Image

SEB bankas, Jūrmalas pilsētas, Ķekavas, Mārupes, Olaines, Ropažu un Siguldas novadu kopīgi rīkotajā grantu programmā “(ie)dvesma” šogad saņemti 47 pieteikumi jaunu biznesa ideju īstenošanai Pierīgā.Uzņēmēju ieceres un darbības jomas saistītas ar dažādām nozarēm – līdzīgi kā pērn, visvairāk jaunu ideju šogad iesniegts tūrisma un aktīvās atpūtas jomā, kā arī saistītas ar specializētu pārtikas produktu ražošanu un vides risinājumiem.

Aktualitāti saglabā arī biznesa idejas, kas saistītas ar medicīnas un veselības aprūpes pakalpojumiem, izglītību, digitālajiem risinājumiem, kā arī apģērbu un mēbeļu ražošanu. Visvairāk jaunu biznesa ideju šogad iesniegts Ropažu novadā – saņemti 12 pieteikumi, kā arī Mārupes novadā (10 projektu pieteikumi) un Jūrmalas pilsētā (8 pieteikumi). Ķekavas un Siguldas novados katrā saņemti 7 pieteikumi, savukārt Olaines novadā – 3. 

SEB bankas valdes loceklis Arnis Škapars:

“Redzam, ka, neraugoties uz šā brīža izaicinājumiem, plāni par sava biznesa uzsākšanu vai jau esošā attīstīšanu netiek atlikti, cerībā sagaidīt stabilākus un prognozējamākus laikus. Ir prieks par visiem, kuri arī sarežģītos apstākļos spēj saskatīt izaugsmes potenciālu un jaunas iespējas. Žūrijai būs grūts uzdevums izvēlēties labākos, jo šogad redzam ļoti kvalitatīvus un labi pārdomātus projektus, kas apliecina cilvēku mērķtiecību īstenot savas idejas.”

Saņemto projektu biznesa idejas potenciālu un konkurētspēju tālāk vērtēs uzņēmējdarbības profesionāļi un pašvaldību pārstāvji. Maksimālā naudas summa, uz ko var pretendēt viens granta saņēmējs, ir 10 000 eiro, un kopējais pieejamo grantu apmērs šogad ir 70 000 eiro. Granta līdzekļus varēs izmantot saimnieciskiem mērķiem esošā biznesa attīstīšanai vai arī jauna uzņēmuma izveidei. Rezultātu paziņošana un uzvarētāju apbalvošana notiks 15. novembrī.

Grantu programma “(ie)dvesma” norisinās jau sesto reizi. Līdz šim programmas ietvaros atbalstu savas idejas īstenošanai saņēmuši 40 jaunie uzņēmēji Pierīgā.

 

Papildu informācijai:
Elīna Neimane, Korporatīvās komunikācijas pārvalde, uzņēmumu komunikācijas vadītāja – 26861570, elina.neimane@seb.lv
Vairāk par SEB grupu Latvijā:
Twitter/SEB_Latvia, Facebook/SEB.Latvia, YouTube/SEBlatvia, LinkedIn/Seb-banka-latvia
www.seb.lv

SEB grupa ir vadošā finanšu pakalpojumu sniedzēja Ziemeļeiropā. Kā banka ciešām un ilgtermiņa attiecībām, SEB Zviedrijā un Baltijā piedāvā finanšu konsultācijas un plašu finanšu pakalpojumu klāstu. Dānijā, Somijā, Norvēģijā un Vācijā SEB darbības galvenā prioritāte ir korporatīvo un investīciju bankas pakalpojumu sniegšana uzņēmumiem un institucionālajiem klientiem. SEB grupas darbību starptautiskā līmenī apliecina pārstāvniecība 20 pasaules valstīs. Uz 2022. gada 30. jūniju SEB grupas kopējie aktīvi veido 4,113 miljardus Zviedrijas kronu, kopējie aktīvi pārvaldīšanā – 2,100 miljardi Zviedrijas kronu. SEB grupā strādā 16 000 darbinieku. Vairāk par SEB grupu: www.sebgroup.com.

Saistītās ziņas

Par mums

Kļūt par biedru

Nesen meklētais

Dokumenti

Dokumenti - 0
Pages - 0

Skatīt vairāk