Image

SEB banka piešķīrusi aizdevumu 3 miljonu eiro apmērā SIA “Liepājas RAS” bioloģiski noārdāmu atkritumu pārstrādes sistēmas izveidei poligonā “Ķīvītes” Grobiņas pagastā. Finansējums paredzēts specializētā aprīkojuma un tehnikas iegādei.

“Apstrādājot sadzīves atkritumus pēc jaunā tehnoloģiskā risinājuma, poligonā ik gadu tiks apglabāti aptuveni par 9,5% mazāk sadzīves atkritumu,”

norāda SIA “Liepājas RAS” valdes loceklis Normunds Niedols.

“Turklāt, bioloģisko atkritumu dalīta vākšana un pārstrāde ir Latvijas turpmāko gadu viens no lielākajiem izaicinājumiem, jo normatīvo aktu prasības paredz no 2024. gada ieviest šķirošanas sistēmu pārtikas un dārzu atkritumiem, kas attiecīgi arī būs jāpārstrādā.”

Visi projektā plānotie būvdarbi, kas ietver gan tehnoloģiskās ēkas būvdarbus, gan  biomasas tuneļu ēku būvdarbus, gan nojumes, gan ceļu, laukumu un inženierkomunikāciju izbūves darbus, turpināsies līdz 2023.gada nogalei. Izvēlētā tehnoloģija ļaus pārstrādāt bioloģiski noārdāmus atkritumus komposta materiālā, kas izmantojams apzaļumošanai, inženiertehniskām vajadzībām, tilpņu aizbēršanai un ainavu veidošanai, tādējādi samazinot poligonā apglabājamo atkritumu apjomu un tautsaimniecībā izmantoto minerālresursu patēriņu. Pārstrādes procesā tiks iegūta arī biogāze, ko izmantos atjaunojamās enerģijas ražošanā.

SEB bankas valdes loceklis Arnis Škapars:

“Banka ir finanšu partneris dažādu biznesa virzienu un nozaru uzņēmumiem visā Latvijā, turpinot palielināt biznesa kreditēšanas apjomu. Šā gada deviņos mēnešos mazajiem un vidējiem uzņēmumiem esam izsnieguši aizdevumus kopumā 186 miljonu eiro apmērā, kas ir par 22% vairāk kā pērn šajā pašā laika periodā. Īpaši nozīmīga ir ilgtspējīgu iniciatīvu un biznesa ideju realizēšana, kas veicina aprites ekonomikas attīstību. Novērojams arī, ka uzņēmumi arvien vairāk domā par energoefektīvākiem, zaļākiem un klimatam neitrālākiem risinājumiem, un bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes sistēmas izveide Liepājas reģionā ir solis šajā virzienā.”

SIA “Liepājas RAS” ir reģionālais atkritumu apsaimniekotājs, kas veic sadzīves atkritumu pieņemšanas un apsaimniekošanas pakalpojumus atkritumu poligonā “Ķīvītes” Grobiņas pagastā.

SIA “Liepājas RAS” īsteno Kohēzijas fonda līdzfinansētu projektu Nr. 5.2.1.2/21/I/003 “Divu fāžu sausās anaerobas fermentācijas sistēmas izveide poligonā “Ķīvītes” organisko atkritumu pārstrādei”, kas izmanto anaerobo pārstrādes metodi” ietvaros, ar KF finansējumu 6 000 000,00 eiro.

Papildu informācijai:
Elīna Neimane, Korporatīvās komunikācijas pārvalde, uzņēmumu komunikācijas vadītāja – 26861570, elina.neimane@seb.lv
Vairāk par SEB grupu Latvijā:
Twitter/SEB_Latvia, Facebook/SEB.Latvia, YouTube/SEBlatvia, LinkedIn/Seb-banka-latvia
www.seb.lv

SEB grupa ir vadošā finanšu pakalpojumu sniedzēja Ziemeļeiropā. Kā banka ciešām un ilgtermiņa attiecībām, SEB Zviedrijā un Baltijā piedāvā finanšu konsultācijas un plašu finanšu pakalpojumu klāstu. Dānijā, Somijā, Norvēģijā un Vācijā SEB darbības galvenā prioritāte ir korporatīvo un investīciju bankas pakalpojumu sniegšana uzņēmumiem un institucionālajiem klientiem. SEB grupas darbību starptautiskā līmenī apliecina pārstāvniecība 20 pasaules valstīs. Uz 2022. gada 30. septembri SEB grupas kopējie aktīvi veido 4 277 miljardus Zviedrijas kronu, kopējie aktīvi pārvaldīšanā – 2 100 miljardi Zviedrijas kronu. SEB grupā strādā 16 000 darbinieku. Vairāk par SEB grupu: www.sebgroup.com.

Saistītās ziņas

test wysiwyg
02.05.2024.

Par mums

Kļūt par biedru

Nesen meklētais

Dokumenti

Dokumenti - 0
Pages - 0

Skatīt vairāk