formātus – esam tikušies ar klientiem semināros par ieguldījumu tēmu un investīciju perspektīvām, organizējuši tikšanos ar nekustamo īpašumu attīstītājiem, organizējuši vebinārus mazo un vidējo uzņēmumu vadītājiem un īpašniekiem par makroekonomiku un tirgus attīstību, runājuši ar Zviedrijas Tirdzniecības palātas biedriem Baltijā un CexitBiz konferencē dalījāmies savā pieredzē par Covid19 ietekmi un aicinājām konferencei sekot tiešsaistē arī savus klientus.

Šajā laikā esam būtiski pārorganizējuši arī bankas iekšējo darbību. Klientu un darbinieku drošības nolūkos joprojām turpinām apkalpot klientus attālināti un nepieciešamības gadījumā pēc iepriekšēja pieraksta rezervējam konkrētu laiku pārrunām klātienē filiālēs. Liela daļa darbinieku, kuri ikdienā strādāja klientu apkalpošanā, pārkvalificējušies, lai pēc iespējas vairāk klientiem sniegtu konsultācijas un atbalstu jautājumu risināšanā attālināti.

Neraugoties uz darbības izmaiņām, arī šogad iespēju robežās cenšamies piedāvāt iespēju jauniešiem darboties vasaras praksē bankā, lai varētu mācīties un izzināt bankas ikdienu, kas ir vērtīgs ieguldījums nākotnē.”

Pēc Finanšu nozares asociācijas datiem, SEB banka ir otrais lielākais kreditētājs Latvijā un lielākais kreditētājs uzņēmumu segmentā. SEB bankas aktīvi 2020. gada jūnija beigās bija 4,017 miljardi eiro, bet SEB grupas Latvijā kapitālu veido 407 miljoni eiro.

SEB grupas Latvijā finanšu rādītāji 2020. gada pirmajos 6 mēnešos:

  • SEB grupas Latvijā ieņēmumi sasnieguši 52,9 miljonus eiro, par 3% mazāk nekā 2019. gada 6 mēnešos;
  • izmaksas bija 24,7 miljoni eiro, kas ir par 2% vairāk nekā pirms gada, kas saistīts ar investīcijām digitālajos risinājumos un Baltijas vienotajā klientu apkalpošanas sistēmā;
  • peļņa pirms uzkrājumiem sasniedza 28,2 miljonus eiro, par 7% mazāk nekā 2019. gada janvārī – jūnijā;
  • laika posmā no 1. janvāra līdz 30. jūnijam izveidoti uzkrājumi paredzamajiem kredītzaudējumiem 12 miljonu eiro apmērā;
  • pamatdarbības peļņa pēc nodokļu nomaksas un uzkrājumiem 2020. gada 6 mēnešos sasniegusi 15,6 miljonus eiro, kas ir par 33% mazāk nekā pirms gada;
  • kopējais noguldījumu apjoms SEB bankā 2020. gada 30. jūnijā bija 3,142 miljardi eiro, kas par 7% pārsniedz noguldījumu apjomu 2019. gada jūnija beigās;
  • kopējais kredītportfelis gada jūnija beigās bija 3,121 miljardi eiro, t.i. par 3% vairāk nekā 2019. gada jūnija beigās;
  • kapitāls un rezerves gada 30. jūnijā bija 407 miljoni eiro, par 12% vairāk nekā 2019. gada jūnija beigās;
  • aktīvu apjoms, noslēdzoties 2020. gada pirmajam pusgadam, bija 4,017 miljardi eiro.

RU: Банк SEB: за год кредитный портфель вырос на 3%, вклады — на 7%

Papildu informācijai:

Kristīne Šonmane, SEB bankas uzņēmuma attīstības komunikācijas vadītāja, Korporatīvās komunikācijas pārvalde – 26102288, kristine.sonmane@seb.lv

Vairāk par SEB grupu Latvijā:

Twitter/SEB_Latvia, Facebook/SEB_Latvia, YouTube/SEBlatvia, www.seb.lv

Saistītās ziņas

test wysiwyg
02.05.2024.

Par mums

Kļūt par biedru

Nesen meklētais

Dokumenti

Dokumenti - 0
Pages - 0

Skatīt vairāk