Image

Ieva Tetere: mājokļa kredītos piešķirtais finansējums palielinājies par 35%, savukārt noguldījumi pieauguši par 25%

Šī gada pirmajā ceturksnī SEB grupas Latvijā peļņa pēc nodokļu nomaksas ir palielinājusies par 6 miljoniem eiro un sasniedza 15 miljonus. Peļņas rezultātu ietekmēja uzkrājuma apjoma samazināšana paredzamajiem kredītzaudējumiem, ko banka pirms gada izveidoja, atbildīgi vērtējot ar klientu biznesu saistītos riskus un saistību izpildi. Bankas kredītu portfelis ir stabils un tā kvalitāte ir laba.

Kopējā SEB piešķirtā aizdevuma summa klientiem 2021. gada trīs mēnešos sasniedza 180 miljonus eiro, kas ir par 4% mazāk nekā 2020. gadā, ko ietekmēja vēl joprojām zemā aktivitāte uzņēmumu segmentā. Pieaugums vērojams mājsaimniecību kreditēšanā – no jauna piešķirtais finansējums mājokļa iegādei vai remontam sasniedza 42 miljonus eiro, kas ir par 35% vairāk nekā pirms gada.

Kopējā kredītportfeļa izaugsme bankā saglabājās veselīga 0,5% un kopējais noguldījumu apjoms SEB bankā 2021. gada 31. martā bija 3,7 miljardi eiro, kas par 25% pārsniedz noguldījumu apjomu 2020. gada marta beigās.

SEB grupas Latvijā aktīvi 2021. gada marta beigās bija 4,307 miljardi eiro, bet SEB grupas Latvijā kapitāls 425 miljoni eiro, kas ir attiecīgi par 12% un 7% vairāk salīdzinājumā ar pagājušā gada pirmo ceturksni.

Komentējot pirmā ceturkšņa rezultātus, SEB bankas valdes priekšsēdētāja Ieva Tetere norāda, ka Covid-19 krīzes raksturs ir radījis ļoti atšķirīgus apstākļus dažādām nozarēm ekonomikā un iepriekšējās krīzes rūdījums un mācības ir ļāvušas ar šo situāciju pietiekami veiksmīgi tikt galā arī banku nozarei.

Arī SEB Grupa pirmajā ceturksnī turpināja attīstības ceļu, paplašinot savu darbību lielo uzņēmumu apkalpošanas segmentā vairākās Eiropas valstīs – Šveicē, Austrijā un Nīderlandē. Šis solis ir loģisks turpinājums paplašināšanās iniciatīvai ar mērķi sniegt plašākas iespējas lielo uzņēmumu segmenta klientiem, kuri aktīvi darbojas starptautiskajos tirgos un uzrādījuši paliekošu un mērķtiecīgu izaugsmes ambīciju.

SEB Grupas un Google Cloud noslēgtā stratēģiskā ilgtermiņa partnerība paātrinās bankas digitalizācijas procesu. SEB izmantos Google Cloud novatoriskās mākoņu tehnoloģijas un sadarbosies, lai saviem klientiem radītu jaunus pakalpojumus.

SEB grupas Latvijāfinanšu rādītāji2021. gada 3 mēnešos:

  • SEB grupas Latvijā ieņēmumi sasnieguši26,2 miljonus eiro, par 1% vairāk nekā  gada 3 mēnešos;  
  • izmaksas bija11,8 miljoni eiro, kas ir par 4% mazāk nekā pirms gada;  
  • peļņapirms uzkrājumiem sasniedza 14,4 miljonus eiro, par 6% vairāk nekā  gada janvārī – martā;  
  • laika posmā no 1. janvāra līdz 31.martam uzkrājumi paredzamiem kredītzaudējumiem samazināti 1,1 miljonu eiro apmērā;  
  • pamatdarbībaspeļņa pēc nodokļu nomaksas un uzkrājumiem  gada 3 mēnešos sasniegusi 14,8 miljonus eiro, kas ir par 77% vairāk nekā pirms gada;  
  • kopējais noguldījumu apjoms SEB bankā gada 31. martā bija 3,7 miljardi eiro, kas par 25% pārsniedz noguldījumu apjomu 2020. gada marta beigās; 
  • kopējais kredītportfelis  gadamarta beigās bija 3,1 miljardi eiro, t.i. par 0,5% vairāk nekā 2020. gada marta beigās;  
  • kapitāls un rezerves  gada 31.martā bija 425,6 miljoni eiro;  
  • aktīvu apjoms, noslēdzoties gada martam, bija 4,3 miljardi eiro.

RUS: Иева Тетере: финансирование в сфере ипотечного кредитования выросло на 35%, вклады увеличились на 25%

Papildu informācijai:
Kristīne Šonmane, SEB bankas Uzņēmuma attīstības komunikācijas vadītāja, Korporatīvās komunikācijas pārvalde – 26102288, kristine.sonmane@seb.lv

Vairāk par SEB grupu Latvijā:
Twitter/SEB_Latvia, Facebook/SEB_Latvia, YouTube/SEBlatvia, www.seb.lv
SEB grupa ir vadošā finanšu pakalpojumu sniedzēja Ziemeļeiropā. Kā banka ciešām un ilgtermiņa attiecībām, SEB Zviedrijā un Baltijā piedāvā finanšu konsultācijas un plašu finanšu pakalpojumu klāstu. Dānijā, Somijā, Norvēģijā un Vācijā SEB darbības galvenā prioritāte ir korporatīvo un investīciju bankas pakalpojumu sniegšana uzņēmumiem un institucionālajiem klientiem. SEB grupas darbību starptautiskā līmenī apliecina pārstāvniecība 20 pasaules valstīs. Uz 2021. gada 31. martu SEB grupas kopējie aktīvi veido 3,443 miljardus Zviedrijas kronu, kopējie aktīvi pārvaldīšanā – 2,243 miljardi Zviedrijas kronu. SEB grupā strādā 15 000 darbinieku. Vairāk par SEB grupu: www.sebgroup.com

 

Saistītās ziņas

Par mums

Kļūt par biedru

Nesen meklētais

Dokumenti

Dokumenti - 0
Pages - 0

Skatīt vairāk