Image

Šī gada pirmajā ceturksnī SEB bankas no jauna piešķirtais finansējums iedzīvotājiem un uzņēmumiem veido 184 miljonus eiro. Salīdzinājumā ar pagājušā gada attiecīgo periodu jaunais finansējums palielinājies par 57%, ko sekmējusi lielo uzņēmumu kreditēšana, kamēr gan mājsaimniecības, gan mazie un vidējie uzņēmumi, sākot ar martu un ārkārtas stāvokļa izsludināšanu valstī, kļuvuši piesardzīgāki. Kopumā SEB bankas kredītportfelis pirmajā ceturksnī audzis par 1%, savukārt noguldījumu apjoms palielinājies par 4%. SEB grupas Latvijā peļņa šī gada pirmajā ceturksnī bija 8 miljoni eiro.

Ieva Tetere, SEB bankas valdes priekšsēdētāja:

“Ir sarežģīts laiks. Ja gada sākumā kreditēšanā vērojamā situācija ne ar ko īpaši neatšķīrās no iepriekšējiem diviem – trim gadiem, tad, sākot ar martu, ārkārtas stāvokļa ierobežojumi ietekmējuši ekonomiku un virkni nozaru – īpaši  tūrismu, viesmīlības sektoru, sabiedrisko ēdināšanu, pasākumu organizatorus, komercplatību iznomātājus, starptautiskos pasažieru pārvadājumus un apstrādes rūpniecību. Jomas, kurās pirmajā ceturksnī varējām vērot klientu interesi uzņemties jaunas saistības un investēt, saistītas ar tādām nozarēm kā ieguves rūpniecība, būvniecība, informācijas un komunikācijas pakalpojumi.

Pašlaik bankā koncentrējamies uz savu esošo klientu jaunām finansējuma vajadzībām. Pirmajā ceturksnī vairākiem lieliem valsts ekonomiku stimulējošiem uzņēmumiem piešķirts finansējums – “Latvenergo” 60 miljoni eiro, “Liepājas enerģija” –  4,5 miljoni eiro, “Latvijas Finieris” – 10 miljoni eiro. Finansējumu saņēmuši arī “Kaamos grupa” un Talsu autotransports. Šie ir tikai daži piemēri, kas apliecina uzņēmumu apņēmību turpināt attīstību. Mēs, kā lielākais uzņēmumu finansētājs Latvijā, uztveram to ar ļoti lielu atbildību.

Tomēr kopumā pirmajā ceturksnī ir mazinājies pieprasījums pēc jauna finansējuma, ko mēs vērtējam kā atbildīgu rīcību no uzņēmēju un sabiedrības puses šajā nenoteiktības laikā. Turpinām katru dienu risināt esošo kredītņēmēju vajadzības, kuriem uz noteiktu laiku ir nepieciešams samazināt pamatsummas kredītu maksājumus COVID-19 izplatības dēļ. Lielākā daļa no tiem ir privātpersonas, uzņēmumu šobrīd ir mazāk – kopš ārkārtas situācijas sākuma ir piešķirts pamatsummas maksājumu labvēlības periods vairāk nekā 124 juridisko personu darījumiem un vairāk nekā 1500 privātpersonu darījumiem par summu, kas kredītportfelī pārsniedz 164 miljonus eiro. Arī savu 2019. gada peļņu šogad novirzīsim tam, lai stiprinātu bankas kapitālu un maksimāli palīdzētu kredītņēmējiem nodrošināt kredītu labvēlību, atliekot kredīta pamatsummas maksājumus, kas viennozīmīgi ietekmē arī bankas finanšu rezultātus. ”

Kopējie SEB grupas Latvijā izdevumi pirmajā ceturksnī palielinājušies par 4%, kas galvenokārt saistīts ar bankas digitālo pakalpojumu pielāgošanu un jaunu risinājumu veidošanu klientiem, tāpat pieaugušas nozares uzraudzības izmaksas, lai stiprinātu nelegālo līdzekļu apkarošanas riskus un fokusētu uzmanību padziļinātai klientu izpētei.

Kopumā SEB bankas kredītportfelis ir stabils. Tas audzis par 1% gada griezumā, savukārt noguldījumu apjoms kopš pagājušā gada marta beigām palielinājies par 4%. Pēc Finanšu nozares asociācijas datiem, SEB banka pirmajā ceturksnī kļuvusi par otro lielāko kreditētāju Latvijā. SEB grupas aktīvi 2020. gada marta beigās bija 3,844 miljardi eiro, bet SEB grupas Latvijā kapitālu veido 399 miljoni eiro, kas ir par 12% vairāk salīdzinājumā ar pagājušā gada pirmo ceturksni.

SEB grupas Latvijā finanšu rādītāji 2020. gada pirmajos 3 mēnešos:

  • SEB grupas Latvijā ieņēmumi sasnieguši 25,9 miljonus eiro, par 5% mazāk nekā 2019. gada 3 mēnešos;
  • izmaksas bija 12,3 miljoni eiro, kas ir par 4% vairāk nekā pirms gada, kas saistīts ar investīcijām digitālajos risinājumos un Baltijas vienotajā klientu apkalpošanas sistēmā.
  • peļņa pirms uzkrājumiem sasniedza 13,6 miljonus eiro, par 11% mazāk nekā 2019. gada janvārī – martā;
  • laika posmā no 1. janvāra līdz 31. martam izveidoti potenciālo kredītzaudējumu uzkrājumi 4,9 miljonu eiro apmērā;
  • pamatdarbības peļņa pēc nodokļu nomaksas un uzkrājumiem 2020. gada 3 mēnešos sasniegusi 8,4 miljonus eiro, kas ir par 40% mazāk nekā pirms gada;
  • kopējais noguldījumu apjoms SEB bankā 2020. gada 31. martā bija 2,985 miljardi eiro, kas par 4% pārsniedz noguldījumu apjomu 2019. gada marta beigās;
  • kopējais kredītportfelis gada marta beigās bija 3,059 miljardi eiro, t.i. par 1% vairāk nekā 2019. gada marta beigās;
  • kapitāls un rezerves gada 31. martā bija 399 miljoni eiro, par 12% vairāk nekā 2019. gada marta beigās;
  • aktīvu apjoms, noslēdzoties 2020. gada pirmajam ceturksnim, bija 3,844 miljardi eiro.

Papildu informācijai:

Kristīne Šonmane, SEB bankas Uzņēmuma attīstības komunikācijas vadītāja, Korporatīvās komunikācijas pārvalde – 26102288, kristine.sonmane@seb.lv

Vairāk par SEB grupu Latvijā:

Twitter/SEB_Latvia, Facebook/SEB_Latvia, YouTube/SEBlatvia, www.seb.lv

Saistītās ziņas

Par mums

Kļūt par biedru

Nesen meklētais

Dokumenti

Dokumenti - 0
Pages - 0

Skatīt vairāk