Canva

SEB banka jau otro gadu pēc kārtas Ilgtspējas indeksa novērtējumā kvalificējusies augstākajai jeb Dimanta kategorijai, apliecinot nemainīgi izcilu sniegumu vides, sabiedrības, darba vides un citos ilgtspējas aspektos. Dimanta kategorijai šogad kvalificējušies 8 uzņēmumi no kopumā vairāk nekā 100 Ilgtspējas indeksa dalībniekiem.

“SEB bankai ir ambīcijas būt par vienu no vadošajiem ilgtspējīgu pārmaiņu virzītājspēkiem Latvijā, tādēļ gadu no gada veicam ievērojamas investīcijas ilgtspējas jomā. Pērn lielu uzmanību veltījām bankas “zaļo” pakalpojumu portfeļa attīstībai, piedāvājot gan privātpersonām, gan uzņēmumiem jaunas finansējuma iespējas videi draudzīgu mērķu sasniegšanai. Vienlaikus ievērojamas pūles turpinājām veltīt sabiedrības izglītošanai par visdažādākajiem ilgtspējas aspektiem, tostarp piedaloties televīzijas raidījuma “Pēdas. Kas paliek pēc tevis?” veidošanā, turpinot atbalstīt foruma “Ilgbūtība” norisi, kas šoreiz fokusējās uz ilgtspējas principu integrēšanu uzņēmumu ikdienas un stratēģiskajos procesos un lēmumos. Prieks, ka mūsu darbu ilgtspējas jomā augstu novērtējusi arī Ilgtspējas indeksa ekspertu žūrija, kas ir vēl viens dzinulis turpināt iesākto ceļu uz ilgtspējīgāku biznesa modeli, veicinot pārmaiņas arī uzņēmējdarbības vidē un sabiedrībā,” uzsver SEB bankas valdes priekšsēdētāja Ieva Tetere.

Dalība arī valstiska līmeņa aktivitātēs

Papildus jaunu “zaļo” produktu izstrādei un aktivitātēm sabiedrības izglītošanas jomā, SEB banka aktīvi iesaistījās arī dažādu nevalstisko organizāciju, tostarp Finanšu nozares asociācijas un Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūta darbā, kā arī piedalījās valstiska mēroga aktivitātēs individuālā līmenī. Pērn aktīvi vērsām politikas veidotāju uzmanību uz ilgtspējas jomai svarīgo datu pieejamību, kas ir viens no galvenajiem priekšnosacījumiem datos balstītu lēmumu pieņemšanā un mērķu izvirzīšanā jebkuram uzņēmumam, kurš vēlas veikt konkrētas izmērāmas darbības ilgtspējas jomā.

“Pērn izteikti fokusējāmies uz iekšējās pārvaldības uzlabošanu, pārskatot ilgtspējas jomā iesaistīto personu atbildības lomas un lēmumu pieņemšanas procesus, kā arī strādājot pie dažādu ar klimata risku pārvaldību saistītu metodoloģiju izveides un ieviešanas. 2022. gadā esam arī spēruši būtisku soli uz priekšu ilgtspējas ziņošanas jomā, jo papildus SEB Grupas Ilgtspējas ziņojumam esam publicējuši arī SEB bankas Latvijā Ilgtspējas ziņojumu, tādējādi proaktīvi atklājot informāciju Latvijas un Baltijas mērogā,” stāsta SEB bankas Latvijā Ilgtspējas attīstības vadītājs Viktors Toropovs.

Konkrēti mērķi CO2 pēdas samazinājumam

2022. gadā aktīvi darbojāmies pie klimata risku novērtēšanas attiecībā uz savu kredītportfeli. Veicām potenciālo plūdu radīto risku modelēšanu, secinājumus publicējot SEB bankas Ilgtspējas ziņojumā, un izstrādājām sākotnējo novērtējumu CO2 izmešu daudzumam, ko rada mūsu finansētais kredītportfelis. Šobrīd turpinām attīstīt metodoloģiju, ņemot vērā datu trūkumu tirgus un klientu līmenī.

Lai arī SEB bankas tiešais oglekļa pēdas nospiedums ir tikai 5% no mūsu kopējās darbības ietekmes, lielu uzmanību veltām arī uzlabojumiem šajā jomā. 2020. gadā SEB banka nosprauda ambiciozus mērķus līdz 2045. gadam samazināt absolūtās CO2 emisijas gandrīz līdz nullei. Mērķos nospraustie atskaites punkti ir emisiju samazinājums par 66% līdz 2025. gadam, par 75% līdz 2030. gadam un par gandrīz 100% – līdz 2045. gadam, salīdzinot ar 2008. gada bāzes emisiju līmeni.

2022. gadā SEB bankas Latvijā darbības rezultātā kopējais izmērīto siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju apjoms sasniedza 783 tonnas. Lielāko daļu emisiju veidoja enerģijas patēriņš – kombinētais elektroenerģijas un centrālās apkures patēriņš veidoja 52% no kopējā nospieduma. 83% no mūsu izmantotās elektroenerģijas ir iegūti no atjaunojamiem avotiem. Komandējumi, ko veido gan ceļošana ar autotransportu, gan aviotransportu, ir otrā lielākā CO2 emisiju kategorija, kas veido 23% no kopējām izmērītajām emisijām. Kopumā, salīdzinot ar bāzes emisiju līmeni 2008. gadā, kas bija 2582 tonnas CO2e, ir sasniegts samazinājums par 70%, kas jau atbilst SEB Grupas mērķim līdz 2025. gadam samazināt emisijas par 66%.

Ilgtspējas indeksā SEB banka piedalās jau kopš 2010. gada, kad saņēmām Sudraba novērtējumu. No 2011. līdz 2016. gadam SEB ierindojās Zelta kategorijā. 2017. gadā mēs pirmo reizi iekļuvām Platīna kategorijā. Savukārt pērn SEB banka kvalificējās jaunizveidotajai Dimanta kategorijai, šogad atkārtoti saņemot visaugstāko Ilgtspējas indeksa novērtējumu.

Papildu informācijai:
Anete Igaune, SEB bankas Organizācijas attīstības komunikācijas vadītāja – 26455568, anete.igaune@seb.lv
Vairāk par SEB grupu Latvijā:
Twitter/SEB_Latvia, Facebook/SEB.Latvia, YouTube/SEBlatvia, LinkedIn/Seb-banka-latvia
www.seb.lv
SEB grupa ir vadošā finanšu pakalpojumu sniedzēja Ziemeļeiropā. Kā banka ciešām un ilgtermiņa attiecībām, SEB Zviedrijā un Baltijā piedāvā finanšu konsultācijas un plašu finanšu pakalpojumu klāstu. Dānijā, Somijā, Norvēģijā un Vācijā SEB darbības galvenā prioritāte ir korporatīvo un investīciju bankas pakalpojumu sniegšana uzņēmumiem un institucionālajiem klientiem. SEB grupas darbību starptautiskā līmenī apliecina pārstāvniecība 20 pasaules valstīs. Uz 2023. gada 31. martu SEB Grupas kopējie aktīvi veido 3 802 miljardus Zviedrijas kronu, kopējie aktīvi pārvaldīšanā – 2 221 miljardi Zviedrijas kronu. SEB grupā strādā 16 000 darbinieku. Vairāk par SEB grupu: www.sebgroup.com.

Saistītās ziņas

test wysiwyg
02.05.2024.

Par mums

Kļūt par biedru

Nesen meklētais

Dokumenti

Dokumenti - 0
Pages - 0

Skatīt vairāk