Image

Ar mērķi atbalstīt mazos un vidējos uzņēmumus, kuri vēlas ieviest videi draudzīgus risinājumus, SEB banka tagad piedāvā zaļo kredītu līdz 20 000 eiro ar īpašiem nosacījumiem saules paneļu un elektroauto uzlādes staciju iegādei.

Lai arī ilgtspējas un vides ietekmes mazināšanas jautājumi jau labu laiku ir sabiedrības dienaskārtībā, to Baltijas mazo un vidējo uzņēmumu īpatsvars, kuri vides faktoru uzskata par nozīmīgu konkurētspējīgai izaugsmei, ir salīdzinoši zems, liecina SEB bankas veiktā aptauja*. Igaunijā uzņēmumiem visbūtiskāk ir īstenot atbildīgas uzņēmējdarbības principus, Latvijā uzņēmumi šobrīd vislielāko uzmanību pievērš ilgtspējīgu sadarbības partneru izvēlei, savukārt atbildīgā attieksmē pret dabas resursiem visvairāk pūļu un resursu iegulda uzņēmumi Lietuvā.

SEB bankas valdes loceklis Arnis Škapars:

“Aptaujas dati liecina, ka mazo un vidējo uzņēmumu fokusā pēdējo trīs gadu laikā ir citas prioritātes, nevis CO2 emisiju samazināšana un zaļās enerģijas izmantošana. Tomēr neizbēgami tuvākajā nākotnē par šiem jautājumiem būs jādomā un jāsāk aktīvi rīkoties, jo īpaši tad, kad tiks ieviests lielāks regulējums. Arī enerģijas cenu kāpums un nākotnes perspektīvas jau šobrīd arvien vairāk aktualizē energoefektivitātes pasākumu nepieciešamību, kuru īstenošanai tieši finanšu sektors var sniegt nepieciešamo atbalstu. Tāpēc uzsākam piedāvāt zaļo kredītu uzņēmumiem, kuri sper pirmos soļus ilgtspējas virzienā un vēlas samazināt resursu patēriņu savā ikdienas darbībā.”

“Ņemot vērā ilgtspējas tēmas plašumu, visticamāk, daudziem uzņēmumiem lielākais izaicinājums ir ne tikai izprast, piemēram, Eiropas zaļā kursa tiešo ietekmi uz uzņēmuma darbību, bet arī izvēlēties svarīgākos virzienu ilgtspējīgas darbības attīstībai. Iespējams, tieši energoefektivitātes virziens ir ļoti labs sākums gan izvērtējot esošo situāciju, gan aprēķinot ieguvumus ilgtermiņā no jau šodien veiktajiem ieguldījumiem. Rezultātā tā ir lieliska iespēja ne tikai uzlabot savu izmaksu līmeni nākotnē, bet arī veikt konkrētas darbības ceļā uz klimatneitralitāti, kas liek stabilākus pamatus uzņēmuma konkurētspējai nākotnē,”

uzsver SEB bankas Ilgtspējas vadītājs Viktors Toropovs.

Kopumā, kā liecina aptaujas dati, Baltijas valstu mazie un vidējie uzņēmumi šobrīd visaugstāk no visiem ilgtspējas kritērijiem vērtē sociālo aspektu – ieguldījumu darbiniekos un labvēlīgas darba vides nodrošināšanā, kā arī ieguldījumu sabiedrības labā. 

Zaļais kredīts mazajiem un vidējiem uzņēmumiem ir aizdevums līdz 20 000 eiro ar Altum garantiju un bez ķīlas. Vairāk informācijas Zaļais mikrokredīts | SEB.  

*SEB bankas klientu – uzņēmumu aptauja tika veikta 2022. gada janvārī, lai noskaidrotu Baltijas mazo un vidējo uzņēmumu prognozes 2022. gadam par piecām jomām: apgrozījumu, nodarbinātību, eksportu, inovācijām un investīcijām. Aptaujā piedalījās 398 Latvijas, 834 Igaunijas un 638 Lietuvas uzņēmumi no dažādām nozarēm.

 

Papildu informācijai:
Elīna Neimane, Korporatīvās komunikācijas pārvalde, uzņēmumu komunikācijas vadītāja – 26861570, elina.neimane@seb.lv
Vairāk par SEB grupu Latvijā:
Twitter/SEB_Latvia, Facebook/SEB.Latvia, YouTube/SEBlatvia, LinkedIn/Seb-banka-latvia
www.seb.lv

 

SEB grupa ir vadošā finanšu pakalpojumu sniedzēja Ziemeļeiropā. Kā banka ciešām un ilgtermiņa attiecībām, SEB Zviedrijā un Baltijā piedāvā finanšu konsultācijas un plašu finanšu pakalpojumu klāstu. Dānijā, Somijā, Norvēģijā un Vācijā SEB darbības galvenā prioritāte ir korporatīvo un investīciju bankas pakalpojumu sniegšana uzņēmumiem un institucionālajiem klientiem. SEB grupas darbību starptautiskā līmenī apliecina pārstāvniecība 20 pasaules valstīs. Uz 2021. gada 31. decembri SEB grupas kopējie aktīvi veido 3 304  miljardus Zviedrijas kronu, kopējie aktīvi pārvaldīšanā – 2 682 miljardi Zviedrijas kronu. SEB grupā strādā 15 500 darbinieku. Vairāk par SEB grupu: www.sebgroup.com

 

 

 

 

Saistītās ziņas

Par mums

Kļūt par biedru

Nesen meklētais

Dokumenti

Dokumenti - 0
Pages - 0

Skatīt vairāk