Image

Pēc rūpīga sertifikācijas audita procesa SEB bankas energopārvaldības sistēmas ir sertificētas kā atbilstošas starptautiskajam standartam ISO 50001:2018. Pirmo reizi SEB banka ISO 50001:2012 sertifikātu ieguva 2016. gadā. Iegūtais sertifikāts apliecina, ka uzņēmums ir efektīvi strādājis, lai attīstītu, uzturētu un nemitīgi pilnveidotu energopārvaldības sistēmu.

Sertifikāta iegūšana ir vēl viens apliecinājums SEB bankas ilgtspējīgas biznesa pieejas īstenošanai, veicinot atbildīgu biznesa praksi sabiedrības labā.

SEB bankas valdes priekšsēdētāja Ieva Tetere:

“Mūsu biznesa ilgtspējas stratēģija paredz četrus būtiskus virzienus – inovāciju un uzņēmējdarbības veicināšanu, ilgtspējīgu pakalpojumu izstrādi, atbildīgas finanšu sektora biznesa prakses veicināšanu, kā arī rūpes par tiešo ietekmi uz vidi. Energoefektivitātes procesa sertificēšana ir mums svarīgs process, jo ļauj veikt pašnovērtējumu, lai zinātu uzlabojamās vietas, jo tikai pareizi vadīti energoefektivitātes procesi ļauj gan mazināt negatīvo ietekmi uz vidi, gan arī pārvaldīt savus uzņēmuma resursus.”

Energopārvaldības sistēmas uzlabošana atbilstoši jaunajiem standartiem nozīmē, ka SEB banka arī turpmāk identificēs savu energoresursu patēriņu, pārdomāti izvērtējot to lietošanas lietderību un plānojot vēl efektīvāku energoresursu izmantošanu atbilstoši standartiem. Salīdzinot ar 2018. gadu, enerģijas patēriņš SEB bankas birojos un filiālēs 2019. gadā samazinājies par 14,75%. SEB bankas pāreja uz atjaunojamiem energoresursiem ir ļāvusi būtiski samazināt oglekļa emisijas enerģijas patēriņa dēļ.

“Kopumā sertifikācijas audita laikā esam saņēmuši arī ļoti vērtīgus ieteikumus savas energoefektivitātes tālākai uzlabošanai un esam pateicīgi par novērtējumu no auditētāju puses. Šogad esam plānojuši veikt papildu apmācības darbiniekiem mūsu energopārvaldības sistēmas uzturēšanā, attīstībā un tālākā pilnveidošanā,”

– atzīst SEB bankas valdes priekšsēdētāja Ieva Tetere.

Papildu informācijai:

Agnese Strazda, SEB bankas Komunikācijas pārvaldes vadītāja – 29149306, agnese.strazda@seb.lv


SEB grupa ir vadošā finanšu pakalpojumu sniedzēja Ziemeļeiropā. Kā banka ciešām un ilgtermiņa attiecībām, SEB Zviedrijā un Baltijā piedāvā finanšu konsultācijas un plašu finanšu pakalpojumu klāstu. Dānijā, Somijā, Norvēģijā un Vācijā SEB darbības galvenā prioritāte ir korporatīvo un investīciju bankas pakalpojumu sniegšana uzņēmumiem un institucionālajiem klientiem. SEB grupas darbību starptautiskā līmenī apliecina pārstāvniecība 20 pasaules valstīs. Uz 2020. gada 30. jūniju SEB grupas kopējie aktīvi veido 3,218 miljardu Zviedrijas kronu, kopējie aktīvi pārvaldīšanā – 1,909 miljardi Zviedrijas kronu. SEB grupā strādā 15 000 darbinieku. Vairāk par SEB grupu: www.sebgroup.com

Saistītās ziņas

Par mums

Kļūt par biedru

Nesen meklētais

Dokumenti

Dokumenti - 0
Pages - 0

Skatīt vairāk