Image

SEB banka uzņēmumam Latvenergo piešķīrusi aizdevumu 60 miljonu eiro apmērā likviditātes vadības nodrošināšanai.

Iespēju izsniegt aizdevumu SEB banka ir ieguvusi, piedaloties Latvenergo rīkotajā konkursā par finansējuma piesaisti. Kopējais šajā procesā uzņēmumam piesaistītā finansējuma apjoms ir 75 miljoni eiro. Atlikušo summu – 15 miljonus eiro – izsniegs cita finanšu iestāde.

Ints Krasts, SEB bankas valdes loceklis:
“SEB banku un Latvenergo vieno ilgstoša sadarbība. Pērn uzņēmumam jau piešķīrām aizdevumu 130 miljonu eiro apmērā, kas tika ieguldīti uzņēmuma infrastruktūras uzturēšanā un attīstībā, kā arī investīciju projektu īstenošanā. Uzņēmumam ir pārdomāts un stratēģisks investīciju plāns, kura īstenošana ļauj audzēt biznesa apjomus un ilgtermiņā piedāvāt patērētājiem elektroenerģiju par konkurētspējīgām un ekonomiski pamatotām cenām. Esam pārliecināti, ka šie ieguldījumi turpinās nest ilgtermiņa ieguvumus gan uzņēmumam, gan tā klientiem.”

Guntars Baļčūns, Latvenergo Finanšu direktors:
“Latvenergo koncerns aizņēmumu piesaisti veic regulāri, lai nodrošinātu finansējumu gan kapitālieguldījumiem, gan likviditātes vadībai. Latvenergo koncernam piešķirtais investīcijas pakāpes kredītreitings (Baa2/stabils) ļauj piesaistīt aizņēmumus uz izdevīgiem nosacījumiem un sekmē stratēģijā definēto mērķu sasniegšanu. Augsti novērtējam sadarbību ar SEB banku.”

Latvenergo koncerns īsteno būtisku ieguldījumu Latvijas ekonomikā, jo uzņēmums ir viens no lielākajiem nodokļu maksātājiem un darba devējiem valstī. Koncerns ir 2018. gada vērtīgākais enerģētikas uzņēmums Baltijā un ilgstoši Latvijas vērtīgākais uzņēmums. SEB gatavība finansēt Latvenergo atspoguļo koncerna stratēģisko nozīmīgumu Latvijas valsts ekonomikā. Latvenergo ir lielākais energoapgādes pakalpojumu sniedzējs Baltijā, kas nodarbojas ar elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanu un tirdzniecību, elektroenerģijas sadales pakalpojuma nodrošināšanu un pārvades aktīvu nomu.

Papildu informācijai:
Ieva Bethere, SEB bankas Korporatīvās komunikācijas pārvaldes Uzņēmumu segmenta komunikācijas vadītāja29550199, ieva.bethere@seb.lv

Saistītās ziņas

Par mums

Kļūt par biedru

Nesen meklētais

Dokumenti

Dokumenti - 0
Pages - 0

Skatīt vairāk