Image

Sociālās uzņēmējdarbības grantu programmā Augšup”, ko jau otro gadu īsteno SEB banka kopā ar Pierīgas novadu pašvaldībām, izvēlētas sešas perspektīvākās sociālā biznesa idejas, kuru autori to īstenošanai saņems finansiālu atbalstu. Kopējais šogad piešķirto grantu apjoms ir 40 000 eiro.

Šogad tika saņemti 13 biznesa ideju pieteikumi, no tām vairākums saistītas ar dažādiem izglītības un veselības aprūpes pakalpojumiem, kā arī digitālu risinājumu izstrādi cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

“Sociālos uzņēmējus raksturo aicinājums, pat sava veida misija veidot apkārtējo sabiedrību labāku. Tie ir uzņēmīgi cilvēki, kuri, visbiežāk paši saskaroties ar kādu sociālu problēmu, uzņemas iniciatīvu un rīkojas, negaidot, ka to viņu vietā darīs kāds cits. Pat, ja sākotnēji tas ir tikai viena novada ietvaros, labām idejām ir potenciāls attīstīties un nodrošināt uzņēmuma biznesa mērķu sasniegšanu. Radot jaunus produktus un pakalpojumus, kas palīdz kādai mazāk aizsargātai sabiedrības grupai vai risina izglītības, iekļaušanas un vides ilgtspējas jautājumus, ilgtermiņā ieguvums ir visai sabiedrībai – mainās domāšana un paradumi. Ik gadu SEB bankas īstenotajās grantu programmās redzam, ka Latvijas iedzīvotājiem ir daudz ideju un mērķtiecība tās īstenot, tāpēc esam gandarīti kopā ar Pierīgas novadu pašvaldībām sniegt finansiālu atbalstu, lai sekotu tālāka darbība,” saka SEB bankas valdes loceklis Arnis Škapars.

Sociālās uzņēmējdarbības grantu ieguvēji:

  • SEB bankas grantu 8000 eiro apmērā saņēma SIA „Sonido” no Ķekavas novada sociālā projekta “Parunāsim” attīstībai. Uzņēmuma mērķis ir izveidot tiešsaistes video kanālu cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem, kas mazinātu vientulības sajūtu un sniegtu atbalstu informācijas iegūšanā. Plānots izveidot arī atsevišķu zvanu līniju, lai sniegtu sarunāšanās pakalpojumu ukraiņu valodā.
  • Ķekavas novada pašvaldības grantu 8000 eiro apmērā piešķīrusi SIA “Dzīvības poga” –trauksmes un ātrās reaģēšanas sistēmas izveidei senioru un cilvēku ar veselības problēmām drošībai un neatkarībai. Projekta mērķis ir uzsākt “Drošības pogas” pakalpojumu ar jauna veida trauksmes pogām, kas ļauj ne tikai izsaukt palīdzību, bet arī nepārtraukti veic sirds ritma un skābekļa saturācijas asinīs kontroli.
  • Mārupes novada pašvaldība šogad atbalstīja divus projektus – grantu 4000 eiro apmērā saņēma SIA “Gardegunis” interaktīvu pasaku nodarbību īstenošanai ar mērķi nodrošināt saturīgu brīvā laika pavadīšanu bērniem un mazināt senioru sociālo atstumtību. Savukārt otru grantu 4000 eiro apmērā saņēma SIA “Dabas saldumu maģija”, kas vēlas izveidot apmācību programmu konditorejas prasmju apgūšanai, vienlaikus veicinot senioru un jauniešu socializēšanos kopīgā gatavošanā.
  • Ropažu novads ar grantu 8000 eiro apmērā atbalstīs SIA “Reto cerība” kravas transportlīdzekļa iegādi, lai uzņēmums varētu nodrošināt rentablu loģistiku saimnieciskajā darbībā. Transportlīdzekļa iegāde sniegs iespēju uzņēmumam radīt jaunas darbavietas, kā arī sniegs iespēju resocializēties cilvēkiem ar atkarību problēmām un bijušiem ieslodzītajiem.
  • Siguldas novada pašvaldība grantu 8000 eiro apmērā piešķīrusi Vitai Beinertei piedzīvojumu terapijas attīstīšanai dažādām vecuma grupām. Tās pamatā ir dabas dziedinošais spēks un sevis pārvarēšana piedzīvojumu aktivitātēs, ar kuru palīdzību iespējams apgūt jaunus uzvedības modeļus un apgūto pārvērst ikdienas praksē.

Papildu informācijai:
Elīna Neimane, Korporatīvās komunikācijas pārvalde, uzņēmumu komunikācijas vadītāja – 26861570, elina.neimane@seb.lv
Vairāk par SEB grupu Latvijā:
Twitter/SEBLatvija, Facebook/SEBLatvija, YouTube/SEBLatvija, LinkedIn/SEB-Latvija
www.seb.lv

SEB grupa ir vadošā finanšu pakalpojumu sniedzēja Ziemeļeiropā. Kā banka ciešām un ilgtermiņa attiecībām, SEB Zviedrijā un Baltijā piedāvā finanšu konsultācijas un plašu finanšu pakalpojumu klāstu. Dānijā, Somijā, Norvēģijā un Vācijā SEB darbības galvenā prioritāte ir korporatīvo un investīciju bankas pakalpojumu sniegšana uzņēmumiem un institucionālajiem klientiem. SEB grupas darbību starptautiskā līmenī apliecina pārstāvniecība 20 pasaules valstīs. Uz 2023. gada 31. martu SEB Grupas kopējie aktīvi veido 3 802 miljardus Zviedrijas kronu, kopējie aktīvi pārvaldīšanā – 2 221 miljardi Zviedrijas kronu. SEB grupā strādā 16 000 darbinieku. Vairāk par SEB grupu: www.sebgroup.com.

Saistītās ziņas

test wysiwyg
02.05.2024.

Par mums

Kļūt par biedru

Nesen meklētais

Dokumenti

Dokumenti - 0
Pages - 0

Skatīt vairāk