Image
Canva

SEB banka piešķīrusi 4,4 miljonu eiro aizdevumu SIA “SG Capital Meža Fonds” ilgtspējīgu meža īpašumu iegādei

SEB banka piešķīrusi aizdevumu 4,4 miljonu eiro apmērā SIA “SG Capital Meža Fonds” 1942 hektāru meža īpašumu iegādei un apsaimniekošanai. Attiecīgajiem meža īpašumiem ir piešķirts Mežu uzraudzības padomes (FSC) sertifikāts, apliecinot atbildīgu mežu apsaimniekošanu, kas ļāvis aizdevumam piemērot Zaļā kredīta statusu.

“SG Capital Meža Fonds” ir izveidots 2022. gadā un viens no Fonda galvenajiem mērķiem ir sekmēt ilgtspējīgas mežsaimniecības attīstību Latvijā. Fonda ieguldītāji ir vadošie pensiju plānu pārvaldītāji Latvijā un Lietuvā. Pensiju 2. un 3. līmeņa uzkrājumu pārvaldnieks SEB Investment Management līdz šim ieguldījis fondā jau ap 10 miljoniem eiro. Kopumā fondā paredzēts ieguldīt vairāk nekā 30 miljonus eiro no SEB pārvaldītajiem pensiju aktīviem, tādējādi dodot iespēju SEB pensiju 2. un 3. līmeņa klientiem ieguldīt ne tikai ilgtspējīgi, bet arī vietējā ekonomikā.

SEB bankas valdes loceklis Ints Krasts:

“Ar “SG Capital Meža Fonds” palīdzību Latvijas pensiju fondos uzkrātais kapitāls tiek ieguldīts zaļākajā un ilgtspējīgākajā ieguldījumu veidā – meža zemēs, vienlaikus arī balstot Latvijai un tās reģioniem tik svarīgo mežsaimniecības nozari un nodrošinot tai ilgtermiņa kapitālu, kas ir īpaši būtiski gan mums kā SEB, gan arī mūsu klientiem.”

”Fonda ieguldījumu atdeve aizvadītajā gadā pārsniedza 10%, kas ir labs sniegums laikā, kad pasaulē samazinājās akciju un obligāciju cenas, un lielākā daļa ieguldījumu uzrādīja negatīvu ienesīgumu. Aizvadītais gads lieliski apliecināja, ka meža ieguldījumi var sniegt labu atdevi, tie spēj pasargāt ieguldījumus no inflācijas un vienlaikus arī sekmēt ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu. Tuvākajos gados Fonds plāno apmežot nozīmīgas zemes platības, tādējādi radot tiešu pienesumu zaļākai un veselīgākai videi Latvijā,” uzsver Harijs Švarcs, “SG Capital Meža fonds” partneris un valdes loceklis.

SG Capital Meža Fonda (SG Capital Partners Sustainable Forest and Land Fund I, KS) pārvaldnieks ir Latvijā lielākais licencētais nekustamo īpašumu alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieks SIA SG Capital Partners AIFP –nekustamā īpašuma ieguldījumu pārvaldnieks, kas fokusējas uz investīciju ilgtspēju. Uzņēmums pašlaik pārvalda SG Capital Partners Fund I un Sustainable Forest and Land Fund.

Papildu informācijai:
Elīna Neimane, Korporatīvās komunikācijas pārvalde, uzņēmumu komunikācijas vadītāja – 26861570, elina.neimane@seb.lv
Vairāk par SEB grupu Latvijā:
Twitter/SEB_Latvia, Facebook/SEB.Latvia, YouTube/SEBlatvia, LinkedIn/Seb-banka-latvia
www.seb.lv

SEB grupa ir vadošā finanšu pakalpojumu sniedzēja Ziemeļeiropā. Kā banka ciešām un ilgtermiņa attiecībām, SEB Zviedrijā un Baltijā piedāvā finanšu konsultācijas un plašu finanšu pakalpojumu klāstu. Dānijā, Somijā, Norvēģijā un Vācijā SEB darbības galvenā prioritāte ir korporatīvo un investīciju bankas pakalpojumu sniegšana uzņēmumiem un institucionālajiem klientiem. SEB grupas darbību starptautiskā līmenī apliecina pārstāvniecība 20 pasaules valstīs. Uz 2022. gada 31. decembri SEB grupas kopējie aktīvi veido 3 533 miljardus Zviedrijas kronu, kopējie aktīvi pārvaldīšanā – 2 123 miljardi Zviedrijas kronu. SEB grupā strādā 16 000 darbinieku. Vairāk par SEB grupu: www.sebgroup.com.

Saistītās ziņas

test wysiwyg
02.05.2024.

Par mums

Kļūt par biedru

Nesen meklētais

Dokumenti

Dokumenti - 0
Pages - 0

Skatīt vairāk