Image

SEB grupas Latvijā galvenie 2022. gada rādītāji:

 • Privātpersonu noguldījumu pieaugums: +4,4%;
 • Noguldījumu apjoma pieaugums: +11%;
 • Gada laikā piešķirtā finansējuma apjoma pieaugums: +12%;
 • Kopējais kredītportfeļa pieaugums: +6,5%.

2022.gadu SEB grupa Latvijā noslēgusi ar pozitīviem finanšu rādītājiem un ievērojamu izaugsmi vairākos nozīmīgos segmentos. Tostarp pieaudzis klientu skaits, kas novērtējuši SEB grupas Latvijā profesionalitāti un sniegto pakalpojumu kvalitāti, un izvēlējušies savu finanšu pārvaldību uzticēt SEB grupas uzņēmumiem Latvijā.

Mainoties Eiropas Centrālās bankas (ECB) monetārajai politikai un pieņemtajiem lēmumiem par bāzes procentu likmju pāriešanu no negatīvām uz pozitīvām likmēm, ir mainījusies SEB bankas ienākumu struktūra un bankas ienākumi ir pieauguši par 25%, salīdzinot ar iepriekšējo gadu. Tas skaidrojams ar ECB vēlmi ierobežot un samazināt inflāciju, līdz ar to tirgus dalībnieki saskaras ar naudas cenas pieaugumu.

Sagaidot iespējamo ekonomikas izaugsmes sabremzēšanos, svarīga ir arī bankas finansiālā noturība, ko var novērtēt ar tās kapitāla pietiekamības un likviditātes rādītājiem. SEB bankas kapitāla pietiekamības rādītājs ir 20.18%, kas ir ievērojami virs regulatora noteiktās kapitāla prasības, savukārt likviditātes rādītājs ir 195.08%. Ņemot vērā, ka SEB banka ir sistēmiski nozīmīga Latvijas ekonomikas sastāvdaļa, bankai ir svarīgi nodrošināt lielāku drošības spilvenu gan noguldītājiem, gan kredītņēmējiem arī iespējamā nenoteiktības laikā.

SEB bankas valdes priekšsēdētāja Ieva Tetere:

“Pagājušais gads gan SEB bankai, gan sabiedrībai kopumā aizritējis nenoteiktības zīmē, liekot saskarties ar arvien jauniem izaicinājumiem. Tomēr pozitīvi vērtējam, ka klienti kopumā turpina būt aktīvi un tiekties uz izaugsmi, meklējot arvien jaunus risinājumus un attīstības iespējas. Arī SEB grupa Latvijā nākotnē veras ar optimismu un turpinās uz izaugsmi vērstas aktivitātes. Tādēļ kā vienu no šī gada prioritātēm esam izvirzījuši investīcijas savā tehnoloģiskajā attīstībā un jaunu darba vietu radīšanā. Tādējādi, lai pilnveidotu un attīstītu jaunus digitālos risinājumus SEB klientiem un uzlabotu mūsu pakalpojumus, šogad plānojam pieņemt darbā vairāk nekā 170 tehnoloģiju un biznesa attīstības speciālistus SEB bankās Baltijā un SEB grupas pakalpojumu centros Rīgā un Viļņā.”

Aizvadītais gads bijis zīmīgs arī ar pavērsieniem ģeopolitiskajā situācijā un Krievijas uzsākto karu Ukrainā. Ukrainas iedzīvotāju atbalstam SEB banka kopumā 2022. ziedojusi aptuveni 200 000 eiro, turklāt esam radījuši papildu iespējas saviem darbiniekiem atbalstīt Ukrainas iedzīvotājus gan ar ziedojumiem, gan ar brīvprātīgo darbu, nodrošinot vairākas apmaksātas brīvdienas brīvprātīgajam darbam.  Saprotot, ka karš Ukrainā ietekmē arī Latvijas iedzīvotāju, tostarp SEB bankas darbinieku finanšu situāciju, SEB grupas darbinieku atbalstam enerģētikas krīzes ietekmes pārvarēšanai piešķirts papildu finansējums, izmaksājot vienreizēju piemaksu energoresursu cenu kāpuma kompensēšanai. 

Privātpersonas vairo uzkrājumus un atbildīgi izturas pret kredītsaistībām

Kopumā SEB grupas Latvijā klientu aktivitāte pērn augusi – par to liecina gan papildu uzkrājumu veidošana, gan arī kopējais transakciju skaita pieaugums, kas pērn palielinājās par 20%.

Neskatoties uz nestabilo ekonomisko situāciju, kopējais privātpersonu noguldījumu apjoms SEB bankas kontos pērn audzis par 4,4%, sasniedzot aptuveni 2,5 miljardus eiro. Pieaudzis arī patēriņa kredītu un mājokļa kredītu kopējais portfelis – kāpums pret 2021. gadu bijis secīgi +26% un +5%. Privātpersonām piešķirtā kredīta apjoms mājokļu iegādei vai remontam ir saglabājies iepriekšējā gada līmenī, sasniedzot 177 miljonus eiro.

Uzņēmumi meklē līdzsvaru starp ilgtspējīgu risinājumu ieviešanu un izaicinājumu pārvarēšanu

Arvien lielāks īpatsvars SEB grupas Latvijā biznesa klientu meklē jaunus un inovatīvus risinājumus savas darbības efektivizācijai un ilgtermiņa uzņēmējdarbības attīstībai. Novērojams, ka resursu cenu pieaugums veicinājis arī papildu investīcijas atjaunojamā enerģijā, galvenokārt, saules paneļu uzstādīšanā, efektīvākās ražošanas iekārtās, īsāku piegāžu ķēzu nodrošināšanā un augstākas pievienotās vērtības radīšanā.


Mazo un vidējo uzņēmumu segments

Lai straujāk atgūtos gan no Covid-19 pandēmijas radītājām sekām, gan mazinātu ģeopolitiskās situācijas radīto ietekmi uz izejvielu un energoresursu cenām, uzņēmēji izrādīja interesi pēc papildu finansējuma. Tā rezultātā mazo un vidējo uzņēmumu segmentā piešķirto kredītu apjoma palielinājums ir 35%, sasniedzot 256 miljonus eiro. Pieaugums vērojams gan līzingā, gan īstermiņa un arī ilgtermiņa finansējumā.

2022.gadā SEB grupas Latvijā aizdevumi ilgtermiņa investīcijām MVU segmentā bija 117 miljoni eiro, un paredzams, ka piegāžu traucējumu un būvniecības izmaksu sadārdzinājuma ietekmē šī finansējuma lielākais īpatsvars ekonomikā ieplūdīs pakāpeniski šī gada laikā.


Lielo uzņēmumu segments

2022.gadā SEB grupas Latvijā izsniegtā finansējuma apjoms lielo uzņēmumu segmentā sasniedzis 500 miljonus eiro, pieaugot par 7%, salīdzinot ar gadu iepriekš.

Augstā inflācijas līmeņa un augošo energoresursu cenu ietekmē būtiska daļa finansējuma lielajiem uzņēmumiem piešķirta tieši apgrozāmo līdzekļu finansēšanai, kā rezultātā uzņēmumi spējuši mazāk līdzekļu novirzīt jaunām investīcijām un ražošanas jaudu palielināšanai. Izaicinājumus radījušas arī Eiropas Savienības noteiktās sankcijas pret Krieviju, kas daļai lielo uzņēmumu licis ieviest papildu kontroles pasākumus, kā arī pārskatīt sadarbības turpināšanu ar līdzšinējiem partneriem.

Komercīpašumu segmentā SEB grupa Latvijā pērn izsniegusi aizdevumus kopumā vairāk nekā 100 miljonu eiro apmērā, tostarp dažādu jaunu projektu attīstībai, piemēram, biroju kompleksiem “Verde” un “Gustavs”. Taču paredzams, ka 2023. gadā jauni attīstības projekti tirgū parādīsies mazāk, jo nomnieki vēl nav gatavi maksāt nomas maksas tādā līmenī, lai attīstītājs sasniegtu pienācīgu rentabilitāti pie esošajām būvniecības izmaksām. Vienlaikus šogad sagaidāms pieaugošs pieprasījums tieši energoefektīvu komerctelpu segmentā, kas nomniekiem nozīmētu zemākus komunālos maksājumus. Savukārt, energoneefektīvo aktīvu īpašnieki centīsies noturēt telpu piepildījumu, iespējams, samazinot atsevišķu īpašumu nomas maksas.

Finanšu tirgos valda neviennozīmība

Strauji augošās procentu likmes 2022. gada laikā mazināja interesi par procentu likmju ilgtermiņa darījumiem. Vienlaikus recesijas gaidās teju apstājās darījumi vērtspapīru tirgū, mazinājās interese par akciju iegādi. Tomēr, neskatoties uz augošo procentu likmju negatīvajām sekām, pērnā gada beigās investoru interese investēt mazāk riskantās obligācijās ar augstākām procentu likmēm atkal pieauga.

Valūtu tirgū, pārtraucot darbību ar Baltkrievijas un Krievijas rubļiem, būtiski pieauga klientu darījumu apjoms darījumos ar ASV dolāriem (pieaugums par 18%), ar Zviedrijas kronām (+18%), ar Norvēģijas kronām (+33%) un ar Polijas zlotiem (+55%). Savukārt rekordaugstā inflācija palielināja Latvijas uzņēmumu importa un eksporta vērtību.


SEB grupas Latvijā 2022. gada būtiskākie finanšu rezultāti:

 • SEB grupas Latvijā ieņēmumi sasnieguši 134,7 miljonus eiro, kas ir par 25% vairāk nekā 2021. gadā (pirms ietekmes no meitas uzņēmumu pārdošanas);
 • Peļņa pirms uzkrājumiem sasniedza 79,3 miljonus eiro, kas ir par 41% vairāk nekā 2021. gadā (pirms ietekmes no meitas uzņēmumu pārdošanas);
 • Pamatdarbības peļņa pēc nodokļu nomaksas un uzkrājumiem 2022. gada 12 mēnešos sasniegusi 80,4 miljonus eiro, kas ir par 29% vairāk nekā pirms gada (pirms ietekmes no meitas uzņēmumu pārdošanas);
 • 12 mēnešu izmaksas bija 55,4 miljoni eiro, kas ir par 9% vairāk nekā pirms gada (pirms ietekmes no meitas uzņēmumu pārdošanas);
 • Uzkrājumi paredzamiem kredītzaudējumiem laika posmā no 1. janvāra līdz 31. decembrim samazināti 3,2 miljonu eiro apmērā;
 • Kopējais noguldījumu apjoms SEB bankā 2022. gada 31. decembrī bija 4,4 miljardi eiro, kas par 11% pārsniedz noguldījumu apjomu 2021. gada decembra beigās;
 • Kopējais kredītportfelis 2022. gada decembra beigās bija 3,2 miljardi eiro, par 6,5% vairāk nekā 2021. gada decembra beigās;
 • SEB grupas Latvijā aktīvi 2022. gada decembra beigās bija 5,5 miljardi eiro un SEB grupas Latvijā kapitāls 506 miljoni eiro, kas ir attiecīgi par 20% un 6% vairāk salīdzinājumā ar pagājušā gada 31. decembri.
 • gada sākumā tika izveidota vienota apdrošināšanas un ilgtermiņa uzkrājumu grupa Baltijā, kā rezultātā SEB Life and Pension Baltic SE kļuva par vienīgo AS “SEB atklātais pensiju fonds” un IPAS “SEB Investment Management” kapitāldaļu turētāju, pārņemot kapitāldaļas no iepriekšējā akcionāra AS SEB banka. Iekļaujot ietekmi no SEB grupas meitas uzņēmumu pārdošanas reorganizācijas rezultātā, SEB grupas Latvijā kopējie ieņēmumi 2022. gadā veidoja 148,8 miljonus eiro, pamatdarbības peļņa pēc nodokļu nomaksas un uzkrājumiem – 94,4 miljonus eiro;
 • gadā 8. oktobrī tika veikta ”SEB līzings” faktoringa portfeļa pārcelšana uz mātes uzņēmumu AS “SEB banka”.


Papildu informācijai:

Anete Igaune, SEB bankas korporatīvās komunikācijas vadītāja – 26455568, anete.igaune@seb.lv
Vairāk par SEB grupu Latvijā:
Twitter/SEB_Latvia, Facebook/SEB.Latvia, YouTube/SEBlatvia, LinkedIn/Seb-banka-latvia
www.seb.lv

SEB grupa ir vadošā finanšu pakalpojumu sniedzēja Ziemeļeiropā. Kā banka ciešām un ilgtermiņa attiecībām, SEB Zviedrijā un Baltijā piedāvā finanšu konsultācijas un plašu finanšu pakalpojumu klāstu. Dānijā, Somijā, Norvēģijā un Vācijā SEB darbības galvenā prioritāte ir korporatīvo un investīciju bankas pakalpojumu sniegšana uzņēmumiem un institucionālajiem klientiem. SEB grupas darbību starptautiskā līmenī apliecina pārstāvniecība 20 pasaules valstīs. Uz 2022. gada 30. septembri SEB grupas kopējie aktīvi veido 4 277 miljardus Zviedrijas kronu, kopējie aktīvi pārvaldīšanā – 2 100 miljardi Zviedrijas kronu. SEB grupā strādā 16 000 darbinieku. Vairāk par SEB grupu: www.sebgroup.com.

 

Saistītās ziņas

test wysiwyg
02.05.2024.

Par mums

Kļūt par biedru

Nesen meklētais

Dokumenti

Dokumenti - 0
Pages - 0

Skatīt vairāk